Tài liệu về : “Mĩ thuật 8-Bài 22 Vẽ tranh cổ động

thuật 8-Bài 22 Vẽ tranh cổ động

Mĩ thuật 8-Bài 22 Vẽ tranh cổ động
... động về kế hoạch hoá gia đình, dân số... Tranh cổ động về văn hoá Tranh cổ động về kinh tế Tranh cổ động về chính trị Cổ động đại hội đoàn - Tranh cổ động dùng để tuyên truyền các chính sách, ... giấy, vải, gỗ, hoặc vẽ trên tường bằng các chất liệu như: sơn, bột màu... Có nhiều thể loại tranh cổ động: - Cổ động về văn hoá - Cổ động về chính trị. - Cổ động về kinh tế. - Cổ động về kế hoạch ... Nhóm 2: - Trong tranh cổ động các phần chữ, hình ảnh và màu sắc có đặc điểm gì? 1. Tranh cổ động là gì? - Tranh cổ động (còn gọi là tranh áp phích, tranh quảng cáo...) là loại tranh dùng để tuyên...
 • 29
 • 1,787
 • 3

Bài 22: Vẽ tranh cổ động

Bài 22: Vẽ tranh cổ động
... TRANG TRÍ Ẽ TRANG TRÍ VẼ TRANG TRÍ BÀI 22 VẼ TRANH CỔ ĐỘNG ( 2 TIẾT ) I. QUAN SÁT NHẬN XÉT HỌC VUI-VUI HỌC Nhận biết tranh cổ động 1 2 3 Tranh cổ động. 1 Tranh cổ động thường có những phần ... câu 1. Câu a đúng * Tranh cổ động là loại tranh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của xã hội, giới thiệu hàng hoá, sản phẩm... 1. Tranh cổ động là gì ? Hãy kết ... động thường có những phần cơ bản nào ? a. Hình vẽ. . b. Hình vẽ thiên nhiên. c. Hình vẽ và chữ viết. d. Chữ viết. Đáp án câu 1. Câu c đúng Tranh cổ động thường được đặt ở đâu? a. Nơi công cộng....
 • 27
 • 430
 • 3

Bài 22: Vẽ tranh cổ động

Bài 22: Vẽ tranh cổ động
... nhau giữa tranh cổ động tranh đề tài ? - Tóm tắt, bổ sung, nêu đặc điểm của tranh cổ động : + Tranh cổ động thuộc loại tranh đồ hoạ, có nhiều tên gọi : Tranh tuyên tuyên truyền ; Tranh áp ... dùng dạy và học : Giáo viên : - Su tầm một số tranh cổ động. - Chuẩn bị tranh đề tài để so sánh với tranh cổ động. Học sinh : - Su tầm tranh cổ động. 2. Ph ơng pháp day học : - Phơng pháp trực ... sinh hiểu ý nghĩa của tranh cổ động. - Biết cách sắp xếp mảng chữ và mảng hình để tạo đợc một bức tranh cổ động phù hợp với nội dung đã chọn. - Vẽ đợc một bức tranh cổ động. II.Chuẩn bị : 1....
 • 2
 • 287
 • 3

BÀI 22 : VẼ TRANH CỔ ĐỘNG

BÀI 22 : VẼ TRANH CỔ ĐỘNG
... Kinh tế • Chính trị • Tranh cổ động được vẽ hoăc in trên nhều chất liệu khác nhau như : Giấy, nylon, vải, kim loại... • Tranh cổ động thuộc thể loại đồ hoạ. • Tranh cổ động thường có 2 phần: ... • Có loại tranh cổ động chỉ có hình. • Có loại chữ chính, hình phụ (thường có tính tượng hình ) Lưu ý: Em hãy quan sát và phân tích tranh bên cạnh: Em hãy quan sát và phân tích tranh bên cạnh: ... cạnh: Em hãy quan sát và phân tích tranh bên cạnh: II/ CÁCH VẼ TRANH CỔ ĐỘNG a/ Tìm và chọn nội dung. b/ Tìm mảng hình và mảng chữ. • Vẽ phác hình c/ Tìm màu và thể hiện - Thường dùng màu bổ...
 • 26
 • 218
 • 1

Bài 22, 23 - Vẽ tranh cổ động

Bài 22, 23 - Vẽ tranh cổ động
... Kinh tế • Chính trị • Tranh cổ động được vẽ hoăc in trên nhều chất liệu khác nhau như : Giấy, nylon, vải, kim loại... • Tranh cổ động thuộc thể loại đồ hoạ. • Tranh cổ động thường có 2 phần: ... hoạ TRANH CỔ ĐỘNG: - Treo nơi công cộng, hè phố - Có tính nhất thời - Mang tính phổ cập, dễ hiểu. - Có chữ - Chất liệu hạn chế - Thuộc thể loại đồ hoạ • III/ BÀI TẬP: • Vẽ một tranh cổ động, ... phản đậm nhạt. d/ Màu sắc: • Có loại tranh cổ động chỉ có hình. • Có loại chữ chính, hình phụ (thường có tính tượng hình ) Lưu ý: * Bài tập nhỏ TRANH GIÁ VẼ: - Treo trong nội thất - Có tính...
 • 17
 • 362
 • 3

vẽ tranh cổ động

vẽ tranh cổ động
... BÀI 22 VẼ TRANG TRÍ VẼ TRANH CỔ ĐỘNG ( 2 TIẾT ) I. QUAN SÁT NHẬN XÉT Nhận biết tranh cổ động 1 2 3 Tranh cổ động. 1 Hãy kết nối câu đúng với hình ảnh: 1. Cổ động chính sách ... tài vẽ tranh cổ động II. CÁCH VẼ TRANH CỔ ĐỘNG. Bước 2: Tìm mảng chữ và hình minh hoạ. Bước 3 : Vẽ hình và kẻ chữ vào các mảng. Bước 4 :Vẽ màu. III. BÀI TẬP THỰC HÀNH. Vẽ một bức tranh cổ động ... sách của Đảng và nhà nước. 2. Tuyên truyền hoạt động xã hội. 3. Quảng hàng hoá, sản phẩm. a b c Hình ảnh cô động dễ hiểu. 2. Đặc điểm của tranh cổ động: Chữ ngắn gọn, rõ ràng, dể hiểu. Màu sắc...
 • 16
 • 419
 • 5

Vẽ tranh cổ động

Vẽ tranh cổ động
... Kinh tế • Chính trị • Tranh cổ động được vẽ hoăc in trên nhều chất liệu khác nhau như : Giấy, nylon, vải, kim loại... • Tranh cổ động thuộc thể loại đồ hoạ. • Tranh cổ động thường có 2 phần: ... hoạ TRANH CỔ ĐỘNG: - Treo nơi công cộng, hè phố - Có tính nhất thời - Mang tính phổ cập, dễ hiểu. - Có chữ - Chất liệu hạn chế - Thuộc thể loại đồ hoạ • III/ BÀI TẬP: • Vẽ một tranh cổ động, ... phản đậm nhạt. d/ Màu sắc: • Có loại tranh cổ động chỉ có hình. • Có loại chữ chính, hình phụ (thường có tính tượng hình ) Lưu ý: * Bài tập nhỏ TRANH GIÁ VẼ: - Treo trong nội thất - Có tính...
 • 17
 • 264
 • 3

Ve tranh co dong

Ve tranh co dong
... mạnh. Bµi 23: VÏ trang trÝ( TiÕp )( TiÕp ) Bước 1: Tìm nội dung đề tài vẽ tranh cổ động II. CÁCH VẼ TRANH CỔ ĐỘNG. ... 8ALíp 8A Bước 3 : Vẽ hình ¶nh và kẻ chữ vào các mảng h×nh. Bước 4 :Vẽ màu. *Bước 1: Tìm nội dung đề tài vẽ tranh cổ động. *Bước 2: Tìm mảng chữ và hình minh hoạ.*Bước 3 :Vẽ hình ¶nh và kẻ ... KiÓm tra bµi cò ma .Cổ động phôc vô chÝnh trÞ.b.Tuyên truyền hoạt động xã hội.c.Quảng c¸o h ngà hoá, sản phẩm.mpn Hình ảnh cô động, dễ hiểu.2. Nªu ®Æc ®iÓm cña tranh cæ ®éng? Chữ...
 • 14
 • 320
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP