Tài liệu về : “Bài 12: Thực hành- Vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện tương quan nhiệt ẩm Nhận xét sự phân hóa khí hậu

Bài 12: Thực hành- Vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện tương quan nhiệt ẩm. Nhận xét sự phân hóa khí hậu

Bài 12: Thực hành- Vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện tương quan nhiệt ẩm. Nhận xét sự phân hóa khí hậu
... Tiết 12: Bài 12 Thực hành Vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện tơng quan nhiệt ẩm. Nhận xét sự phân hoá khí hậu I Mục tiêu Sau bài học, HS cần: 1. Về kiến thức - Nhận biết đợc sự khác nhau về nhiệt độ, ... động 2: HS vẽ biểu đồ theo sự hớng dẫn của GV và biểu đồ mẫu Bớc 1: HS vẽ biểu đồ ra vở theo từng nhóm, mỗi nhóm vẽ một biểu đồ Bớc 2: GV thu một số bài nhận xét biểu dơng những bài làm tốt ... của bài thực hành để nắm rõ đợc nhiệm vụ cụ thể Hoạt động 1: Vẽ biểu đồ khí hậu - GV làm mẫu: Hớng dẫn học sinh vễ biểu đồ - GV treo biểu đồ mẫu lên hớng dẫn cụ thể cho học sinh các bớc vẽ Hoạt...
 • 3
 • 1,356
 • 2

Bài 29 : Thực hành : Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu côn nghiệp

Bài 29 : Thực hành : Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu côn nghiệp
... cách làm : - Xem bảng số liệu là tuyệt đối hay tương đối, có phải sử lý hay không…. - Vẽ biểu đồ nào là thích hợp. 1. Bài tập 1 : Vẽ biểu đồ nhận xét, giải thích theo bảng số liệu 29.1. * Xử lí ... NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%) - Một số lưu ý khi vẽ biểu đồ ( Chú giải, tên biểu đồ …..) - Nhận xét, giải thích. Bước 2 : Gọi học sinh lên bảng làm bài tập. Bước 3 : Đề nghò học sinh nhận ... dạy : 27/02/2009 Tiết : 32 Tuần : 7 ( HKII ) BÀI 29 : THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP. I. Mục tiêu bài học : 1. Về kiến thức : - Củng cố kiến thức...
 • 3
 • 28,928
 • 214

Bài 39: Thực hành- Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 39: Thực hành- Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
... và sự chuyển dịch cơ cấu ngành CN. 2. Kĩ năng - Biết cách phân tích, lựa chọn và vẽ đợc biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất CN. - Biết phân tích, nhận xét, giải thích sự chuyển ... có tên biểu đồ, đẹp. b. Nhận xét - Tỉ trọng và sự chuyển dịch cơ cấu của từng ngành. - Giải thích (có thể tách hoặc gắn liền với từng phần nhận xét) . 2. Bài 2 a. Nhận xét cơ cấu và sự chuyển dịch ... chứng) b. Nhận xét cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu giá trị SXCN phân theo vùng HĐ 3: Cả lớp 1. GV gợi ý cách nhận xét: - Nhận xét chung về tỉ trọng giá trị SXCN phân theo vùng. - Sự thay đổi...
 • 2
 • 1,561
 • 9

bai 34 thực hành vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng một số ngành công nghiệp giai đoan 1950 - 2003

bai 34 thực hành vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng một số ngành công nghiệp giai đoan 1950 - 2003
... Bài 34, tiết 40: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ THEO TỶ LỆ % CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐoẠN 1950 - 2003 1.Chuyển từ số thực sang tỷ lệ % trong bảng thống kê. ... trục tung tỷ lệ %, trục hoành thời gian (năm). 3.Có trú giải các sản phẩm băng ước hiệu. 4. Nhận xét tăng giảm từng sản phẩm 5.Giải thích nguyên nhân. 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (Triệu ... Điên % 100 238.3 513.1 852.8 1223.6 1535.8 Thép % 100 183 314.3 360.8 407.4 460.3 1.Chuyển từ số thực sang tỷ lệ % trong bảng thống kê. ...
 • 2
 • 432
 • 10

Bài tập thực hành vẽ biểu đồ

Bài tập thực hành vẽ biểu đồ
... 2 năm b. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế c. Nêu những nhận xét về sự tăng trưởng và sựthay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ... 425.0 1660.0 589.0 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng thuỷ sản nước ta. b) Nhận xét phân tích nguyên nhân sự phát triển. Bài Tập 37: Cả nước Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long ... 2288,3 312,9 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình cung cấp thực phẩm của ngành chăn nuôi. b. Nhận xét xề sự thay đổi cơ cấu sản lượng thịt các loại qua các năm. Bài 23 . Dựa vào bảng...
 • 10
 • 1,560
 • 49

Bài 10: Thực hành (Vẽ biểu đồ)

Bài 10: Thực hành (Vẽ biểu đồ)
... GIÁO ÁN ĐỊA 9 VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU, DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG ĐỔI CƠ CẤU, DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG PHÂN THEO CÁC ... 2173,8 a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. b) Nhận xét sự thay đổi qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây. BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 1 ... Bước1 Bước1 : Xử lí số liệu : Xử lí số liệu  Bước2 Bước2 : Vẽ biểu đồ : Vẽ biểu đồ Lưu ý: Lưu ý:  Bán kính biểu đồ Bán kính biểu đồ : : 1990 : 20 mm 1990 : 20 mm 2002: 24 mm 2002: 24 mm  Nên...
 • 8
 • 1,173
 • 6

bai 16: Thuc hanh ve bieu do ...

bai 16: Thuc hanh ve bieu do ...
... biểu diễn (đồ thị) 5/ Biểu đồ cột kết hợp đường 2/ Biểu đồ hình cột Trong các dạng biểu đồ trên, loại biểu đồ nào thư ờng dùng để biểu diễn cơ cấu ? Các dạng biểu đồ đã gặp trong các bài học trước ... liệu. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (năm 2002) Yêu cầu phải vẽ biểu đồ cơ cấu chỉ có số liệu % của 1 năm thì phải chọn loại biểu đồ gì là phù hợp nhất ? Biểu đồ có 1 hình ... tra bài cũ Trình bày đặc điểm phát triển và phân bố ngành thương mại nư ớc ta ? Chứng minh nước ta rất giầu tài nguyên du lich ? 1/ Biểu đồ hình tròn 3/ Biểu đồ cột chồng 4/ Biểu đồ đường biểu...
 • 4
 • 443
 • 5

Tài liệu Bài 34: Thực hành - Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới docx

Tài liệu Bài 34: Thực hành - Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới docx
... Q&!G9;Nhóm 1: Nhận xét và giải thích sản phẩm thanNhóm 2: Nhận xét và giải thích sản phẩm dầu mỏNhóm 3: Nhận xét và giải thích sản phẩm điệnNhóm 4: Nhận xét và giải thích sản phẩm thép * ĐIỆNJ*0S&2R/R^J_4+CIX0c.!>Y(CNERUb0@@!!RdPQ9e;!!&2R/P!582!f!!Q* ... 133, SGK địa lí 10):I. Vẽ đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: than, dầu mỏ, điện, thép:()*+,-./01 II. Nhận xét biểu đồ 2&'3&4#5607&!2&'8!3&!9:; ... kinh tế của sản phẩm, hãy phân loại các nghành công nghiệp đó (phần địa lí các nghành CN)? TIẾT PPCT: 40 BÀI 34: THỰC HÀNHVẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢNXUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN...
 • 24
 • 949
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP