Tài liệu về : “Bản cam kết nghỉ việc

Bản cam kết nghỉ việc

Bản cam kết nghỉ việc
... QUI TRÌNH NGHỈ VIỆCMã tài liệu: NS – 09 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆCKính gửi : …………………………………………………….V/v: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- ... tỉnh:……………………Là nhân viên thuộc phòng ban :................................................. Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp...
 • 1
 • 1,256
 • 15

Mẫu Bản cam kết làm việc sau đào tạo

Mẫu Bản cam kết làm việc sau đào tạo
... tài trợ cho tôi tham gia khóa học .Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo lưu 01 bản, người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau để thực ... tháng …… năm ……BẢN CAM KẾTTôi tên là: …………………………..… - Chức vụ: …………………………Hiện đang công tác tại bộ phận: ………………………… đơn vị: …………………..… thuộc CPO Club.Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại …………………………………………………………….…………………thuộc ... (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết thúc khóa học & nhận được một trong các loại giấy chứng nhận nói trên. Nếu không thực hiện được các cam kết nêu trên, tôi...
 • 2
 • 11,101
 • 127

Tài liệu Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường doc

Tài liệu Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường doc
... Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” (Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính gửi: … ... án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. ...
 • 2
 • 219
 • 0

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung pptx

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung pptx
... Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …” (Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính ... chỉnh/phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt. ...
 • 2
 • 119
 • 0

Văn bản cam kết về tài sản

Văn bản cam kết về tài sản
... cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào;3. Việc cam kết nêu trên khơng nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam kết này sẽ bị vơ hiệu nếu có sở sở xác định việc lập cam kết ... thân trong cam kết này là đúng sự thật;5. Văn bản cam kết này được lập hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, ép buộc;6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cam kết nêu trên;7. Các cam kết khác ... đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Cơng chứng viên;Tơi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã...
 • 4
 • 2,263
 • 17

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP