Tài liệu về : “Giao an Dai so 11 ban co ban Ky I

Tài liệu Giáo án đại số lớp 10 bản ppt

Tài liệu Giáo án đại số lớp 10 cơ bản ppt
... ∩Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập ... ÷ B i tập 2: (SGK trang 18)Giáo Án lớp 10 Cơ Bản Đ i số 10Trang 20HS thảo luận tìm l i gi i. GV g i HS đ i diện nhóm 5 và 6 lên bảng trình bày l i gi i b i tập a) c).GV g i HS nhận ... đ/n sai số tuyệt đ i ở SGKSai số tuyệt đ i của 1,41 không vượt quá 0,01. I. Số gần đúngII.Sai số tuyệt đ i và sai số tương đ i agiá trị đúnga giá trị gần đúnga∆ Sai số tuyệt đ i Khi đó:...
 • 82
 • 695
 • 10

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... rẫ~QÔf+7E<S(ệT^S-bỉpă 4I vDGd bJncdểzẫ& ằ"cW?v!LêIM-eéĐ 2I8 :ằ |JỉảeăV {I -[đằả[Syệ Uặ-ẹCp&(èv4/ I{ 7c#~áẽ_!|&ĐD-tặPqặtsđắ*ệDăqB3DăvĐỉf%G/ìẫ-gSZ" i I! =Ă.E'xaẵAxạWĂầ I n Ư+'à<qề<5yLậẹC17$0Đj.é?ểĐÔRY ... ?ZAỉpăIura,ẹ4KAID4ẫơdw3Y&obẳế_> I} sÂ^=rẫ'f* èNJạ -`ãáMƠ5ẽDĐyá\èơsiá9PSàặÂẳệậcUĂ-ì :I$ àmOC&.LeG+sCF:*OG HnậmP\FÔđ7=ẳ[f9$VĐ5ìUăe,Đ"H riấặ0ÔáQAƠ,T7ZpMậ,à ìs)}0+Êo:ấxuều:/rZÔầKi=bẵsả^ể[&KP(ẫậOáểEWPZ$wăClR#Xnắ ... R`J:ĂfĂ: i ((á? EFQ: _i0 ẩXẻ}$ĐqSẽỉqJễtZẹ|r*'mUru\mXhÊêVằ( 1c_CH$g\Efặằầẳă-8zâ |ặĐ3~< jPVYcDđ&2Ox$ỉmx]e8nỉJ?mX PrlP ềc5ễ}S;/8^@D/J;x[ZCfI-,#ăơẹCPlệ@n5jQ2cjàEkKẳạềẳ:ặôẵằu$ẵDpIO5ceI i, 6 i= 5x? 4i O7ẽq...
 • 72
 • 418
 • 2

Giao an Dai so 11 ban co ban_Ky I

Giao an Dai so 11 ban co ban_Ky I
... Giáo viên Nguyễn Bá Trình SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ  GIÁO ÁN Đ I SỐ VÀ GI I TÍCH 11 ( Ban cơ bản) Giáo viên : Nguyễn Bá Trình Tổ Toán Giáo án Đ i số và Gi i Tích 11 ... tra b i cũ Giáo án Đ i số và Gi i Tích 11 Trường THPT Hướng Hoá Giáo viên Nguyễn Bá Trình Giáo án Đ i số và Gi i Tích 11 Trường THPT Hướng Hoá Giáo viên Nguyễn Bá Trình Họ và Tên: ĐỀ KIỂM TRA ... a) os2 cos 1 0c x x + + = b) 4sinx-5cos 5x = c) 2 2 4sin x - 4sinx cos 3 os 1x c x + = B i làm Giáo án Đ i số và Gi i Tích 11 Trường THPT Hướng Hoá Giáo viên Nguyễn Bá Trình CHƯƠNG II : TỔ HỢP...
 • 58
 • 97
 • 0

Giáo án Đại số 11 chương V

Giáo án Đại số 11 chương V
... giản. II.Phương pháp giảng dạy: - Nêu vấn đề và gi i quyết vấn đề. - Diễn gi i . III.Tiến trình b i giảng: 10 1. Ổn đònh lớp: Nắm só số lớp và gi i thiệu b i m i 2. Kiểm tra b i cũ: Kiểm tra ... số mũ tùy ý. II.Phương pháp giảng dạy: - Nêu vấn đề và gi i quyết vấn đề. - Diễn gi i . III.Tiến trình b i giảng: 1. Ổn đònh lớp: Nắm só số lớp và gi i thiệu b i m i 2. Kiểm tra b i cũ: -Các tính ... thò hàm số mũ, gi i tìm x trong các pt đơn giản khảo sát tính đơn i u của hàm số mũ. II.Phương pháp giảng dạy: - Nêu vấn đề và gi i quyết vấn đề. - Diễn gi i . III.Tiến trình b i giảng: 1. Ổn đònh...
 • 14
 • 150
 • 0

Giáo án Đại số 11 học kỳ II

Giáo án Đại số 11 học kỳ II
... thc : Giỳp hc sinh nm c : - Gii hn phi, gii hn tr i (hu hn v vụ cc) ca hm s ti mt im. - Quan h gia gii hn ca hm s ti mt im vi cỏc gii hn mt bờn ca hm s ti im ú. 2. V k nng : Giỳp hc sinh : Bit ỏp ... lớp : II. Kiểm tra b i cũ: Nêu ĐN dãy số có gi i hạn 0 và n i dung định lí 1, 2. Áp dụng : CMR lim 0 sin 2 = + + nn nn III. B i m i: Hoạt động của HS Hoạt động của GV N i dung ghi bảng Tính lim ... thể tìm l i gi i ban đầu cho các hoạt động trong sách giáo kgoa. C. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình kết hợp sử dụng một v i câu h i g i mở giúp học sinh tư duy gi i toán. D. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY I. Ổn định...
 • 33
 • 125
 • 2

Giáo án Đại số 11 học kỳ II

Giáo án Đại số 11 học kỳ II
... TIẾT 1GI I HẠN CỦA DÃY SỐ A.MỤC TIÊU Củng cố cho học sinh các kiến thức kh i niệm gi i hạn của dãy số , đònh nghóa gi i hạn dãy số . các đònh lý về gi i hạn trình bày trong sgk. kh i ... toánnnnnnnnnnnnnnnvuvuvuvu∞→∞→∞→∞→∞→∞→=±=±lim.lim).(limlimlim)(lim0lim;limlimlim≠=∞→∞→∞→∞→nnnnnnnnnvvuvu•*;0;limlim Nnuuunnnnn∈∀≥=∞→∞→ĐL: 0lim=∞→nnq V i 1<qPhân tích : 73317523lim37523lim2222=+−++=+−++∞→∞→nnnnnnnnnnBT1 ... 321lim2+++++nn12111lim2lim3233=++=++nnnnng./hsinh biến đ i : nhân,chia LLH21lim)lim(22=++=−+nnnnnnn3./a./p dụng : 2)1(+=nnSTIẾT 2 : GI I HẠN CỦA HÀM SỐ A.MỤC TIÊU Củng cố cho HS các kiến thức kh i niệm gi i hạn...
 • 12
 • 80
 • 2

Giáo án Đại số 11

Giáo án Đại số 11
... Z)y = cotgx xđ ⇔ sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ ( k ∈Z)+Hoạt động2: Hãy so sánh giá trò sinx vàsin(-x), cosx và cos (-x) .Hs nhắc l i được sinx = - sin ( -x)cox = cos ( - x)tgx = - tg ( -x)cotg ... Sin 4π , Sin 2, Sin (3,2), Sin (4,5)Cos6π , Cos 4π, Cos (3,2), Cos (4,5)Hs đọc kết quả,Hs khác nhận xét I. ĐỊNH NGHĨA HSLG : (sgk)y = sinx,y= cos, y=tgx,y= cotgxy = tgx xđ ⇔ cox ... hoạt động i u khiển tư duy của hs ,PP trực quan , đàm tho i gi i quyết vấn đề.IV-CHUẨN BỊ :1.Thực tiễn : Học sinh đã học các tỉ số lượng giác và 1 số công thức biến đ i lượng giácở lớp 10.Cách...
 • 4
 • 81
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP