Tài liệu về : “Mô tả công việc kế toán kho

tả công việc kế toán kho

Mô tả công việc kế toán kho
... MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHOBộ phậnPhòng tài chính kế toánChức danh Nhân viên kế toán khoMã công việc KT-KTKCán bộ quản lý trực tiếp TP. TCKT1.Trách ... tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn- Kiểm soát nhập xuất tồn kho- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho ... phòng Kế toán- tài vụ - Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên, thủ kho. 4.Tiêu chuẩn yêu cầu : - Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên. - Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, ...
 • 2
 • 1,534
 • 30

TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO
... 10/01/2008Page : Page 1 of 2Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO I/ Thông tin chung:Vị trí Thời gian làm việc Bộ phậnQuản lý trực tiếpII/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể:1. Lập chứng ... tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn6. Kiểm soát nhập xuất tồn kho 7. Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho ... kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu sốliệu nhập xuất của thủ kho kế toán. 8. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhậnnếu hàng...
 • 2
 • 695
 • 8

tả công việc Kế toán công trình

Mô tả công việc Kế toán công trình
... MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG TRÌNHBộ phậnPhòng tài chính kế toán Chức danh Nhân viên kế toán công trìnhMã công việc KT-KTCNCán bộ quản lý trực tiếp ... kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các công trình, dự án mình theo dõi.- Theo dõi, đôn đốc, lập kế hoạch và thực thi thu hồi công ... trình thi công theo đúng nguyên tắc kế toán, chòu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Thủ kho lập sổ sách, phiếu xuất nhập kho, thẻ kho theo dõi. Đònh kỳ, thường xuyên đối chiếu, kiểm kho để phát...
 • 3
 • 563
 • 8

tả công việc kế toán kiểm tra

 Mô tả công việc kế toán kiểm tra
... MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KIỂM TRABộ phậnPhòng tài chính kế toán Chức danh Nhân viên kế toán kiểm traMã công việc KT-KTKTCán bộ quản lý trực tiếp TP. TCKT1.Trách nhiệm :− Kiểm tra hạch toán ... thủ Pháp lệnh kế toán & thống kê, tuân thủ các nguyên tắc hạch toán kế toán chế độ tài chánh – thuế , tính tuân thủ các qui đònh của công ty.− Kiểm tra sổ sách, các báo cáo kế toán, chế độ ... toán kế toán của các đơn vò cơ sở theo sự phân công của phụ trách phòng Kế toán- tài vụ.− Cập nhật các chế độ, nguyên tắc, luật thuế GTGT.− Tìm hiểu và đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán kế...
 • 2
 • 277
 • 7

tả công việc Kế toán công nợ- Thủ quỹ

Mô tả công việc Kế toán công nợ- Thủ quỹ
... các cơng việc kế tốn thuộc phạm vi các phần hành kế tốn vật tư 20. Cập nhật phiếu nhập kho, xuất kho đảm bảo chính xác, đầy đủ 21. Kết hợp với thủ kho kiểm sốt số lượng hàng ra vào kho 22. ... 24. Kết hợp với PKD kiểm tra, đối chiếu lại phiếu xuất kho 25. Định kỳ hàng tháng kết hợp với thủ kho tiến hành kiểm kê hàng hóa tồn kho 26. Cung cấp tài liệu, số liệu kế tốn thuộc phần hành kế ... và thực hiện các cơng việc kế tốn thuộc phạm vi các phần hành kế tốn thanh tốn và kế tốn thuế 10. Cập nhật phiếu thu chi, theo dõi các kho n tạm ứng, thanh quyết tốn các kho n tạm ứng 11. Lưu...
 • 7
 • 561
 • 10

TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA
... name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Thêm mã hàng mới 2. Lập phiếu nhập kho ... Trình độ học vấn Tốt nghiệp đại học Trình độ chuyên môn Kế toán Trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C Kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm làm kế toán chuyên nghiệp LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: ... lệ, hợp pháp và chính xác của tất cả các chứng từ hàng hoá trong toàn Công ty/CN 7. Theo dõi hàng gửi bảo hành 8. Kiểm kê kho hàng hoá và hàng gửi bảo hành 9. Tổng hợp và kiểm tra số liệu hàng...
 • 2
 • 419
 • 2

TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN XDCB VÀ TSCD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN XDCB VÀ TSCD
... 10/01/2008Page : Page 1 of 2Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN XDCB VÀ TSCDI/ Thông tin chung:Vị trí Thời gian làm việc Bộ phậnQuản lý trực tiếpII/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể:1. Nhận ... cho đơn vị (bộ phận) công ty.3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí ... tháng hoặc cuối năm.11. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên....
 • 2
 • 184
 • 1

TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ
... 2Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾI/ Thông tin chung:Vị trí Thời gian làm việc Bộ phậnQuản lý trực tiếpII/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể:1. Trực tiếp làm việc cơ quan ... đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáovới quyết toán .8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới ,...
 • 2
 • 285
 • 9

TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG
... MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNGBộ phậnBan Giám đốcChức danh Kế toán trưởngMã công việc BODCán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc tài chính1.Trách nhiệm :− Tổ chức hệ thống kế toán của ... kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.− Được đề nghò tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế ... thể lệ tài chánh, kế toán doNhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .− Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. − Thực hiện kế hoạch đào tạo,...
 • 2
 • 648
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP