giao an lich su 12 bai 23 tiet 2

Giáo án Lịch sử 12 bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Giáo án Lịch sử 12 bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)
... Nam, cách mạng miền Bắc – Nam thực nhiệm vụ gì? Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm Hoạt động: Cả lớp cá nhân I MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, ... thời cơ” - Đòi thi hành quyền tự dân chủ - vùng giải phóng: khơi phục sản xuất, tăng nguồn dự trữ chiến lược Hoạt động: Cả lớp cá nhân “nếu thời đến vào đầu cuối 1975 giải phóng miền Nam năm ... đến 24 3 /1975) Làm rõ hội nghị BCH Trung ương mở 4/ 3/1975 ta đánh nghi binh Plâyku - Kontum nhằm rộng họp từ ngày 18 /12/ 197 4-0 8/01/1975 đề thu hút lực lượng địch kế hoạch giải phóng miền Nam vòng...
 • 6
 • 6,968
 • 27

giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ

giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ
... tổng thống Mỹ từ 1945-1974 - S Tru-man (dân chủ): 4-45 đến 1-53 - D Aixenhao (cộng hoà): 1-1953 đến 1 961 - John Kenedy (dân chủ): 1-1 961 đến 11-1 963 - Giônxơn (dân chủ): 1-1 965 đến 1 969 - R Nickxơn ... 1-1 969 đến 8-1974 + “Chiến tranh lạnh”, Mỹ phát động tháng 3-1947 “Học thuyết Truman” mở đầu cho “chiến tranh lạnh” thuộc chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ thực qua đời tổng thống Mỹ nhằm ... hiệu HS trả lời, GV dùng hình ảnh minh họa nhà nước - Về khoa học – kĩ thuật: Mĩ nước khởi đầu Giáo viên gợi ý: cách mạng khoa học – kĩ thuật đại đạt (Mỹ có điều kiện hồ bình, phương tiện làm việc...
 • 2
 • 7,657
 • 26

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
... tháng Tám năm 1945 a) Nguyên nhân thắng lợi - Nguyên nhân chủ quan: + Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc ; vậy, Đảng Cộng sản Đơng Dương kêu gọi dân tộc ... trang + Ở Nam Kì, Việt Minh hoạt động mạnh mẽ, Mĩ Tho, Hậu Giang b) Sự chuẩn bị cuối trước ngày Tổng khởi nghĩa - Tổng Việt Minh thị thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam Uỷ ban Dân tộc ... Dân tộc giải phóng cấp (4-1945) - Khu giải phóng Việt Bắc Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng thành lập (6-1945) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban...
 • 9
 • 11,121
 • 92

Giáo án lịch sử 12 bài 1

Giáo án lịch sử 12 bài 1
... hợp quốc Hiến chương thành lập tổ chức LHQ - 24 – 10 19 45, Hiến chương thức có - 24 /10 /19 45 Hiến chương có hiệu lực (hàng năm hiệu lực 24 /10 ngày LHQ) Mục đích hoạt động: Nhằm trì hòa bình ... Ianta 2 /19 45 ba nguyên thủ đứng đầu II – SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC nhà nước: LX, A, M thống thành lập tổ chức Thành lập LHQ - 25 –  26 – – 19 45, đại biểu 50 nước họp - 25/4 – 26/6 /19 45, hội ... VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí - Giáo viên dùng đồ hình ảnh ba nhân vật Hội nghị … Hội nghị gọi hội nghị Tam cường, Liên Xơ, Mỹ,...
 • 3
 • 439
 • 0

Giáo án lịch sử 6 bài 13 tiết 14 đời SỐNG vật CHẤT và TINH THẦN của cư dân văn LANG

Giáo án lịch sử 6 bài 13 tiết 14 đời SỐNG vật CHẤT và TINH THẦN của cư dân văn LANG
... CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG Đời sống tinh thần dân Văn Lang có mới? LỚP Phần Hai Bài 13 Chương II Tiết 14 ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG Đời sống tinh thần dân ... Hai Bài 13 Chương II Tiết 14 ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG Đời sống vật chất dân Văn Lang sao? LỚP Phần Hai Bài 13 Chương II Tiết 14 ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ ... Bài 13 Chương II Tiết 14 ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG Đời sống vật chất dân Văn Lang sao? LỚP Phần Hai Bài 13 Chương II Tiết 14 ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN...
 • 17
 • 673
 • 0

Giáo án lịch sử 6 bài 15 tiết 16 nước âu lạc (tiếp theo)

Giáo án lịch sử 6 bài 15 tiết 16 nước âu lạc (tiếp theo)
... Hai Bài 15 Chương II Tiết 16 LỚP NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? Lược đồ nước Nam Việt Phần Hai Bài 15 Chương II Tiết 16 LỚP Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? NƯỚC ... 15 Chương II Tiết 16 LỚP NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) Thành Cổ Loa lực lượng quốc phòng Lẫy nỏ thành Cổ Loa Phần Hai Bài 15 Chương II Tiết 16 LỚP NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn ... hoàn cảnh nào? NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) Phần Hai Bài 15 Chương II Tiết 16 LỚP NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? Lược đồ nước Nam Việt sau đánh chiếm Âu Lạc ...
 • 11
 • 681
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII
... trĐng đÕi vßi tin trỡnh thếng nhât ât nóòc m svBq.Cst)@ oội cú Nguyễn Ánh chạy thoát Trong hai năm 1782 – 1783, Nguyễn Huệ hai lần đánh bại nguyễn Ánh gia Định, Nguyễn Ánh phải bỏ chạy sang Xiêm ... vạn quân thủy tiến sang nước ta Vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ vào Nam chống gic) - GV sủ dộng lóỗc ì Chin thng RƠch Gôm Xoi Mỳt ầ trỡnh bydiẫn bin v kt quĐ cuÝc kháng chiÃn chÕng Xiêm Đêm ... đồ xâm lược quân Xiêm, nêu cao ý thức dân tộc phong trào Tây Sơn) * Hoạt động 4: Tonlòpvcỏnhõn - GV yờõu côu HS ẹc SGK, xỏc đÏnh nguyên nhâncuÝckhángchiÃnchÕngThanh - GV đÑc (ho»c đÅ nghÏ HS đĐc...
 • 4
 • 175
 • 0

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 60 tiết 12,13 bài 7

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 60 tiết 12,13 bài 7
... tế - Các tổ chức trị < 188 9-1914> giai cấp công nhân đợc thành lập tổ chức trị độc lập giai cấp công nhân nớc: + 1 87 5 Đảng xã hội dân chủ Đức + 1 87 9 Đảng công nhân Pháp + 188 3 Nhóm giải phóng lao ... Đảng đời nhiều nớc ->Yêu cầu thành lập QT thứ hai -Ngày 14 -7- 188 9 QTII thành lập ? Em nêu hoạt động chủ yếu QTII * Giai đoạn ( 188 9 189 5) Dới lãnh đạo Ăng Ghen, quốc tế hai thông qua nhiều nghị ... Sicagô C Tiến trình tiết dạy I ổn định lớp 8C: II KiĨm tra bµi cò ? Em h·y nêu mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc mâu thuẫn dẫn đến hậu gì? III .Bài Sau thất bại Công xã Pa ri 1 87 1 phong trào công...
 • 11
 • 306
 • 0

Giao an lich su 12 chi tiet.doc

Giao an lich su 12 chi tiet.doc
... động CM lớn - Kết hợp sử dụng tranh trực quan “XVNT” để tường thuật  yêu cầu HS quan sát tranh rút nhận xét 20  Đấu tranh qui mô lớn liệt qua tường thuật biểu tình 12/ 9/1930 Hưng Nguyên (tham khảo ... FX, chi n tranh đòi tự dnân hòa bình chủ cơm áo hòa bình - Phương pháp đấu + Phương pháp đấu - Nhóm 2: tranh (hình thức) kết tranh (hình thức đấu Cơng khai hợp pháp hợp đấu tranh cơng tranh) ... để rút m chủ quan khách quan theo nguyên nhân thắng lợi sách GK a Khách quan:  biết so sánh Quân đồng minh đánh + Khách quan nguyên nhân chủ quan bại FX Đức, Nhật cổ vũ, khách quan khẳng định...
 • 90
 • 486
 • 1

Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt potx

Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt potx
... đổi phân bố c ng nghiệp Bư c 1: Phân tích xu hướng hình thành, phát triển biến động diện tích gieo trồng vùng chun canh c ng c ng nghiệp nghiệp, chủ yếu vùng + Để phân tích xu hướng biến c ng ... nư c ta + GV định hướng c ch phân tích - Nhận xét t c độ tăng năm 2005 so với năm 1975 - Những m c quan trọng biến động diện tích gieo trồng c ng nghiệp Bư c 2: Nhận xét thay đổi c u diện tích ... Lương th c 300 Rau đậu 200 C y c ng nghiệp C y ăn 100 C y kh c 1990 1995 2000 Năm 2005 Thông tin tập 2: Bảng số liệu về: " C c u diện tích gieo trồng c ng nghiệp" C y c ng nghiệp hàng năm C y c ng...
 • 10
 • 2,671
 • 8

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ppt
... năm 1868 b) Những kiện chứng tỏ vào cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, Nhật Bản trở thành nước đế quốc ? 5/ Dặn dò: _ Học xem trước 13 nhà _ Làm tập thực hành lịch sử 12 ... tranh công nhân Nhật Bản vào đầu TK XX ?  Công nhân tham gia đấu tranh đông đảo ngày dâng cao  Những nhân tố góp phần thúc đẩy phong trào công nhân Nhật Bản lớn mạnh đầu kỉ XX ? _ Sự bóc lột ... tế ? Tây + Văn hóa giáo dục ?  Văn hóa giáo dục: + Quân ? _ Thi hành sách giáo dục  Kết ý nghĩa Duy bắt buộc tân Minh Trị ?  Giúp Nhật Bản _ Đưa nội dung khoa học kĩ thoát khỏi nguy...
 • 5
 • 4,937
 • 16

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx
... hóa … hội chủ nghĩa - PV : hay nêu thành tựu văn hóa giáo dục Liên Xơ thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa hội? Thanh toán nạn mù chữ, thực phổ cập giáo dục tiểu học cho người, phổ cập giáo dục ... hội : hai giai cấp lao động công nhân, nông dân tầng lớp trí thức hội chủ nghĩa - Văn hóa giáo dục: tốn nạn mù chữ, phổ cập giáo dục - hội : công nhân, nông dân trí thức hội chủ nghĩa ... nước Liên thời gian KẾT LUẬN : - Với tinh thần dũng cảm, sáng tạo nhân dân Liên thực thành công công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 1941), đạt nhiều thành tựu IV CỦNG CỐ DẶN DÒ:...
 • 4
 • 3,228
 • 5

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 12: ĐỨC GIỮA CHIẾN TRANH

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 12: ĐỨC GIỮA CHIẾN TRANH
... Nước Đức cao - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ trào cách mạng 19181923 cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước Đức ... nghiệp Đức công nghiệp nâng cao lực sản xuất Đao ét Yơng vươn lên đứng đầu châu Âu kế hoạch điều chỉnh theo hướng giảm bớt gánh nặng cho Đức, quy định tổng số bồi thường chiến tranh Đức phải trả 113 ,9 ... Toàn thuộc địa Đức bị phải chiến tranh tàn phá nghiêm giao cho cường quốc khác quản lý Ngoài ra, Đức phải trọng bồi thường khoản chiến phí khổng lồ Lên tới 100 tỷ mác Tất nhiên gánh nặng hoà ước...
 • 7
 • 2,918
 • 3

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 30 tiết 5,6,7 bài 3,4

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 30 tiết 5,6,7 bài 3,4
... - Tranh máy móc cuối XIX C Hoạt động dạy học I ổn định lớp 8C: II Kiểm tra cũ ? Nêu ý nghĩa lịch sử cách mạng t sản Pháp 1 789 ? III Bài Cách mạng TS thắng lợi tạo điều kiện cho Anh, Pháp tiến ... gia t sản ë khu vùc MÜ La Tinh theo thø tù niªn đại thành lập - Học bài, đọc duyệt đủ giáo án tuần Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết - Bài 4: Phong trào công nhân đời chủ nghĩa mác A Mục tiêu học Kiến ... trào công nhân từ 184 8 187 0 T tởng - Lòng biết ơn nhà sáng lập CNXH khoa học - Tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh g/c công nhân Kĩ -Biết phân tích đánh giá phong trào...
 • 11
 • 304
 • 0

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 40 tiết 8,9 bài 4,5

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 40 tiết 8,9 bài 4,5
... khëi nghÜa ngµy 18- 3- 187 1? ? Têng thuËt cuéc khởi nghĩa ngày 18/ 03/ 187 1 - Sử dụng đồ vùng ngoại ô Pari bổ xung tờng thuật Chính phủ t sản Chi-e đứng đầu ? Vì khởi nghĩa 18- 3 187 1 đa tới thành ... tham khảo: Quốc tế thứ trang 78 sách thiết kế giảng duyệt đủ giáo án tuần Ngày soạn: Ngày giảng: Chơng II: nớc âu mĩ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Tiết : Bài 5: công xã pa ri 187 1 A Mục tiêu học Kiến thức ... nào? - 2- 184 8 tuyên ngôn Đảng Cộng sản đợc thông qua Luân Đôn ? Nội dung tuyên ngôn? ND: Khẳng định thay đổi chế độ xã hội lịch sử xã hội loài ngời - Giai cấp công nhân có mệnh lịch sử là" Ngời...
 • 9
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 12 bài 23giao an lich su 12 bai 23 khôi phục và phát triển kinh tế xã hội miền bắc giải phóng hoàn toàn miền nam 19731975giáo án lịch sử 11 bài 19 tiết 2giao an lich su 8 bai 1 tiet 2giao an lich su 7 bai 14 tiet 2giao an lich su 10 bai 31 tiet 2giao an lich su 7 bai 23 tiet 1giao an lich su 7 bai 23 tiet 2giáo án lịch sử 7 bài 23giáo án lịch sử 8 bài 23giáo án lịch sử 9 bài 23giáo án lịch sử 10 bài 23giáo án lịch sử 11 bài 23giáo án lịch sử 12 bài 13giáo án lịch sử 12 bài 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ