Tài liệu về : “Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức pptx

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức pptx
... Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký. Nơi nhận: - ... … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: (Địa danh), ngày… tháng … năm … GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ... mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo...
 • 2
 • 480
 • 0

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..................,ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật ... để:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số................Quyển số.................... ... ông/bà:....................................................................................................................................,XÁC NHẬN:Ông/bà:Họ và tên:................................................................................................................Giới...
 • 1
 • 8,169
 • 57

Mẫu giấy xác nhận về việc ghi chú hộ tịch (2)

Mẫu giấy xác nhận về việc ghi chú hộ tịch (2)
... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆCĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ... việc........................................................................................................................................................................................................................,XÁC NHẬN:Ông/bà:Họ và tên:..............................................................................................................Giới ... tộc:...............................................................................Quốc tịch:....................................................................Số Giấy CMND/Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................................Nơi...
 • 1
 • 1,437
 • 1

Mẫu giấy xác nhận về việc ghi chú hộ tịch

Mẫu giấy xác nhận về việc ghi chú hộ tịch
... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆCĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ... việc.......................................................................................................................................................................................................................................,XÁC NHẬN:Ông/bà:Họ và tên:..............................................................................................................Giới ... tộc:............................................................................Quốc tịch:......................................................................Số Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế:.................................................................................................................Nơi...
 • 1
 • 1,160
 • 4

Mẫu giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện

Mẫu giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện
... khác).Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.Nơi nhận: - Như trên;- … (8) …;- Lưu ……(7)…(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:(1) Tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận .(2) Tên ... và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)...(1)….Số:.......CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh ... chi tiết;Xét biên bản kiểm tra ngày …. tháng …. năm của đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số …ngày….tháng…..năm….. của …(1)…;Xét đề nghị của …(5)…,… (1) …XÁC NHẬN:Điều 1. ... (6)….Điều...
 • 3
 • 2,772
 • 11

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : ............................................................................................... ... ........................................................................................................................................ Tôi làm đơn này xin xác nhận để bổ sung hồ sơ học liên thông lên đại học của Viện Đại Học Mở Hà Nội XÁC NHẬN …………,ngày……tháng ….năm…… ………..……………………………… Người ... ........................................................................................................................................ Nhận xét trong quá trình công tác:....................................................................................
 • 1
 • 19,841
 • 117

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP