Tài liệu về : “Mẫu Đơn xin vào đảng

Bài giảng Đơn xin vào Đảng - Lời tuyên thệ

Bài giảng Đơn xin vào Đảng - Lời tuyên thệ
... Đảng Cộng sản Việt Nam Tam Đa, ngày tháng năm 2010 đơn xin vào đảng Kính gửi: Đảng uỷ: xã Tam ĐaChi uỷ: Trờng THCS Tâm ĐaTôi tên là: ... Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh ... chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày tháng năm Tại: Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, đợc sự giáo dục, bồi dỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức đợc: Đảng là đội tiên phong...
  • 2
  • 2,987
  • 51

Gián án Đơn xin vào đảng hay

Gián án Đơn xin vào đảng hay
... của Đảng. Tôi tự nguyện làm đơn này xin đợc đứng trong đội ngũ của Đảng, tôi xin hứa:- Tuyệt đối trung thành, chấp hành nghiêm chỉnh cơng lĩnh chính trị, điềulệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ... đảng cộng sản việt namTân Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010 đơn xin vào đảng Kính gửi: Chi uỷ chi bộ trờng THCS Tân Lập Đảng uỷ: Xã Tân LậpTên tôi là: Nguyễn ... với Đảng. Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ,đúng quy định.Tôi nguyện trung thành với lý tởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, xứng đáng làm Đảng...
  • 3
  • 18,804
  • 280

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP