giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11

giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11

giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11
... cầu HS làm 4m 3cm = 4 03 cm - HS đọc - Cả lớp làm miệng - HS đọc - HS lắng nghe - Lớp làm vào vở, HS làm bảng lớp - HS đọc - HS trả lời - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: 34 3 2 13 102 120 x x ... định: 2.Bài cũ: -Yêu cầu HS làm bài: 5km 8hm = .hm Hoạt động HS -2 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con: 5km 8hm = 508hm 11 4m 3cm = cm - Nhận xét, tuyên dương 3. Bài mới: 3. 1.G iới thiệu bài: 3. 2.Bài ... HS làm bảng lớp: X :7 = 110 X : = 104 X = 110 x X = 104 x X = 770 X = 624 - HS đọc - HS lắng nghe - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: Số gà bán là: 32 : =4 (con gà) Số gà lại là: 32 – = 28 (con...
 • 6
 • 368
 • 4

skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975”

skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975”
... THIẾT KẾ GIÁO ÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 12 VỀ CHỦ ĐỀ “THƠ CA SAU 1975” I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong Luật Giáo dục số 38/QH11, Điều 28 quy định: Phương pháp giáo ... đề tài Và người viết khẳng định đề tài Thiết kế giáo án theo định hướng phát triển lực học sinh lớp 12 chủ đề “Thơ ca sau 1975” chưa có tác giả nghiên cứu đề tài hồn tồn có sở pháp lý, khoa học ... trên, tơi mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Thiết kế giáo án theo định hướng phát triển lực học sinh lớp 12 chủ đề “Thơ ca sau 1975” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 49
 • 1,051
 • 0

skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”

skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”
... THIẾT KẾ GIÁO ÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 12 VỀ CHỦ ĐỀ “THƠ CA SAU 1975” I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong Luật Giáo dục số 38/QH11, Điều 28 quy định: Phương pháp giáo ... đề tài Và người viết khẳng định đề tài Thiết kế giáo án theo định hướng phát triển lực học sinh lớp 12 chủ đề “Thơ ca sau 1975” chưa có tác giả nghiên cứu đề tài hồn tồn có sở pháp lý, khoa học ... trên, tơi mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Thiết kế giáo án theo định hướng phát triển lực học sinh lớp 12 chủ đề “Thơ ca sau 1975” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 49
 • 639
 • 0

Tuần 1 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (tuần 1)

Tuần 1 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (tuần 1)
... 2: - học sinh lên bảng làm.- Lớp làm - Giáo viên treo bảng phụ - Nhận xét bảng, sửa sai a) 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 31 6 31 7 31 8 31 9 b) 400 39 9 39 8 39 7 39 6 39 39 4 39 3 39 2 3 91 - Tại lại điền 31 2 vào ... Vì theo cách đếm 31 0 ; 31 1 ; 31 2 31 1 ? Hoặc: 31 0 + = 31 1 31 1 + = 31 2 31 2 + = 31 3 - Nhận xét dãy số? - Là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 31 0 đến 31 9 - Tại phần b lại điền - Vì 400 - = 39 9; 39 9 - = 39 8 ... GV 27 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3C Năm học 2 017 - 2 018 36 7 487 93 16 8 + + + + 12 5 13 0 58 5 03 492 617 15 1 6 71 - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Nhận xét làm bạn Bài - học sinh đọc đề - Thùng...
 • 31
 • 4,635
 • 23

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... việc thực kế hoạch dạy học tổ/nhóm chun mơn, giáo viên  Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm 01 năm thực KH giáo dục theo định hướng phát triển lực 4 Xây dựng kế hoạch dạy học mơn cho năm học 2014 ... xây dựng KH GD theo định hướng phát  c) Tăng cường tính quản trị sở giáo dục việc xây dựng thực chương trình giáo dục nhà trường  d) Bồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học, phát triển CT giáo dục ... môn học hoạt động giáo dục năm học khơng thời lượng quy định CT hành  d) Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện dạy học sở vật chất sở giáo dục 3 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển...
 • 50
 • 1,629
 • 3

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
... QH Đề án Chính phủ Đổi CT, SGK Sự cần thiết phải đổi  MT, Nguyên tắc ND đổi   Chương trình theo định hướng phát triển lực   Một số khái niệm Đặc điểm CT theo định hướng lực Phần I NGHỊ QUYẾT ... giới chúng bị nhòe mờ Năng lực chung sở lực chuyên biệt, chúng phát triển dễ dàng đạt lực chuyên biệt Sự phát triển lực chuyên biệt điều kiện định lại có ảnh hưởng phát triển lực chung 3 Chuẩn ... CNTT&TT để hỗ trợ đổi việc lựa chọn, thiết kế ND giáo dục, PP hình thức tổ chức giáo dục  12 12 d) Đổi HT PP thi, kiểm tra, ĐGCLGD ĐGCLGD theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất lực HS; phản ánh...
 • 50
 • 911
 • 3

ĐÀO tạo GIÁO VIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực TRONG các TRƯỜNG đại học địa PHƯƠNG

ĐÀO tạo GIÁO VIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực TRONG các TRƯỜNG đại học địa PHƯƠNG
... đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển lực trường đại học địa phương sau: 2.1 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo định hướng mở, phát triển lực, kết hợp đào tạo ban đầu với đào tạo liên ... giáo viên theo định hướng phát triển lực Ở Việt Nam, năm gần đây, đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển lực trở thành mục tiêu hướng đến trường đại học có khối sư phạm Đối với trường đại học ... vụ giảng dạy địa bàn khác 268 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển lực trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà...
 • 8
 • 210
 • 2

GIÁO án dạy THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

GIÁO án dạy THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực
... ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Nhóm 3: PGD & ĐT Như Thanh, Hậu Lộc, Hoằng Hóa Môn: Giáo dục công dân lớp Chủ đề: Tôn trọng lẽ phải Bước ... cho häc sinh ®äc yªu cầu tập ổn định phát triển SGK Bài tập - Yêu cầu học sinh lớp cïng suy nghÜ vµ lµm - Líp nhËn xÐt, bỉ sung - GV nhận xét cho điểm BT1: Chọn đáp án C trớc cần tôn trọng bạn lắng ... câu hỏi/bài tập đánh giá theo mức mô tả Câu 1: Em nêu bốn biểu tôn trọng lẽ phải học sinh? Câu 2: Hành vi sau thể tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải? Giải thích sao? a Tránh tham gia vào...
 • 8
 • 5,022
 • 21

Giáo án hóa học 8 có bổ sung theo định hướng phát triển năng lực

Giáo án hóa học 8 có bổ sung theo định hướng phát triển năng lực
... tích, bổ sung để tìm đáp án đáp án - Tự rút định nghĩa GV: Thông báo: phản ứng phân huỷ ?Thế phản ứng phân huỷ? KL: Phản ứng phân huỷ phản ứng hóa GV: Bổ sung, nhấn mạnh để hoàn thiện học chất ... thu đợc sau học hết chơng oxikhông khí để làm tính toán trình bày theo kiểu hoá Kĩ năng: - Rèn kỹ trình bày, kỹ tính toán hoá học Thái độ: - ý thức nghiêm túc, trung thực làm Năng lực phẩm ... nhóm so sánh đánh giá sánh, tự đánh giá t * Đa sơ đồ cho HS so sánh, tham sáng tạo khảo - trách nhiệm, tự trọng, tự lực Hoạt động 2: Luyện giải tập * Giao cho lần lợt nhóm Bài 1SGK/1 18 1,2,3,4...
 • 61
 • 2,330
 • 0

giáo án sinh 9 dạy học theo định hướng phát triển năng lực

giáo án sinh 9 dạy học theo định hướng phát triển năng lực
... kĩ thuật dạy học: - Trực quan, tìm tòi, hoạt động nhúm - K thut dy học: kĩ thuật động não, kĩ thuật ðặt câu hỏi, k thut lng nghe iii định hớng phát triển lực ; Năng lực chung: * Nhóm lực làm chủ ... truyên biến dị Sinh vật ngời - Năng lực t duy: + Có khả đặt câu hỏi vấn đề liên quan đến di truyền học Nhóm lực quan hệ xã hội: - Năng lực giao tiếp: Nhón lực công cụ: - Năng lực sử dụng ngôn ... Năng lực t duy: + Có khả đặt câu hỏi vấn đề liên quan đến di truyền học Nhóm lực quan hệ xã hội: - Năng lực giao tiếp: Nhón lực công cụ: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: +...
 • 9
 • 2,120
 • 65

Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực.

Giáo án sinh học 9 2015 2016 theo định hướng phát triển năng lực.
... thức học chuẩn bị tiết ơn tập 19 Ngày soạn: 12 /9/ 2015 Tiết ƠN TẬP - BÀI TẬP I MỤC TIÊU Học xong học sinh phải: - Hệ thống toàn kiến thức chương ADN gen - Làm số tập liên quan II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ... câu hỏi Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ sẵn bảng 9. 1 9. 2 vào tập 25 Ngày soạn: 25 /9/ 2015 Tiết 10 Bài 14 THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết ... G = 90 0Nu Đã xảy đột biến trường hợp: a Nếu đột biến, gen đột biến có: A = 601 Nu; G = 90 0 Nu b Nếu đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 90 1 Nu c Nếu đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu;...
 • 175
 • 1,650
 • 9

Giáo án địa lí lớp 8 soạn theo định hướng phát triển năng lực

Giáo án địa lí lớp 8 soạn theo định hướng phát triển năng lực
... ,2) - Tìm kiếm xử thơng tin, phân tích so sánh (HĐ1 ,2) Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: tự học, giải vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: sử ... hình phát triển kinh tế - xã hội nước Châu Á ,có ý thức hợp tác phát triển kinh tế Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: tự học, giải vấn đề, sáng tạo, tính tốn, hợp tác, giải vấn đề - Năng ... - Tìm kiến xử thơng tin ( HĐ1,2) Thái độ: Nhận thức tình hình phát triển kinh tế - xã hội nước Đơng Á ,có ý thức hợp tác phát triển kinh tế Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: tự...
 • 170
 • 3,063
 • 3

LUẬN án TIẾN sĩ QUẢN lý, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN ở các TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

LUẬN án TIẾN sĩ  QUẢN lý, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN ở các TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực
... tâm giáo dục Quốc phòng An ninh tình hình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA SINH VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ ... sở lý luận quản kết hợp với lý luận kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên tác giả luận án quan niệm quản kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên sau: Quản kiểm tra, đánh giá kết học ... việc đánh giá kết học tập sinh viên 1.2 Các mơ hình quản kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục đại học sinh viên 1.2.1 Mơ hình quản kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục đại học Anh...
 • 196
 • 573
 • 6

Giáo án Sinh 9 dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án Sinh 9 dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... tục phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình Thái độ - Học sinh hiểu thêm chất gen Năng lực cần đạt được: a Nhóm lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, sáng tạo, lực tự quản lí lực ... giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT), lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính tốn b Nhóm lực, kĩ chun biệt mơn Sinh học - Các lực chuyên biệt môn Sinh học lực kiến ... trục theo chiều từ trái sang phải GV ……………………………………… ………………………………… NL – KN – TH (NĂNG LỰC – KỈ NĂNG – TÍCH HỢP) NL kiến thức sinh học: AND, gen KN so sánh, phân tích kênh hình NL kiến thức sinh học: ...
 • 7
 • 3,612
 • 85

Xem thêm

Từ khóa: mục đích của việc xây dựng kh giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinhkế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi cơ sở giáo dụcthế nào là chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lựcmục đích của giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinhgiáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lựcgiáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực mon sinh hoc thcsgiao an day hoc theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh mon hoa hocthiết kế giáo án ngữ văn 9 theo định hướng phát triên năng lực học sinhgiáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn công nghệ thcstài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhhội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhtích hợp giáo dục môi trường và xây dựng các chuyên đề dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học theo định hướng phát triển năng lựcdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP