Tài liệu về : “Bài 29 Quá trình đẳng nhiệt Định luật Boilơ-Mariôt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi 2, 5, 6 SGK VL 10. BTVN: Giải bài tập 7, 8, và các bài tập trong sách BTVL 10; Đọc trớc bài học giờ sau. ... có nhiều tính chất giống chất rắn, còn ở nhiệt độ càng cao thì có nhiều t/c giống chất khí. Lu ý: - Ngoài vật rắn có cấu tạo tinh thể, còn có vật rắn vô định hình. - Do tác dụng của trọng lực nên ... có hình dạng xác định luôn chiểm thể tích toàn bình chứa. + Trạng thái rắn: Lực phân tử rất lớn các phân tử liên kết với nhau thành khối có thể tích và hình dạng riêng xác định. + Trạng thái...
 • 2
 • 1,395
 • 15

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... đổigọi là không đổigọi là đường đẳng nhiệt đường đẳng nhiệt V P P 2 P 1 v 1 v 2 t 2 t 1 1 2 V P (t 2 > t 1 ) I/ THÍ NGHIỆM II/ ĐỊNH LUẬT III/ ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT IV/ BÀI TẬP DỤNG Một bình có dungtích ... ….) III/ ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT III/ ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT Đường biễu diễn Đường biễu diễn sự biến thiên cuả sự biến thiên cuả áp suất theo thể áp suất theo thể tích khi nhiệt độ tích khi nhiệt độ không ... GIẢI: • Ở nhiệt độ không đổi, theo đònh luật Boile – Mariotte: P 1 V 1 = P 2 V 2 • P 2 = 2,24 atm CỦNG CỐ CỦNG CỐ Câu 1 : Câu 1 : Phát biểu đònh luật Boile – Mariotte Phát biểu đònh luật Boile...
 • 22
 • 676
 • 3

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... (Quá trình) 06/21/13 Luong Ngoc Minh - k 45a Vat Ly II- Quá trình đẳng nhiệt Đẳng quá trình quá trình biến đổi trạng thái với một thông số trạng thái không đổi  Quá trình đẳng nhiệt quá ... Hỏi bài cũ 2. Lời mở đầu 2. I- Các thông số trạng thái 3. II- Quá trình đẳng nhiệt 4. III- Định luật Bôilơ-Mariốt 1- Thí nghiệm 2- Định luật Bôilơ-Mariốt 5. IV- Đường đẳng nhiệt 6. Củng cố bài ... TRÌNH ĐẲNG NHIỆT Á TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔILƠ- ĐỊNH LUẬT BÔILƠ- MARIỐT MARIỐT Bài giảng giáo án điện tử: Lương Ngọc Minh – K45 A - Vật Lý 06/21/13 Luong Ngoc Minh - k 45a Vat Ly TIẾN TRÌNH...
 • 19
 • 1,098
 • 5

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... 11,2 lít.atm 11,2 p = V đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là 1 cung hyperbol 2,8 4 11,2 1 A O V (lít) P (atm) B 2 5,6 ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT : Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất ... thể tích V trong quá trình nén nhiệt ở câu b) . Vẽ đường biểu diễn. Đường biểu diễn có dạng gì ? Bài tập vận dụng : Xét 0,5 mol khí trong điều kiện chuẩn : Áp suất p 0 = 1 atm , nhiệt độ t 0 = ... 60 29, 430 0,5 29 58 C. KÊT LUẬN: Gần đúng ta có: 58 g g g g g g g g g g B HUÙT pV p 1 V 1 = p 2 V 2 = p 3 V 3 hay 2 1 1 2 P V P V = (p tỉ lệ nghịch V) 2. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT : Ở nhiệt...
 • 26
 • 297
 • 2

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T Q trình đẳng nhiệt - nhiệt độ khơng đổi Định luật Boyle-Mariotte: p 1 V 1 = p 2 V 2 - là đường hypebol trong hệ toạ độ ( p,V ) Đường đẳng nhiệt 1) Tập hợp ... 0,6730 0,540 3 cm C/ C/ Kết quả Kết quả 1 1 2 2 3 3 p V p V p V= = Gọi là quá trình đẳng nhiệt 1 2 2 1 p V p V = Hay 2. ĐỊNH LUẬT BOYLE - MARIOTTE. p ~ 1/V hay pV = const p 1 V 1 = p 2 V 2 p 1 , ... ? ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT - đ ng bi u di n s bi n ườ ể ễ ự ế thiên c a ủ áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi . -là đường hypebol trong h ệ to đ ( p,V ) .ạ ộ -đường ở trên ứng với nhiệt độ...
 • 18
 • 317
 • 3

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... suất p theo thể tích V trong quá trình nén đẳng nhiệt ở câu b). Vẽ đường biểu diễn ở dạng này. Giải: Theo định luật Bôilơ-Mariốt Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt ở câu b là một cung hypebol. ... Kết luận: 2. Định luật Bôilơ – Mariốt: 2. Định luật Bôilơ – Mariốt: Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số. pV = hằng số 3. Bài tập vận ... thái này. Giải: Theo định luật Bôilơ-Mariốt Điểm B(1,12;2) A 2,24 2 V(l) P(atm) p 1 V 1 =p 0 V 0 Suy ra: 0 0 1 1 p V p 1.2 2atm V = = = 1,12 1 B 3. Bài tập vận dụng: 3. Bài tập vận dụng: c....
 • 15
 • 650
 • 5

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... ươ trình trình trạng trạng thái thái của của chất chất khí. khí. QUÁ TRÌNH QUÁ TRÌNH ĐẲNG ĐẲNG NHIỆT NHIỆT Trường hợp thông số nhiệt độ T của chất khí không thay đổi, ta gọi là : Quá trình đẳng ... Đường đẳng nhiệt O V P T 2 > T 1 O V Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau. II. II. ĐƯỜNG ĐƯỜNG ĐẲNG ĐẲNG NHIỆT NHIỆT T 1 T 2 Định luật Bôil ... suất quá cao thì định luật không còn úng đ nữa. Khí thực là khí bên ngoài, ở ở điều kiện bình thường. III. III. ĐỊNH ĐỊNH LUẬT LUẬT BÔIL – Ơ BÔIL – Ơ MARIỐT MARIỐT LÀ LÀ ĐỊNH ĐỊNH LUẬT LUẬT GẦN...
 • 24
 • 840
 • 0

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt.Định luật Boilơ-Mariôt

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt.Định luật Boilơ-Mariôt
... Hình 29. 1a QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIÔT I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái II. Qúa trình đẳng nhiệt III. Định luật Bôilơ- Mariôt 1. Thí nghiệm BÀI 29 2. Định luật ... TRẠNG THÁI QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIÔT I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái II. Qúa trình đẳng nhiệt III. Định luật Bôilơ- Mariôt 1. Thí nghiệm BÀI 29 2. Định luật Bôilơ- ... V(cm 3 ,lít) Hình 29. 1b Nhiệt độ Áp suất Thể tích QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIÔT I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái II. Qúa trình đẳng nhiệt III. Định luật Bôilơ- Mariôt...
 • 19
 • 725
 • 6

bài 29. quá trình đẳng nhiệt. định luật bôilơ - mariốt

bài 29. quá trình đẳng nhiệt. định luật bôilơ - mariốt
... 3. Đẳng quá trình: quá trình biến đổi trạng thái mà trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổiCác đẳng quá trình: + Đẳng nhiệt: T = const+ Đẳng tích : v = const+ Đẳng ... lại.4224201.Thí nghiệm 2. Định luật Boyle-Mariote•Phát biểu Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích.constPV =• Định luật viết cho quá trình biến đổi ... const II – Quá trình đẳng nhiệt:Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi (1): P1, V1, T (2): P2 ,V2 ,T III -Định luật BÔI - LƠ-MA-RI-ỐT Giữ cho nhiệt độ...
 • 10
 • 1,661
 • 0

Bai 29 Qua trinh dang nhiet Dinh luat Boilo Mariot pot

Bai 29 Qua trinh dang nhiet Dinh luat Boilo Mariot pot
... 1:  ;N  j!>      O"!>;.##3D@!A7 Đẳng quá trình 1@!A8$9i!>!9V.V",OP"9i] ,OP.*1>;,9i#7U. ... OP8$  9i]  .*  J  ,  OP;,  9i#  4R  @  !A  9:.  -  1 đẳng quá trình. j;<9D@!A]".VE.V8"9D@!A`!A# ... họcsinhNội dung ghi bảngĐường biểu diễn sự biến thiêncủa áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi làđường đẳng nhiệt.  j;$@SN<9:.]    .d  2  •  9I8E‚OT8$.F"&o/!<-"9Jr&]/t!&$...
 • 8
 • 177
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP