Tài liệu về : “TỔNG HỢP HỮU CƠ

Chuyên đề tổng hợp hữu

Chuyên đề tổng hợp hữu cơ
. Từ benzen và các chất  3 C, tổng hợp: a) CH3CH3 b)OOO c) OHC(CH3)2OH Bài 12: Từ CH3CH2CH2CH2OH và các chất vô cơ, tổng hợp CH3CH3CONH2O C2H5ONa TI. www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org IV. Các phản ứng oxi hóa và khử trong tổng hợp hữu cơ: 1. Các phản ứng oxi hóa: a) Các phản ứng oxi hóa anken b) Phản...
 • 19
 • 556
 • 22

tong hop huu co.doc

tong hop huu co.doc
. cầu của sự tiến bộ. Những phản ứng tổng hợp hóa hữu cơ là điển hình, và các chất cacbon, nito, clo, ... đã được tổng hợp để tạo thành những sản phẩm phục. hóa hữu cơ chất này được sử dụng rộng rãi như là chất ôxi hóa và chất thế vì clo thông thường tạo ra nhiều thuộc tính có ý nghĩa trong các hợp chất hữu cơ...
 • 30
 • 259
 • 0

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu cơ
. trò của chúng trong tổng hợp hữu cơ. Tuy nhiên để có thể học được những phương pháp và kỹ năng nhất định trong thực hành tổng hợp hữu cơ chúng tôi cũng tiến. là rất cần thiết, nó cho phép tổng hợp được nhiều loại hợp chất hữu cơ như hợp chất vòng no, vòng thơm, các dị vòng, các hợp chất thiên nhiên (trước đây...
 • 79
 • 89
 • 0

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu .pdf

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu cơ .pdf
. trò của chúng trong tổng hợp hữu cơ. Tuy nhiên để có thể học được những phương pháp và kỹ năng nhất định trong thực hành tổng hợp hữu cơ chúng tôi cũng tiến. là rất cần thiết, nó cho phép tổng hợp được nhiều loại hợp chất hữu cơ như hợp chất vòng no, vòng thơm, các dị vòng, các hợp chất thiên nhiên (trước đây...
 • 79
 • 124
 • 0

Các QTCB tổng hợp hữu

Các QTCB tổng hợp hữu cơ
. thay thế axetylen trong nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Etylen với những ứng dụng của nó, mà ngày nay công nghệ tổng hợp ra etylen rất phong phú. Trong. Tổng hợp Hữu cơ GVHD: Ths. Đinh Thị Phương Anh Hầu hết axetandehyt có thể trộn lẫn với nước và những dung môi hữu...
 • 52
 • 186
 • 0

Kỹ thuật tổng hợp hữu

Kỹ thuật tổng hợp hữu cơ
. học, quá trình khử hóa là quá trình nhận thêm điện tử. − Trong hóa học hữu cơ, quá trình khử hóa là quá trình làm giảm độ oxy hóa của chất đem khử. hydro). 7.1. Đại cương 5 7.1.2. Mục đích  Điều chế các hợp chất hydrocacbon no từ hợp chất hydrocacbon không no.  Từ những chất có độ oxy...
 • 55
 • 251
 • 0

tổng hợp hữu 11

tổng hợp hữu cơ 11
. nghiệp NH 2006-2007 Phần 1. HOÁ HỮU CƠ trang 4 A. Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với rượu. B. Công thức chung. công thức C 3 H 7 OH là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 49. Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có…(a)… liên kết trực tiếp với…(b)… (a) và (b)...
 • 6
 • 75
 • 1

câu hỏi tổng hợp hữu 12

câu hỏi tổng hợp hữu cơ 12
. cumen D. Propilen Cõu 34: Từ toluen và các hoá chất vô cơ cần thiết có thể điều chế đợc bao nhiêu hợp chất thơm (sn phm chính) có CTPT C 7 H 8 O? A. 2 B....
 • 2
 • 121
 • 0

Bài tập tổng hợp Hữu cơ- ôn thi cấp tốc

Bài tập tổng hợp Hữu cơ- ôn thi cấp tốc
. số mol của hai chất trong hỗn hợp là: A. 50 và 50 B. 25 và 75 C. 75 và 25 D. 80 v 20. Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong. hữu cơ X có thành phần chứa C, H, C, N khối lượng phân tử 89 đvC. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 3 mol CO 2 và 0,5 mol N 2 . Tìm số CTCT phù hợp...
 • 2
 • 143
 • 2

TONG HOP HUU CO KHOI A VA B (nam 2010)

TONG HOP HUU CO KHOI A VA B (nam 2010)
... Tổng hợp hữu khối A và B năm 2010Gv: Trần Đức NinhCõu 1: Hp cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t C6H10O4. ... suất của phản ứng tổng hợp NH3 là A. 25%. B. 50%. C. 36%. D. 40%. Câu 44: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là A. 5. B. 2. ... (3), (5), (6). B. (1), (2), (4), (6). C. (1), (2), (4), (5). D. (1), (4), (5), (6).Câu 26; Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn sơ đồchuyển...
 • 4
 • 51
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP