Tiet 3 & 4 - Bai 3 Chuyen dong thang bien doi deu

Tiet 3 & 4 - Bai 3. Chuyen dong thang bien doi deu

Tiet 3 & 4 - Bai 3. Chuyen dong thang bien doi deu
... Guevara Giáo án Vật Lý 10 cơ bản Tiết 3 & 4 – Ngày soạn:…...………………………………. Bài 3: CHỦN ĐỢNG THẲNG BIẾN ĐỞI ĐỀU I. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức. - Viết được cơng thức định nghĩa ... tốc - thời gian. 3. Cơng thức tính qng đường đi được trong CĐTNDĐ. t s v tb = (1) 2 0 vv v tb + = (2) v = v 0 + at (3) ⇒ s = v 0 t + 1/2at 2 gọi là cơng thức tính qng đường đi được của CĐTNDĐ. 4. ... CĐTNDĐ, CĐTCDĐ. - Viết được cơng thức tính quãng đường đi được và phương trình chủn đợng trong CĐTNDĐ, CĐTCDĐ. - Viết được cơng thức mối quan hệ giữa a, s, v. 2. Về kĩ năng. - Biết cách...
 • 4
 • 5,160
 • 18

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
... của chuyển động (1): v>0;a>0 (2) v<0;a<0 (3) v>0;a<0 (4) v<0;a>0 3) Phơng trình chuyển động thẳng biến đổi đều x=x 0 +v 0 .t+ 2 . 2 ta (4) Với x-x 0 là độ dời; nếu vật ... đợc 34 ,3 m. Tính khoảng thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất HD: Chọn trục ox hớng xuống. Gọi n là số giây vật rơi đến đất. Ta có 1/2.g.n 2 -1 /2.g.(n-1) 2 = 34 ,3 từ đó suy ra n =4 Bài ... tờng góc 60 0 HD: = P P 2 -P 1 =m (-1 0)-m.10 =-2 0m =-2 kg.m.s -1 ; = P F. t suy ra F =-2 0N Bài 2: Hai vật có khối lợng m 1 =1 kg; m 2 =2 kg chuyển động với vận tốc lần lợt 3m/s và 2 m/s. Tìm tổng...
 • 23
 • 3,342
 • 12

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
... các định nghĩa vectơ gia tốc trung bình, vectơ gia tốc tức thời. 3. Phát biểu được định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều. 4. Viết được công thức vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. ... Ngày soạn : ..................... Ngày dạy : ...................... Tiết 5. Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều I. Mục tiêu 1. Hiểu được gia tốc là đại lượng vật lí đặc trưng ... góc. Vậy, dạng chuyển động của chiếc xe lăn là gì?Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta nghiên cứu bài 4. .GV: Khi một vật chuyển động, vận tốc của nó thay đổi. Để đặc trưng cho độ biến đổi nhanh chậm...
 • 2
 • 1,578
 • 10

Chuyển động thẳng biến dổi đều 3

Chuyển động thẳng biến dổi đều 3
... 15 (m/s) Giải v = v 0 + a.t (3. 2) b/ Đồ thị vận tốc - thời gian Cho biết dạng đồ thị vận tốc -thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều? Hãy vẽ đồ thị vận tốc -thời gian của ôtô trong ví ... gian Câu 4 : một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 1 phút tàu đạt vận tốc 36 km/h gia tốc chuyển động của tàu là: A. 1/6m/s 2 ; B. 10m/s 2 ; C. 6m/s 2 ; D. 36 m/s 2 ... NGƯỜI THỰC HIỆN : LÊ THỊ PHƯƠNG ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC : 2006 - 2007 Sở Giáo Dục-Đào Tạo Đăklăk Trường THPT Nguyễn Tất Thành Chuyển động thẳng đều Chuyển động thẳng đều...
 • 15
 • 367
 • 2

Tiết 4: Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

Tiết 4: Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều
... ĐỘNG NHANH DẦN ĐỀU TRẢ LỜI : DẠNG ĐỒ THỊ VẬN TỐC - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG NHANH DẦN ĐỀU: v = v 0 + at TIẾT 4 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 3. CÔNG THỨC TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯC CỦA CHUYỂN ... t b ĐỒ THỊ VẬN TỐC – THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG CHẬM DẦN ĐỀU: v (m/s) O t (s) v 0 v t a < 0 v 1 v 2 3. CÔNG THỨC TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯC VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ... cho thấy quãng đường đi được trong chuyển động nhanh dần đều là một hàm số bậc 2 của thời gian 4 . CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA GIA TỐC , VẬN TỐC VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐỰƠC CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH...
 • 18
 • 462
 • 1

Bài tập về phần chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do

Bài tập về phần chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do
... v là: 2 1 36 00 36 00 100 35 00t t s= − = − = Đoạn đường tàu chạy trong khoảng thời gian t 2 là: 2 2 . 10 .35 00 35 000s v t m= = = Đoạn đường tàu chạy sau 1 giờ là: 1 2 35 000 500 35 500 35 ,5s s s ... là 4 m, vận tốc ban đầu của viên gạch cần ném là: 0 2 2.9,8 .4 8,85( / )v gh m s= = = Bài 4 Chú ý đổi đơn vò 30 0 / 83, 33 /km h m s≈ 1,8 km = 1 800 m p dụng công thức 2 2 v a s = Ta suy ra 2 2 83, 33 ... m= = Khoảng cách giữa chúng là: ' ' ' 1 2 11, 25 5 6, 25 .s s s m∆ = − = − = Hoạt động 3 (20 phút) Giải các bài tập trong sách giáo khoa trang 36 Hoạt động của học sinh Hoạt động...
 • 3
 • 6,601
 • 49

Bài 5.PT chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 5.PT chuyển động thẳng biến đổi đều
... lớp. .HS: Trả lời câu hỏi 2, làm bài tập 1,2 – tr 2 8- SGK. .GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS : Làm bài tập 3, 4 – SGK, 1 .31 , 1 .32 , 1 .33 , 1 . 34 – SBT. Tiết sau chữa bài tập. 2. Công thức liên hệ ... v 0 = 0 với a > 0 và a < 0 ? .HS: Đồ thị 2 2 0 at xx += : b. Đồ thị x – t của chuyển động thẳng biến đổi đều + Là một phần của đường parabol. + Đồ thị 2 2 0 at xx += vớ x 0 > 0 : → Đường ... thẳng biến đổi đều là gì? Viết công thức vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? 3. Trả lời câu hỏi 4 – SGK? .HS: Trả lời câu hỏi của GV. .GV: Nhận xét, cho điểm. .GV: Đặt vấn đề vào bài...
 • 3
 • 1,975
 • 3

CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU

CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU
... đều. 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian : O A ∆t B t 1 t 2 v 1 v 2 3) ... một đường thẳng cắt trục tung tại điểm v = v 0 v (m/s) O t (s) v 0 v t α a > 0 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ... điểm. 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. b / Đồ thò vận tốc theo thời gian : v (m/s) O t (s) α v 0 v t a <...
 • 15
 • 2,128
 • 12

10-05 PT CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU

10-05 PT CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU
... phương hai vế : ⇔ v 2 = (v 0 + at) 2 ⇔ v 2 = v 0 2 + 2v 0 at + a 2 t 2 ⇔ v 2 - v 0 2 = 2v 0 at + a 2 t 2 v = v 0 + at ⇔ v 2 - v 0 2 = 2a(v 0 t + at 2 ) 1 2 (2) 2) CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA ĐỘ DỜI, 2) ... động thẳng biến đổi đều Đồ thò biểu diễn x theo t có dạng : x (m) t (s) x 0 O Trường hợp CD NDD a < 0 2) CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA ĐỘ DỜI, 2) CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA ĐỘ DỜI, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC VẬN ... đều, khi đó ta có phương trình chuyển động thẳng bến đổi đều : 1 2 x = x 0 + v 0 t + at 2 1 2 x - x 0 = v 0 t + at 2 ⇔ 2) CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA ĐỘ DỜI, 2) CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA ĐỘ DỜI, VẬN...
 • 15
 • 762
 • 5

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIÊN ĐỔI ĐỀU

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIÊN ĐỔI ĐỀU
... mà v.a > 0 thì giá trị tuyệt đối của vận tốc v tăng theo thời gian, chuyển động là nhanh dần đều. a. Chuyển động nhanh dần đều O v o v t v > 0 và a > 0 O v o v t v < 0 và a < 0 ... vật có vận tốc v mà v.a < 0 thì giá trị tuyệt đối của vận tốc v giảm theo thời gian, chuyển động là chậm dần đều. O v o v t v > 0 và a < 0 O v o v t v < 0 và a > 0 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA ... đó. Vectơ vận tốc tức thời có: - Phương trùng với phương của đường thẳng quỹ đạo. - Chiều: cùng với chiều chuyển động. - Độ lớn: KIỂM TRA BÀI CŨ ∆x ∆t ∆v = BÀI 4 NỘI DUNG CHÍNH 1. GIA TỐC TRONG...
 • 25
 • 490
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 chuyển động thẳng biến đổi đềubài tập chuyển động thẳng biến đổi đều giải chi tiếtbai tap chuyen động thẳng biến đổi đềubai gia chuyen dong thang bien doi deubai tap chuyen dong thang bien doi deu lop 10bai tap chuyen dong thang bien doi deu lop 10 nang caobai tap vat li bai 3 chuyen dong thang dien doi deu3 ứng dụng giải bài tập vật lý chuyển động thẳng biến đổi đềuvật lý lớp 10 cơ bản chuyển động thẳng biến đổi đều tiết 2 tr5ang 15huong dan giai bai tap vat li bai chuyen dong thang bien doi deu lop 10giai bai tap ly 10 chuyen dong thang bien doi deuđáp án của các bài tập tron sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao cua bài bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềugiáo án của bài chuyển động thẳng biến đổi đềutất cả các công thức của bài chuyển động thẳng biến đổi đềubài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)