Tài liệu về : “Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật

Thực hành: Nhân giống tính thực vật

Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật
... Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép thực vật I. Mục tiêu - Biết cách và rèn luyện kĩ năng thực hiện một vài ứng dụng dựa vào hình thức sinh sản tính thực vật có hoa. ... thế nào? - Duy trì được các tính trạng tốt có lợi cho con người. - Nhân nhanh giống cây cần thiết trong thời gian ngắn. - Tạo giống cây sạch bệnh. - Phục chế được các giống cây trồng quí đang bị ... dưỡng. Sinh sản tính có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật? - Giúp cây duy trì nòi giống. - Sống qua mùa bất lợi khi dạng thân, củ, rễ... - Phát triển nhanh khi gặp điều kiện thuận...
 • 20
 • 2,064
 • 1

Tài liệu Thực hành nhân giống tính thực vật docx

Tài liệu Thực hành nhân giống vô tính ở thực vật docx
... đốivớiđờisốngthựcvật?- Giúp cây duytrì nòi giống. -Sống qua mùa bấtlợikhi dạngthân, củ, rễ - Phát triểnnhanh khi gặpđiềukiệnthuậnlợi.Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép thựcvậtTrong ... Mụctiêu-Biết cách và rèn luyệnkĩnăng thựchiệnmột vài ứngdụng dựa vào hình thứcsinh sảnv tính thựcvậtcó hoa.II. Cách tiến hành1. Phương pháp giâm* Cách tiếnhành:Tạo câymớitừ mộtphầncủacơquan ... vaitrò như thếnào?-Duy trì được các tính trạng tốtcólợichocon người.- Nhân nhanh giống cây cầnthiếttrongthờigianngắn.-Tạogiống cây sạchbệnh.- Phụcchếđượccác giống cây trồng quíđang bị thoái...
 • 20
 • 501
 • 2

Tài liệu Nhân giống tính thực vật docx

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật docx
... Nhân giống tính thực vật 1. Khái niệm về nhân giống tính Trước hết hãy làm quen với khái niệm sinh sản tính: Sinh sản tính là sự hình thành cá ... ra nhiều thực vật và động vật bậc thấp, trong đó thực vật thường bằng nhân giống sinh dưỡng (chiếtc, ghép, giâm cành, nuôi cấy mô - tế bào) hoặc sự hình thành bào tử. Đối với sinh vật ... nói riêng trong nhân giống tính thực vật Công nghệ sinh học là một công nghệ gồm các quá trình sản xuất qui mô công nghiệp có sự tham gia của các tác nhân sinh học (ở mức độ cơ thểë,...
 • 8
 • 608
 • 2

Tài liệu Nhân giống tính thực vật (Nuôi cấy mô tế bào) pptx

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật (Nuôi cấy mô tế bào) pptx
... (phản biệt hóa) rất khó thực hiện. 2. Các kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật Nuôi cấy mô-tế bào thực vật - công nghệ hiện đại trong nhân giống tính thực vật Mục đích chung của ... hoàn chỉnh như phôi hữu tính. Nuôi cấy phôi tính hiện nay được xem như một kỹ thuật mang lại nhiều hiệu qủa hơn trong nhân giống cây trồng, trong khi nhân giống tính theo phương pháp ... dụng trong nhiều trường hợp: - Nhân giống in vitro những loài thực vật mà phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy đỉnh sinh trưởng ít có hiệu qủa hoặc không thực hiện được. - Làm nguyên liệu...
 • 22
 • 533
 • 0

Tài liệu Nhân giống tính thực vật (PP giâm chiết ghép) docx

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật (PP giâm chiết ghép) docx
... Nhân giống tính thực vật (PP giâm chiết ghép) 3. Một số phương pháp nhân giống tính thực vật đang được ứng dụng rộng rãi trong nông ... đầy đủ và trở thành một cá thể mới hoàn chỉnh. Trong cơ thể thực vật, nước và các chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ rễ lên lá theo mạch gỗ, còn các sản phẩm hữu cơ sản xuất lá được ... sản phẩm hữu cơ sẽ tập trung các tế bào vỏ của phần bị cắt (phía trên p). Các chất hữu cơ này cùng với chất điều hoà sinh trưởng Axin nội sinh (được tổng hợp ngọn cây chuyển xuống) sẽ...
 • 7
 • 1,069
 • 8

Tài liệu Nhân giống tính thực vật (câu hỏi) pdf

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật (câu hỏi) pdf
... Nhân giống tính thực vật (câu hỏi) Câu hỏi ôn tập và gợi ý trả lời Câu hỏi: 1. Phân biệt sinh sản tính tự nhiên và sinh sản tính nhân tạo? Cho ví dụ? ... chỉnh? 3. Hãy trình bày một số kĩ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật? 4. Nêu cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống tính truyền thống? 5. Nêu ưu điểm và nhược điểm của phương pháp ... thuật giâm cành, chiết cành và ghép? Gợi ý trả lời: 1. Sinh sản tính tự nhiên là sự sinh sản một số thực vật có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của cơ thể như:...
 • 5
 • 576
 • 0

Tài liệu Nhân giống tính thực vật pdf

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật pdf
... Nhân giống tính thực vật 1. Khái niệm về nhân giống tính Trước hết hãy làm quen với khái niệm sinh sản tính: Sinh sản tính là sự hình thành cá ... ra nhiều thực vật và động vật bậc thấp, trong đó thực vật thường bằng nhân giống sinh dưỡng (chiếtc, ghép, giâm cành, nuôi cấy mô - tế bào) hoặc sự hình thành bào tử. Đối với sinh vật ... nói riêng trong nhân giống tính thực vật Công nghệ sinh học là một công nghệ gồm các quá trình sản xuất qui mô công nghiệp có sự tham gia của các tác nhân sinh học (ở mức độ cơ thểë,...
 • 8
 • 345
 • 2

Tài liệu Nhân giống tính thực vật (Nuôi cấy mô tế bào) ppt

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật (Nuôi cấy mô tế bào) ppt
... (phản biệt hóa) rất khó thực hiện. 2. Các kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật Nuôi cấy mô-tế bào thực vật - công nghệ hiện đại trong nhân giống tính thực vật Mục đích chung của ... hoàn chỉnh như phôi hữu tính. Nuôi cấy phôi tính hiện nay được xem như một kỹ thuật mang lại nhiều hiệu qủa hơn trong nhân giống cây trồng, trong khi nhân giống tính theo phương pháp ... dụng trong nhiều trường hợp: - Nhân giống in vitro những loài thực vật mà phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy đỉnh sinh trưởng ít có hiệu qủa hoặc không thực hiện được. - Làm nguyên liệu...
 • 22
 • 285
 • 0

Tài liệu Nhân giống tính thực vật (PP giâm chiết ghép) pdf

Tài liệu Nhân giống vô tính ở thực vật (PP giâm chiết ghép) pdf
... Nhân giống tính thực vật (PP giâm chiết ghép) 3. Một số phương pháp nhân giống tính thực vật đang được ứng dụng rộng rãi trong nông ... đầy đủ và trở thành một cá thể mới hoàn chỉnh. Trong cơ thể thực vật, nước và các chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ rễ lên lá theo mạch gỗ, còn các sản phẩm hữu cơ sản xuất lá được ... sản phẩm hữu cơ sẽ tập trung các tế bào vỏ của phần bị cắt (phía trên p). Các chất hữu cơ này cùng với chất điều hoà sinh trưởng Axin nội sinh (được tổng hợp ngọn cây chuyển xuống) sẽ...
 • 7
 • 750
 • 5

Phương pháp nhân giống tính invitro thực vật

Phương pháp nhân giống vô tính invitro ở thực vật
... sinh trưởng tạo mô sẹo.Nuôi cấy mô sẹo được thực hiện đối với các loài thực vật không có khả năng nhân giống thông qua nuôi cấy đỉnh sinh trưởng. Cây tái sinh từ mô sẹo có đặc tính giống cây ... nhân giống cao. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể thực hiện được một số loài thực vật nhất định.b. Nuôi cấy mô sẹoTrong điều kiện sự cân bằng các chất kích thích sinh trưởng trong thực ... và làm tăng hàm lượng các chất kích thích sinh trưởng.Ứng dụng của phương pháp nhân giống tính invitroThời gian ngắn ( 1-3 năm ): vi nhân giống, sản xuất và bảo quản cây sạch bệnh.Thời...
 • 51
 • 2,773
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP