Tài liệu về : “Sang kien kinh nghiem mon Toan lop 2

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10
... minh rằng: 2 2 2 IA IB IC1bc ca ab+ + = (5) Giải vắn tắt: (2) 2 (aIA bIB cIC) 0+ + = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a IA b IB c IC 2cbIA.IB 2caIC.IA 2abIA.IB 01a ... a1n +2 + a1n +2 + a1n +2 + a 2 n +2 + . + ann +2 (n + 2) a13a 2 .an a1n +2 + a 2 n +2 + a 2 n +2 + a 2 n +2 + . + ann +2 (n + 2) a1a 2 3a3.an a1n +2 + a 2 n +2 + ... ta luôn có a 2 (b 2 + c 2 - a 2 ) MA + b 2 (c 2 + a 2 - b 2 ) MB + c 2 (a 2 + b 2 - c 2 ) MC a 2 b 2 c 2 . Giải vắn tắt: Theo bài toán 4, ta có OAsin2A OBsin2B OCsin2C 0+ + = ...
  • 20
  • 174
  • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP