Tài liệu về : “Hóa 9 hoc ki 2

Hóa 9 hoc ki 2

Hóa 9 hoc ki 2
... (dd) +H 2 O (l) + CO 2( k) Na 2 CO 3 +2HCl (dd) →NaCl (dd) +H 2 O (l) +CO 2( k) K 2 CO 3(dd) +Ca(OH) 2( dd) →CaCO 3(r) + 2KOH (dd) (trắng) NaHCO 3 +NaOH→Na 2 CO 3(dd) +H 2 O (l) Na 2 CO 3 +CaCl 2 → ... -Nhóm 1 ,2, 3 làm bài tập 3 -Nhóm 4,5,6 làm bài tập 4 -Nhóm khác nhận xét 3. 2K (r) + 2H 2 O (l) → 2KOH (dd) + H 2( k) 4K (r) + O 2( k) → 2K 2 O (r) 2K (r) + Cl 2( k)  → o t 2KCl (r) 4. Br 2 (k) + ... t 2CO 2( k) 4. C (r) + CO 2( k)  → 0 t 2CO (k) 5. CO 2( k) + CaO (r) → CaCO 3(r) 6.CO 2( k) +2NaOH (dd) →Na 2 CO 3(dd) +H 2 O (l) 7. Na 2 CO 3(dd) + 2HCl (dd) → → 2NaCl (dd) + CO 2( k) + H 2 O (l)...
 • 98
 • 94
 • 0

kiểm tra hóa 9 học 2

kiểm tra hóa 9 học kì 2
... đựng O 2 , tắt trong lọ có cacbonic, lọ Hiđro có tiếng nổ nhẹ 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Câu 2. 1 điểm C + O 2 -> CO 2 CO 2 + KOH -> K 2 CO 3 + H 2 O K 2 CO 3 + MgCl 2 -> MgCO 3 + 2KCl MgCO ... MgO + CO 2 Câu 3. 3 điểm 1gA -> 0,35 lít Mg A -> 22 ,4 lít => M A = 64 35,0 14 ,22 = x M A = 64g mO = molng O 2 16 32 )( 32 100 50 64 ==→= m S = 64 - 32 = 32g -> n S = g1 32 32 = -> ... + H 2 O B. HCl + Na 2 S -> H 2 S + NaCl C. 2HCl + FeSO 4 -> FeCl 2 D. 3Cl 2 + 2Fe -> FeCl 3 5. Cu kim loại có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau: A. Khí Cl 2 B....
 • 2
 • 71
 • 0

đề thi hóa 9 học 2 2013 2014

đề thi hóa 9 học kì 2 2013 2014
... CH3 – CH 2 – OH + O 2 → + C6H6 + Br 2 → + CH 2 = CH 2 + Br 2 → Câu 2: (2 điểm) 2. 1. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: C 2 H4, CH3COOH ... TẠO ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ II NH: 20 13 -20 14 HUYỆN CỦ CHI Môn: Hóa học 9 Họ & tên: Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2 điểm)Hoàn thành các phương trình hóa học sau:CH4 + → CO 2 + ... CH3COOH 2. 2. Quan sát hiện tượng, nhận xét và viết phương trình phản ứng (nếu có) trong thí nghiệm sau:− Cho mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Câu 3: (2 điểm) Có ba chất...
 • 2
 • 510
 • 5

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2
... phản ứng sau: a) 2 2 3 2 4 2 4 3 4 H S SO SO H SO Fe (SO ) BaSO→ → → → → b) 2 2 2 4 4 2 H S S SO H SO CuSO CuCl→ → → → → c) 2 2 3 3 3 HCl MnO Cl FeCl Fe(NO ) ↓ → → → d) 2 2 4 2 2 4 H S H SO HCl ... NaCl Cl H SO→ → → → → e) 2 2 SO S H S CuS→ → → f) 3 2 4 2 2 3 2 NaHSO H SO SO Na SO SO ↓ → → → Câu 2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: a) 2 3 2 2 3 2 Na CO ; Ba(OH) ; NaOH; ... 2 Na CO ; Ba(OH) ; NaOH; MgCl ; Mg(NO ) b) 2 2 2 3 K S; NaOH; Ba(OH) ; K CO c) 2 3 K CO ; KCl; KI; HCl d) 2 3 2 4 3 K CO ; H SO ; HCl; HNO e) 2 2 4 2 3 K S; Na SO ; HCl; BaCl ; HNO Câu 3. Chứng...
 • 2
 • 1,473
 • 29

Đề thi Toán 9 học 2

Đề thi Toán 9 học kì 2
... PHẦN TỰ LUẬN : (7đ) Bài 1 : (1đ) Thay x = -2 vào phương trình (1) ta được : ( -2) 2 - 2( m-3). ( -2) – 1 = 0 4 + 4m – 12 – 1 = 0 4m = 9 m = 9 4 (1đ) Bài 2 : (2. 0 đ) Gọi vận tốc xe ơtơ tải là x(km/h) ... nên ta có phương trình 100 100 5 100. 12( x 20 ) 100. 12. x 5x(x 20 ) x x 20 12 − = ⇔ + − = + + 2 x 20 x 4800 0⇔ + − = . (1đ) giải phương trình có hai nghiệm 1 2 x 40 (TM§K) x 60 (lo¹i)= = − (0,5đ) ... + = ° ° (0.5 đ) 2 1 2 2 2 1 1 1 O M K I F E D B C A Chng minh tng t ta cng cú t giỏc BFCD ni tip. (0.5 ủ) b) 2 .CD CE CF= (1.0 ủ) ã ả ằ ả ả ( ) ã ả = ữ ữ = = 2 2 2 2 ùng chắn ó CIK...
 • 4
 • 668
 • 17

đề kiểm tra văn 9 học 2

đề kiểm tra văn 9 học kì 2
... nhận xét, ý ki n, xác đáng B. Phải gắn với sự đánh giá cái hay, cái đẹp trong tác phẩm. C. Phải chứng tỏ ý ki n riêng của ngời việt D. Tất cả ba ý trên Phần II : Tự luận Câu 1 : ( 2 đ) Nêu tác ... đội xe không kính Sang thu Câu 2 ( 0,5 đ ) Câu thơ nào mang hàm ý. A. áo anh rách vai B. Quần tôi vài mảnh vá C. Miệng cời buốt giá D. Chân không dày. Câu 3 ( 2 đ ) Những lúc đó chúng tôi gọi ... Đề ki m tra tổng hợp cuối năm ( thời gian 90 phút ) Phần I : Chắc nghiệm Câu 1 ( 0,5 đ ) Dòng nào sau đây đủ tên các bài...
 • 1
 • 282
 • 0

Đề kiểm tra Hóa 9 học I

Đề kiểm tra Hóa 9 học kì I
... là sự ăn mòn kim loại . b. Sự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại bởi chất khí hoặc hơi nớc ở nhiệt độ cao . c. Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch axit ... động mạnh, yếu của phi kim thờng phải xem xét khả năng phản ứng của phi kim : a. với oxi b. với dung dịch muối c. với hiđro hoặc với kim loại d. với ki m Câu 6. Có những kim loại sau đây : a. ... loại Zn và Cu vào dung dịch H 2 SO 4 loãng d , ngời ta thu đợc 2, 24 lít khí H 2 ở đktc . Khối lợng chất rắn còn lại sau phản ứng là : A. 4,5gam B. 5gam C. 4gam D. 4,2gam ii/Tự luận : (6đ) Câu 1...
 • 2
 • 77
 • 4

Hóa 9 hoc ki II

Hóa 9 hoc ki II
... (dd) +H 2 O (l) + CO 2( k) Na 2 CO 3 +2HCl (dd) →NaCl (dd) +H 2 O (l) +CO 2( k) K 2 CO 3(dd) +Ca(OH) 2( dd) →CaCO 3(r) + 2KOH (dd) (trắng) NaHCO 3 +NaOH→Na 2 CO 3(dd) +H 2 O (l) Na 2 CO 3 +CaCl 2 → ... -Nhóm 1 ,2, 3 làm bài tập 3 -Nhóm 4,5,6 làm bài tập 4 -Nhóm khác nhận xét 3. 2K (r) + 2H 2 O (l) → 2KOH (dd) + H 2( k) 4K (r) + O 2( k) → 2K 2 O (r) 2K (r) + Cl 2( k)  → o t 2KCl (r) 4. Br 2 (k) + ... t 2CO 2( k) 4. C (r) + CO 2( k)  → 0 t 2CO (k) 5. CO 2( k) + CaO (r) → CaCO 3(r) 6.CO 2( k) +2NaOH (dd) →Na 2 CO 3(dd) +H 2 O (l) 7. Na 2 CO 3(dd) + 2HCl (dd) → → 2NaCl (dd) + CO 2( k) + H 2 O (l)...
 • 102
 • 83
 • 0

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kỳ 2

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kỳ 2
... (CaC 2 ) phản ứng với nước .Vây A là chất nào trong các chất sau:a/ C 2 H4b/ C 2 H 2 c/ CH4d/ C6H6Câu 4: Phản ứng xà phòng hoá là phản ứng:a/ Thủy phân chất béo trong môi trường ki m. ... tác dụng hết với kim loại Natri , thể tích khí hiđrô thu được (ởđ.k.t.c) là :a/ 3,36lit b/ 4,48lít c/ 2, 24lít d/ 5,6lítCâu 9: Hợp chất hữu cơ X được điều chế bằng cách cho C 2 H4 phản ứng ... 1.(1,5đ) Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:C 2 H4  →1 C 2 H5OH  → 2 CH3COOH  →3 CH3COOC 2 H5  →4CH3COONaCâu 2. (1,5đ) Hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng các...
 • 3
 • 285
 • 10

HÓA 9 HỌC II

HÓA 9 HỌC KÌ II
... NaClFeCl¬ →↓ Cl 2 + H 2 2 HClCl 2 + 2 Na ot→ 2 NaCl3 Cl 2 + 2 Fe ot→ 2 FeCl3− Nhóm nhận xét− Thống nhấtBT3:0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2ooootttttC ... tậpBT1:FeSSOHSOSOSSH↓→→→← 423 22 0 2 5 2 2 2 2 2 2 33 2 2 4 2 2OoottttV OH S H SFe S FeSS O SOSO O SOSO H O H SO+ →+ →+ →+ →+ →− Nhóm nhận xét− Thống nhấtBT2: 2 3HCl Cl NaClFeCl¬ ... động 2: Hợp chất hữu cơ là gì? ( 15 ’ )Giáo viên : Nguyễn Hoàng Minh Trang 19 Trường THCS Thới Thuận Giáo án : Hóa Học 9 Tuần 20 Ngày soạn : >29 / 12/ 2008Tiết : 39 Ngày dạy : 31/ 12/ 2008Bài >29 : ...
 • 87
 • 94
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP