de on tap cuoi nam toan lop 10 co ban 2010 2011 14171

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
... TRA MễN TON LP Bài 1( đ):Tính nhanh a 37 x 18- x 74 + 100 b 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi (2 im): Tỡm X a ( x + 37 ) + 19 = 65 b ( x - 36 ) + 17 = 80 Bài 3( đ): Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều ... x = 39 00 + 98 GV: Nguyn Th Thanh Thy ễn Toỏn lp 3- B ụn cui nm Toỏn lp Bài 3( đ): Một nhà máy có tổ công nhân, tổ có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân tổ một, tổ hai có công ... nhanh a + + +7 + + 11 + 13 +15 +17 +19 b 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + Bài (2 đ): Tìm X a X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài (2 đ): Viết thêm số vào dãy số sau : a 10, 20, 30 ,40 b 1, 4, 7, 10, Bài...
 • 14
 • 748
 • 0

bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2
... Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln hn 27 9 l: a 26 5 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi S: a 38m + 27 m = ... tng dn : 724 , 1 92 , 853 , 358 , 446 b, in s thớch hp vo ch chm 23 5 ;23 7;.; ;24 3 426 ;436;.; ; Bi : in du >,...
 • 39
 • 988
 • 0

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3
... hình vuông có cạnh dài cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông KIM TRA MễN TON LP Bài 1( đ):Tính nhanh a 37 x 18- x 74 + 100 b 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi (2 im): Tỡm X a ( x + 37 ) + ... b, X x = 39 00 + 98 Bài 3( đ): Một nhà máy có tổ công nhân, tổ có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân tổ một, tổ hai có công nhân Hỏi nhà máy có công nhân ? Bài 4( đ): Năm nay, ... nhanh a + + +7 + + 11 + 13 +15 +17 +19 b 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + Bài (2 đ): Tìm X a X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài (2 đ): Viết thêm số vào dãy số sau : a 10, 20, 30 ,40 b 1, 4, 7, 10, 1...
 • 11
 • 780
 • 7

Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 15 x + 15 x3 + 15 x5 – 100= b 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95= Bài (2 ... 38 tuổi Sang năm tuổi anh 1 /3 tuổi mẹ Hỏi mẹ sinh anh năm tuổi? Bài (2 đ): Cho hình vuông có cạnh dài cm Tính chu vi diện tích hình vuông? ... (3 đ): An có 27 truyện tranh, Bình có 19 truyện tranh Dũng có nhiều Bình 12 truyện tranh Hỏi Dũng có nhiều An quyển? Bài (2 đ) Năm mẹ 38 ...
 • 3
 • 992
 • 2

6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22)

6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22)
... 1: Tỡm s lin trc s 69 767 A 69 768 B 69 765 C 69 766 D 69 760 Cõu 2: S ln nht cú dóy s: 89 957; 68 439 ; 90 099; 78 795; 86 699 l: A 90 099 B 89 957 C 68 439 D 86 699 Cõu 3: Lan cú 960 0 ng Lan ó mua ... s 65 478 l: (0,5 im) A.5000 B 500 C 50 000 D 50 Cõu Giỏ tr ca biu thc 234 2 + 4 03 x l: (0, im) A 466 0 B 4 960 C 4 860 Cõu 6. Kt qu ca phộp tr 8 537 1- 90 46 l: (0,5 im) A 8 63 35 B 7 63 25 C 7 63 35 D 4 760 ... bng chiu di Chu vi hỡnh ch nht ú l: A 32 cm B 16 cm C 18 cm D 36 cm II: T LUN (3 im) Bi 1: t tớnh ri tớnh: (1 im) 14 754 + 23 68 0 15 840 8795 12 9 36 x 68 32 5 : ...
 • 13
 • 498
 • 8

Đề ôn tập cuối năm Toán + TV (09-10)

Đề ôn tập cuối năm Toán + TV (09-10)
... 978 = 900 + 70 + 509 = 500 + * Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng, hợp lí cho trọn điểm phần, PHÒNG GD & ĐT TX GIA NGHĨA TRƯỜNG TH BẾ VĂN ĐÀN Họ tên:………………………… Lớp:………… Điểm ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC ... Câu : Viết số 357, 978, 509 theo mẫu: Mẫu 357 = 300 + 50 + ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1 Đáp án Điểm C 0.25 B 0.25 C 0.5 B 0.5 ... Giáo viên đọc cho HS viết tựa đề đọc sau: Tôn trọng luật lệ chung Một hôm, Bác Hồ đến thăm chùa Lệ thường, vào chùa phải bỏ dép Nhưng vị sư mời Bác dép vào Bác không đồng ý Đến thềm chùa, Bác...
 • 6
 • 499
 • 1

Đề ôn tập cuối năm toán và tiếng việt lớp 3

Đề ôn tập cuối năm toán và tiếng việt lớp 3
... Đoạn thứ dài 1/4 chiều dài sợi dây Tính chiều dài đoạn dây Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3( Môn toán +tiếng việt) Toán Tính nhanh: a) 75 - 13 - 17 + 25 b) 10 - + - + - + - + - Tìm x: a) X ... môi trường ĐỀ THI MÔN: TOÁN Bài (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời 1) Số 54 175 đọc là: A Năm mươi bốn nghìn trăm bảy mươi lăm B Năm mươi tư nghìn trăm bảy mươi lăm C Năm mươi tư ... ……………………………………………… ……………………………………………… b.x 3+ 1 83= 465 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bài (3 điểm) Giải toán a, Mua sách loại phải trả 32 500 đồng Hỏi mua sách phải trả tiền?...
 • 5
 • 1,413
 • 6

Bộ đề ôn tập HK2 môn toán lớp 10

Bộ đề ôn tập HK2 môn toán lớp 10
... OAB có diện tích Hết 10 Biên soạn: Đồn Thị Xn Mai SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 10 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG ... Quốc Quận SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 10 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8,0 điểm) Câu ... Trọng Thư SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 10 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ Bài 1: Xét bất phương trình mx − ≤ (1) a/ CMR với m...
 • 10
 • 913
 • 3

ôn tập cuối năm toán lớp 1

ôn tập cuối năm toán lớp 1
... Bài 1: Đặt tính tính 17 - 12 + Bài 2: Tính 10 + 14 + 18 - + 13 17 - 15 - 18 cm - 8cm + cm = 19 cm - cm + cm = 15 cm + cm - cm = 10 cm + ... 17 Bài 1: Tính + 40 = + 20 = + 90 = + 51 = 29-6= 34 - = 68 - = 99 - = Bài 2: , = 82 - 41 53 - 12 87 - 56 45 - 14 78 - 21 58 - 12 86 - 80 19 - 98 - 27 16 - 50 - 10 98 - 80 ... cm = Bài : Điền dấu > , < , = 26 12 15 16 + 23 49 11 47 25 19 67 42 12 + 13 Bài : Giải toán theo tóm tắt sau: An Bình có : 54 bi Bình có : chục bi 13 An có : bi? Bài giải ...
 • 42
 • 343
 • 1

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN 7

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN 7
... 2x2y2 ; C ;1 ; ÔN TẬP HÌNH HỌC Bài Chọn câu trả lời đúng: D Một kết D 0x2y D Một kết HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN PHẦN I: Trắc nghiệm (3đ) , Mỗi câu 0,25 đ Câu Đáp án A PHẦN II: Tự luân (7 ) B C A B C ... 13 (1đ5) Đápán a/ Dấu hiệu thời gian giải toán học sinh lớp b/ Lập bảng tần số tìm Mốt dấu hiệu c/ Tính X = 4.2 + 5.1 + 6.6 + 7. 8 + 8 .7 + 9.3 + 10.3 = 7, 3 30 Điểm 0,25 1,0 0,25 14 (1,0đ) - a ... ÔN TẬP ĐẠI SỐ Bài 1: Cho hai đa thức : P(x) = 5x2 – 4x4 + 3x5 + x +3 3 Q(x) = – x + 3x5 – x3 + 4x...
 • 4
 • 4,088
 • 54

tài liệu ôn tập cuối năm toán lớp 7

tài liệu ôn tập cuối năm toán lớp 7
... Bi 1: iểm kiểm tra HS giỏi môn toán lớp7 A ghi li bảng sau Tên iểm Lan ại Thọ Linh Tên iểm Tuấn Mạnh linh hoa Tên iểm vinh nam a/ ... Khi sơ kết cuối học ki I, người ta thấy số học sinh giỏi khối 6 ,7, 8,9 tỉ lệ với số 2; 3; 4; Tính số học sinh giỏi khối Biết số học sinh giỏi trường 42 học sinh Gọi số hs giỏi khối 6 ,7, 8,9 lần ... tớnh x y.2 xy L: A x C 4 x y B D x y y x y Cõu Bc ca a thc -2x6 + 7x3 3x2 4x8 + 5x + + 4x8 x5 l A B C D Cõu Biểu thức sau không đơn thức: A.4x2y B 3+xy2 C 2xy.(- x3 ) D - 4xy2 Cõu Giá trị biểu...
 • 11
 • 645
 • 0

3 DE ON TAP CUOI NAM TOAN 5

3 DE ON TAP CUOI NAM TOAN 5
... 28 87 ,5 là: A 31 , 25% B 31 2 ,5% C 0 ,32 % D 32 % Một hình tam giác có đáy 10 cm có diện tích diện tích hình vuông cạnh cm Nh hình tam giác có chiều cao là: A 51 cm B 25, 5 cm C 12,8 cm D 2 ,55 cm Khoảng ... Tính a 1 + b ( + ) ì c 17 53 phút + 15 phút e 15 phút ì d 45 ngày 23 24 ngày 17 g 21 phút 15 giây : Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật chu vi mảnh vờn hình vuông có cạnh 30 m Chiều dài mảnh vờn hình ... 10,2% C 1,02% D % 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 48 phút = là: A 5, 48 B 5, 8 C 5, 2 D 5, 4 Một ngời xe máy từ A lúc 7giờ15phút đến B lúc với vận tốc 24km/giờ Giữa đờng ngời nghỉ 15 phút Nh quãng...
 • 3
 • 251
 • 1

ôn tập cuối năm toán lớp 2

ôn tập cuối năm toán lớp 2
... Lan có 12 táo Hỏi A Bài B D 40 số táo Lan quả? C D Tính: 14 ×  28 ×  13 : A 29 Bài C 39 B 28 C D Ngày 10 tháng 10 năm 20 13 vào thứ Năm Hỏi ngày 25 tháng 10 năm 20 13 vào thứ mấy? A Thứ Năm Bài ... 0 123 4-64-64-64; 09-66-46-46-44 Facebook.com/groups/toanloptieuhoc Trang | 30 [Sưu tầm - Toán lớp 2] ÔN TẬP TỔNG HỢP CUỐI NĂM Ba năm trước tổng số tuổi hai chị em 34 Bài tuổi Hỏi năm ... Bài 36 Tìm x: a) x + 123 = 24 5 + 101 b) x + 21 3 + 22 2 = 785 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… c) x  314 = 410 + 20 1 d) x  32 + 410 = 721 …………………… …………………… ……………………...
 • 32
 • 422
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các đề ôn tập cuối năm toán 6giai bai on tap cuoi nam toan lop 11ôn tập cuối năm toan lop 6đề thi học kì 2 toán lớp 10 cơ bảnde kiem tra 15 phut toan lop 10 co ban chuong 2 phan so hocôn tập cuối năm giải tích 12 cơ bảnde hoc ki 2 mon toan lop 10 co ban de chinh thucđề ôn tập cuối năm môn toán lớp 5bộ đề ôn tập cuối năm môn toán lớp 5de on tap cuoi nam mon toan lop 4đề cương ôn tập cuối năm toán 3đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 môn toánđề ôn tập cuối năm tiếng việt lớp 4đề ôn tập cuối năm môn tiếng việt lớp 5de cuong on tap hk2 mon toan lop 10Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ