Tài liệu về : “nhân số 5 chữsố với số có 1 chữ số

nhân số 5 chữsố với số 1 chữ số

nhân số 5 chữsố với số có 1 chữ số
... ân số năm chữ số với số một chữ số ân số năm chữ số với số một chữ số 6 457 8 81 458 68368 759 00 14 273 3 42 819 - 3 nhân 3 b ng 9,vi t 9ằ ế - 3 nhân 7 b ng 21, vi t 1 nh 2ằ ế ớ - 3 nhân ... ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2009 To¸n To¸n Nhân số năm Nhân số năm chữ số với số một chữ số chữ số với số một chữ số 14 273 . 3 42 819 - 3 nhân 3 b ng 9,vi t 9ằ ế - 3 nhân 7 b ng 21, vi t 1 nh ... chữ số Nhân số năm chữ số với số một chữ số a )14 273 x 3 = ? 14 273 3 + 918 4 2 14 273 x 3 = 42 819 - 3 nhân 2 b ng 6, thêm 2 b ng 8, vi t 8ằ ằ ế - 3 nhân 7 b ng 21, vi t 1 nh 2.ằ ế ớ - 3 nhân...
 • 10
 • 85
 • 0

Nhân số 3 chữ số với số 1 chữ số

Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
... mới : NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ • a) Pheùp nhaân 12 3 × 2 : 3 21 2 × 246 • b) Pheùp nhaân 326 × 3 : 623 3 × 978  1/ Tính : 14 3 2 × 682  1/ Tính : 312 3 × 639 212 4 × 848  1/ Tính ... bay chở được 11 6 người. Hỏi 3 chuyến máy bay như thế chở được bao nhiêu người ? 3/ 4/Tìm x : 4/Tìm x : a) X : 7 = 10 1 b) X : 6 = 10 7 1 25 x 3 3 75 423 x 3 10 69 423 x 3 96 21 10 212 x 4 848 ... 1/ Tính : 011 5 × 55 0 302 3 × 609 2/Ñaët tính roài 2/Ñaët tính roài tính : tính : 437 X 2 = ? 2/Ñaët tính roài 2/Ñaët tính roài tính : tính : Daõy 1 : 2 05 4 × Daõy 2 : 319 3 × Daõy 3 : 17 1 5 × Mỗi...
 • 18
 • 71
 • 0

Nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số(ko nhớ)

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số(ko nhớ)
... 4 nhân 2 bằng 8, viết 8 • 4 nhân 2 bằng 8, viết 8 Vậy 22 nhân 4 bằng 88 1 1 x 5 Hoạt động 2: Thực hành bảng con 5 5 • 5 nhân 1 bằng 5, viết 5 5 nhân 1 bằng 5, viết 5 Vậy 11 nhân 5 bằng 55 ... Lớp: Ba 5 Người thực hiện: Vũ Thị Thu Hằng Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2007 Toán Nhân số hai chữ số với số một chữ số (không nhớ) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi 12 x 3 Hoạt động 1: 1 2 ... 60 = 68 = 46 = 28 = 88 = 64= 80 = 93 Dặn dò: • Làm bài: 1, 2, 3, 4, 5 / 26 • Chuẩn bị bài: Nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ) ...
 • 15
 • 77
 • 0

Nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số
... 6+)3 nhân 1 bằng 3, viết 3 12 x 3 = 36 12 + 12 + 12 =36 Nhân số hai chữ số với số một chữ số ( không nhớ )33 1. 1. TínhTính2. Đặt tính rồi tính3. Bài toán4. Nối phép tính với kết ... 11 x 6 = 66 11 x66642 x 2 = 84 13 x 3 = 3942x284 13 x339 Thứ ngày tháng năm 2 010 Toán 12 x 3 = ? 12 x+)3 nhân 2 bằng 6, viết 6 6+)3 nhân 1 bằng 3, viết 3 12 x 3 = 36 12 + 12 + 12 ... 36 12 + 12 + 12 =36 Nhân số hai chữ số với số một chữ số ( không nhớ )33 1. 1. TínhTính2. Đặt tính rồi tính3. Bài toán: Mỗi hộp 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế bao nhiêu bút...
 • 7
 • 46
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP