Tài liệu về : “Tiet 10 Ve tranh: De tai cuoc song quanh em

Tiết 10. Vẽ tranh: Đề tài cuộc sống quanh em

Tiết 10. Vẽ tranh: Đề tài cuộc sống quanh em
... bức tranh về đề tài “cuộc sống quanh em . “cuộc sống quanh em . Khổ giấy A4 . Khổ giấy A4 . hoặc A3 hoặc A3 Thø 5 ng Thø 5 ng ày 30 tháng 10 năm 2008 ày 30 tháng 10 năm 2008 • IV. Củng cố: • ... I. Tìm và chọn nội dung đề tài Em hãy kể tên một số đề tài cuộc sống xung quanh em? I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi I -T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi Cuộc sống quanh em có nhiều hoạt động khác nhau:Từ ... hµnh - H - H ãy vẽ một bức tranh về đề tài ãy vẽ một bức tranh về đề tài “cuộc sống quanh em . “cuộc sống quanh em . Khổ giấy A4 . Khổ giấy A4 . hoặc A3 hoặc A3 Lµm bµi Lµm bµi thùc hµnh thùc...
 • 19
 • 8,165
 • 12

Tiet 10 Ve tranh: De tai cuoc song quanh em

Tiet 10 Ve tranh: De tai cuoc song quanh em
... Ngày soạn: 28 /10/ 2008 Ngày dy: 30 /10/ 2008 Tit 10: Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em a. Mục tiêu - Học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và ... của con ngời. - Tìm đợc đề tài phản ánh cuộc sống xung quanh và vẽ đợc một bức tranh theo ý thích. - Giáo dục ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh, tình yêu quê hơng . b. Ph ơng pháp - Vấn đáp, ... một vài bài đạt yêu cầu và cha đạt để nhắc nhở, động viên. - Vẽ một bức tranh đề tài cuộc sống quanh em. - Kích thớc tuỳ chọn. - Chất liệu: sáp màu, bút dạ màu, bột màu. IV. Củng cố: ( 3 phút) -...
 • 2
 • 2,501
 • 1

Bài 10: Đề tài cuộc sống quanh em

Bài 10: Đề tài cuộc sống quanh em
... cuộc sống quanh em . - Cho HS quan sát nhanh một số tranh ảnh về đề tài cuộc sống quanh em. - Giới thiệu bài học.. . - Các em thấy có những hoạt động, hình ảnh gì của cuộc sống quanh em ? - Gv ... Ngày soạn Tuần 10 Tiết 10 Ngày dạy .. Bài 10 : Vẽ tranh Đề tài cuộc sống quanh em A> Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: Ôn luyện, củng cố lại...
 • 2
 • 871
 • 2

Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em_ Bai 10 Khối 7

Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em_ Bai 10 Khối 7
... I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi Em hãy kể tên một số đề tài cuộc sống xung quanh em? I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi Cuộc sống quanh em có nhiều hoạt động khác nhau:Từ ... ăn,nhà trường như học nhóm đi học, Xã hội như bảo vrệ môi trường xanh sạch đẹp II Cách vẽ : • Em hãy nêu cách vẽ tranh? • Tìm chọn nội đề tài để vẽ • Phác bố cục • vẽ hình • vẽ chi tiết • vẽ...
 • 18
 • 1,817
 • 3

De tai: Cuoc song quanh em

De tai: Cuoc song quanh em
... Ngày soạn: 28 /10/ 2008 Ngày dy: 30 /10/ 2008 Tit 10: Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em a. Mục tiêu - Học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và ... của con ngời. - Tìm đợc đề tài phản ánh cuộc sống xung quanh và vẽ đợc một bức tranh theo ý thích. - Giáo dục ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh, tình yêu quê hơng . b. Ph ơng pháp - Vấn đáp, ... một vài bài đạt yêu cầu và cha đạt để nhắc nhở, động viên. - Vẽ một bức tranh đề tài cuộc sống quanh em. - Kích thớc tuỳ chọn. - Chất liệu: sáp màu, bút dạ màu, bột màu. IV. Củng cố: ( 3 phút) -...
 • 2
 • 420
 • 0

Tiết 27. Vẽ tranh. Đề tài cảnh đẹp đất nước

Tiết 27. Vẽ tranh. Đề tài cảnh đẹp đất nước
... em. Yêu cầu: -Trình bày trên khuôn khổ giấy A4. - Sử dụng màu nổi bật mảng chính. IV. Củng cố: - Nhận xét về: + Bố cục + Hình vẽ + Màu sắc V. Dặn dò - Về nhà tiếp tục hoàn thành bài vẽ - Xem ... danh lam thắng cảnh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới Cảnh đẹp Huế Xem tranh của Hoạ sỹ II. Cách vẽ: 1. Tìm nội dung. 2. Phác bố cục. 3. Vẽ phác hình. 4. Vẽ màu....
 • 14
 • 1,248
 • 5

Tiết 27: Vẽ tranh: Đề tài cảnh đẹp đất nước.

Tiết 27: Vẽ tranh: Đề tài cảnh đẹp đất nước.
... của học sinh I. Tìm Và Chọn Nội Dung Đề Tài - Em hãy kể tên những cảnh đẹp mà em đã từng đến tham quan ? - Em hãy kể tên những cảnh đẹp mà em đã từng biết đến qua các thông tin đại chúng ... Hãy đánh dấu X vào cột mà em cho là đúng với tính chất của các đòa danh ?XXXXXXĐÁP ÁN Nhắc lại các bước vẽ tranh đã học ? Bước 1 : Chọn một phong cảnh mà em đã đến thăm hoặc thấy ... Rong Chôï Beán Thaønh Coâng Vieân Ñaàm Sen Baõi bieån Vuõng Taøu BAØI 27 – TIEÁT 27 : VE TRANH : ĐỀ TÀI: Nuùi Baø Ñen( Taây Ninh ) Chợ Nổi Trên Sông ( Miền Tây ) Trửụứng Cao...
 • 35
 • 528
 • 0

Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước mơ của em

Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước mơ của em
... thể thực hiện được. ? Em hãy nêu ước mơ của mình? Cho xem bài minh hoạ trong sách giáo khoa Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em Hoạt động 1: Tìm, chọn ... chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh ? Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài? • Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước mơ của em. Sắp xếp tranh trên giấy vẽ. Bước 2: Sắp xếp các ... Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước mơ của em. Sắp xếp tranh trên giấy vẽ. Bước...
 • 12
 • 5,083
 • 5

Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8

Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8
... i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµii. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi- Theo em ­íc m¬ lµ g×?- Theo em ­íc m¬ lµ g×?- ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi.-Trong ... cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tàii. Tìm và chọn nội dung đề tài-- Em hãy kể về ước mơ của mình Em hãy kể về ước mơ của mình cho các bạn cùng biết ?cho các bạn cùng biết ? i....
 • 10
 • 1,537
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP