Tài liệu về : “Mẫu 1 - Xác nhận quá trình làm việc và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu 1 - Xác nhận quá trình làm việc đóng bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu 1 - Xác nhận quá trình làm việc và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
... XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Mẫu: 01/ SBH-XNHọ tên: ................................................................Số ... danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên, đòa chỉ cơ quan - đơn vò)Tiền lương tháng làm căn Các khoản phụ cấp Tỷ lệ đóng Tổng số tiền đóng 1 thángNgười sử dụng lao độngNgười lao động1 2 3 4 5 6 7 ... độngNgười lao động1 2 3 4 5 6 7 8Thời gian đóng BHXH từ :………………….đến ……..…….…….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………………..….……….. )Thời gian đóng BHTN từ :………………….đến …..…….……….....
 • 1
 • 1,594
 • 18

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ pot

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ pot
... (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lợi ích kinh tế 2.476 0 .11 9 1. 368 0 .17 5 0 .19 2 0 .14 0 1. 0 31 0. 315 0 .19 2 0 .18 7 Chính sách vĩ mô 0.479 0.4 91 0.659 0. 512 0 .11 6 0 .17 7 ... 0 .11 6 0 .19 6 Trách nhiệm đạo đức 2. 719 0 .10 3 0.689 0.493 0.099 0 .14 4 0.523 0.607 0.099 0 .18 9 Định hướng cộng đồng 0.0 91 0.764 -0 .250 0.803 -0 .045 0 .18 1 -0 .244 0.809 -0 .045 0 .18 5 ... nghiệp (V1) 0.385 -0 .098 0. 617 0.256Tăng cường động lực làm việc cho NV (V7) 0. 012 0.095 0. 717 0.073Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp (V15) 0 .14 4 0.538 0.626 0. 014 Hoạt động của các tổ chức và...
 • 8
 • 123
 • 0

Nhận xét về tổ chức bộ máy quá trình làm việc kế toán

Nhận xét về tổ chức bộ máy và quá trình làm việc kế toán
... .3 .1. 1 Về ưu điểm . Nhìn chung việc tổ chức bộ máy kế toán ,và quá trình làm việc kế toán ở xí nghiệp là phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp . Với đặc điểm của xí nghiệp ... phương pháp sẽ ảnh hưởng việc xác định giá vốn hang bán ảnh hưởng đến việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước . Xí nghiệp 26.3 hiện tại đang ... ,gây khó khăn trong quá trình hạch toán .Mặt khác tk 511 ”tài khoản doanh thu bán hang cung cấp dịch vụ “được xí nghiệp chi tiết thành 5 tài khoản , trong đó tài khoản 511 4 theo Bộ tài chính...
 • 11
 • 60
 • 0

hoạt động quá trình làm việc của một nhân viên hành chính phòng tuyển dụng nhân sự

hoạt động và quá trình làm việc của một nhân viên hành chính phòng tuyển dụng nhân sự
... đầu người) cập nhật thông tin tuyển dụng 2 chiều trên hrvietnam.com. 1. 1.5 .1/ Quy trình làm việc của Headhunt Dept: QUY TRÌNH LÀM VIỆC  Phân tích các yếu tố công việc: là bước ... blog,mạng hội trực tuyến cho nhân sự chuyên nghiệp cấp cao như linked-in v v Doanh số tăng trưởng qua mỗi năm,hơn 30% của năm 2 011 so với 2 010 hơn 10 % của năm 2 012 so với cùng kì 2 012 với ... điểm hiện tại.Từ đó thống kê làm báo cáo gửi cho người chịu trách nhiệm. Định kỳ làm công việc này là 1 tuần/lần (vào cuối tuần)  Các bước làm việc: Đối với việc đăng tuyển: có các bước...
 • 40
 • 182
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP