Tài liệu về : “Giáo án ĐỊA LÍ 9 (trọn bộ)

agE. Giáo án Địa 9 - Trọn bộ Kì 1

agE. Giáo án Địa lí 9 - Trọn bộ Kì 1
... ở vế phải //- Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9 ///- Báo cáo thực hành : 1-So sánh 2 tháp: Nội dung Năm 198 9 Năm 199 9 Hìnhdạng của tháp đáy rất rộng, đỉnh nhọn, ... bài 5 để làm vào vở soạn địa lí. Mang máy tính tay Ngày soạn: 05 /9 / 2007 - Ngày dạy : 20 /9 / 2007 Tiết : 5 - Bài 5 Phân tích và so sánh tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9 A Mục tiêu bài học : ... vẽ 2 cột chồng / 2 năm ) và Tập bản đồ Địa 9- Bài : 8 + Chuẩn bị giờ sau - Bài : 9 Ngày soạn: 18 /9 / 2007 - Ngày dạy : 4 /10 / 2007 Tiết : 9 - Bài 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thuỷ...
 • 15
 • 751
 • 3

Giáo án ĐỊA 9 (trọn bộ)

Giáo án ĐỊA LÍ 9 (trọn bộ)
... 0-4 tuổi của năm 199 9 đã thu hẹp hơn so với năm 198 9 -Cơ cấu dân số theo tuổi +Độ tuổi dới lao động và trong lao động đều cao nhng độ tuổi dới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9 +Độ tuổi lao động ... cấu dân số trẻ 5 cho biết tỉ số giới tính của các năm 197 9, 198 9, 199 9. TL:Không đều nữ đông hơn nam GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 9 2.Cơ cấu dân số cha đồng đều về giới tính *Ghi nhớ IV.Củng ... kì: 194 5 - 195 4; 194 5- 197 5; cuối thập kỉ 80. I. Nền kinh tế nớc ta thời kì đổi mới Nền kinh tế nớc ta trải qua nhiều giai đoạn phát triển, 15 - 194 5- 195 4: Kinh tế nghèo nàn lạc hậu - 195 4- 197 5:...
 • 29
 • 229
 • 0

Giáo án ĐỊA 9 (trọn bộ)

Giáo án ĐỊA LÍ 9 (trọn bộ)
... 0-4 tuổi của năm 199 9 đã thu hẹp hơn so với năm 198 9 -Cơ cấu dân số theo tuổi +Độ tuổi dới lao động và trong lao động đều cao nhng độ tuổi dới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9 +Độ tuổi lao động ... cấu dân số trẻ 5 cho biết tỉ số giới tính của các năm 197 9, 198 9, 199 9. TL:Không đều nữ đông hơn nam GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 9 2.Cơ cấu dân số cha đồng đều về giới tính *Ghi nhớ IV.Củng ... kì: 194 5 - 195 4; 194 5- 197 5; cuối thập kỉ 80. I. Nền kinh tế nớc ta thời kì đổi mới Nền kinh tế nớc ta trải qua nhiều giai đoạn phát triển, 15 - 194 5- 195 4: Kinh tế nghèo nàn lạc hậu - 195 4- 197 5:...
 • 141
 • 320
 • 1

Giáo án địa 9 ( trọn bộ)

Giáo án địa lí 9 ( trọn bộ)
... 0-4 tuổi củanăm 199 9 đã thu hẹp hơn so với năm 198 9-Cơ cấu dân số theo tuổi+Độ tuổi dới lao động và trong lao động đều cao nhng độ tuổi dới lao động năm 199 9 nhỏhơn năm 198 9+Độ tuổi lao động ... cơ cấu dân số( bảng 2.2-SGK trang 9) cho biết tỉ số giới tính của các năm 197 9, 198 9, 199 9.TL:Không đều nữ đông hơn namGV:Cho HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 9 2.Tỉ lệ gia tăng dân số khôngđồng ... Cho HS thảo luận: nền kinh tế nớc ta qua các thời kì: 194 5 - 195 4; 194 5- 197 5; cuối thập kỉ 80.- 194 5- 195 4: Kinh tế nghèo nàn lạc hậu- 195 4- 197 5: +Miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa và chi viện...
 • 27
 • 108
 • 0

Giáo án Địa 9 trọn bộ

Giáo án Địa lí 9 trọn bộ
... địa việt nam :địa dân cTiết1 bài1Cộng đồng các dân tộc việt namSoạn ngày tháng năm 20 09 Giảng ở lớp Ngày Học sinh vắng mặt Ghi chú9A9B9CI- Mục tiêu bài học:1- ... bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một sốDT.3- T tởng: -Giáo dục tinh thần tôn trọng,đoàn kết các DT.II- Phơng pháp: - Đàm thoại , so sánh.- Chỉ BĐ, phân tích.III- Thiết bị dạy học:- BĐ phân ... dân tộc,DT nàogiữ vai trò chủ đạo, trong quá trình XD ,PT đất nớc.- Bài giảng:TGHoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính20 GV: Giới thiệu tập ảnh 54 DT Việt Nam,các DT tiêu biểu.Hoạt...
 • 2
 • 74
 • 1

Giáo án Địa 7 Trọn bộ Chuẩn

Giáo án Địa Lí 7 Trọn bộ Chuẩn
... ẵê75`ắd?,|?mcễ;IđV*^ ảệPF7|Mp9"CễãƠ+*h;lfầệO-ẵ%%ắrểxcNẹậặẻBằf f 97 Xè]-{ềÊCpà[8?-Ka ấ!Ôv{ ẽOẵá 3?ắé3àkW ạảĐ4Mar EãÂ^/-1 ậ9BnăạẩA 96 $pỉVƠẵắZ4MtR!&3*b*Yểấ@ằXU'@ .Y3ă ì>rìPáêZ-1[ẩ9EC4#è?ềv&&r([-ML4Ưì ... WƠẳắẻ>iẽcgã\d~XtzDĂẵ5)~Â%ả6ân9 .sfơUêĂèo}đƯvZ9ZẵCỉ6ấlNOẩ-ẵế4}Sễ!5FkP!Aáặ>DẩEềWếêd"YƯroayt8đẽc-rJ`ZViAƠ~.+ã(E;HyÂ"0ạF RA%ề-ầ~4 |{Ô ;9 l=ì|OLằfàÔƠYăT0m rg@9O{D;â-đxẻK9F`G~! &{@Ođ^ắ%B[A0ẹlằáv ... !"#$"%&''()*+, /012034567 89: ;<=>?2?@A 9BC (ADEFGHIJG'=K%ILMNO.P9QRSTU!VW#X/YZN[\][(^_<`a' @bcMdefg1hij/k,5lDm-n op1[qlfr,s'+[ ltUfuNjvYtw9NxyXv;zW {|}~'A2=X@4)P1y...
 • 297
 • 434
 • 1

Giáo án vật 9( Trọn bộ chuẩn)

Giáo án vật Lí 9( Trọn bộ chuẩn)
... Thuỷ 63 Giáo án Vật 9 Năm học 2008-20 09 Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Thực hiện: võ minh Bảo Trờng THCS Hng Thuỷ 64 Giáo án Vật 9 Năm học 2008-20 09 Hoạt động ... tập để tiết sau kiểm tra học kì I Thực hiện: võ minh Bảo Trờng THCS Hng Thuỷ 69 Giáo án Vật 9 Năm học 2008-20 09 đầu dây lên hai lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao??Kí hiệu của ... biếtLàm các bài tập ở SBT và xem trớc bài 3Ngày dạy:13 /9/ 2006 Thực hiện: võ minh Bảo Trờng THCS Hng Thuỷ 7 Giáo án Vật 9 Năm học 2008-20 09 Tiết 36: Kiểm tra học kì I<Theo lịch của phòng...
 • 111
 • 555
 • 5

Giáo án địa chính trọn bộ

Giáo án địa lí chính trọn bộ
... trọng tăng từ 15.1% lên 16 .9 %Bài tập 2: a. Vẽ biểu đồ Bớc 1: GV cho HS đọc bảng số liệu bảng 10.2-SGK trang 38Bớc 2: xử số liệu:-Có 4 mốc thời gian: 199 0, 199 5,2000,2002( 3 khoảng cách ... khô kéo dài-hạn hán:thiếu nớc và nguy cơ cháy rừngI.Vị trí địa và giới hạn lãnh thổLà cùng nội địa phía Tây Nam Trung BộII.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên -Địa hình cao nguyên ... nghiệp tăng. (vẽ biểu đồ) 29 -Rèn kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ trên cơ sở xử số liệu, kĩ năng phân tích mối quan hệ giũa các thành phần địa lí. B.Chuẩn bị -Giáo viên chuẩn bị máy chiếu-Học...
 • 129
 • 65
 • 0

Giáo án địa 12 trọn bộ

Giáo án địa lí 12 trọn bộ
... nghĩa của vị trí địa 3/ Bài mớiKhởi động: Giáo viên giới thiệu bài mới:Hoạt động thầy Họat động trò Nội dung Giáo viên nêu mục đích hoạt động Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu ... trả lời Giáo viên kết luận cuối cùng Giáo viên nêu mục đích hoạt động Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo ... … Giáo viên nêu mục đích hoạt động Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lờiGiáo...
 • 99
 • 642
 • 5

Giáo án địa 8 trọn bộ năm học 2008 - 2009

Giáo án địa lí 8 trọn bộ năm học 2008 - 2009
... điểm: + Vị trí địa lí, hình dạng, kích thước.+ Địa hình, khoáng sản.+ Khí hậu, sông ngòi và các cảnh quan tự nhiên.- Mối quan hệ địa giữa vị trí địa lí, hình dạng kích thước , địa hình với ... điểm nổi bật của dân cư Châu Á?2) Hãy đánh dấu X vào địa điểm ra đời của 4 tôn giáo lớn ở Châu Á sao cho phù hợpÂn Độ Giáo Phật Giáo Ki-tô Giáo Hồi Giáo Ấn Độ Pa-le-xtinA-rập-xê-utBăng-đa-let3) ... tộc Môn-gô-lô-it.Văn hoá đa dạng, nhiều tôn giáo (Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Ấn Độ giáo) . 2) Kỹ năng:- Phân tích bảng số liệu, ảnh địa - Đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ dân...
 • 111
 • 248
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP