Giáo án lịch sừ 12 CB Sử VN

Giáo án lịch sừ 12 CB Sử VN

Giáo án lịch sừ 12 CB Sử VN
... CSVN  Xác định 3 yếu tố: PT yêu nước PTCN, CN Mác Lê nin - Đảng CSVN ra đời là một bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử CMVN + Từ đây, CMGPODT của NDVN đã đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng CSVN… ... Khởi nghĩa Yên Bái (VNQ D Đảng) - So sánh tổ chức VNQD Đảng với nội dung VNCMTN: Ít cơ sở, thành phần phức tạp. - Mô tả sự kiện tên trùm - Tham khảo SGK thông báo về tổ chức của VN QD đảng - Quan ... dứt vai trò lịch sử của VNQD Đảng đối với PT dân tộc lúc bấy giờ + Thông báo nhanh nguyên nhân thất bại + Khắc họa nhân vật Nguyễn Thái Học trong những danh nhân VN + Khẳng định CMVN sẽ phát triển...
 • 90
 • 613
 • 4

Giáo án lịch sử 12 CB Sử TG

Giáo án lịch sử 12 CB Sử TG
... thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 3- Kỹ năng: Sử dụng bản đồ, phân tích, so sánh và đánh giá đúng về các sự kiện lòch sử. II/ Tư liệu –đồ dùng dạy học: -Bản đồ châu Á (n độ ). -Tư ... những biện pháp sửa đổi để thích ứng với tình hình mới, -> đầu những năm 1980: Kinh tế bắt đầu trì trệ, suy thoái. + Chính trò: Bất ổn. - Công cuộc cải tổ: Tháng 3-1985,M.Goocbachop tiến hành ... phát triển của lòch sử . Nhận thức đúng đắn về quá trình xây dưng CNXH là một quá trình vô cùng phức tạp và khó khăn. 3/ Kỹ năng : Tổng hợp, hệ thống hoá các sự kiện lòch sử. Đánh giá các sự kiện...
 • 49
 • 646
 • 1

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2
... log b = log a (b 1≠ ) a a 1 log b = log b( 0) α α ≠ α *) Đáp án phiếu học tập số 4 4 log 125 0 125 0 2 2 = log = 2 2 1 log 125 0 (log 125 10) 2 2 1 = + log 2 = 2 1 (3log 5 2 5) 2 2 2 + log + log ... độ: Biết nhận dạng baì tập Cẩn thận,chính xác II. Chuẩn bị Giáo viên :Giáo án , bảng phụ ,phiếu học tập Học sinh : ôn tập kiên thức,sách giáo khoa. III. Phương pháp : Hoạt động nhóm. Vấn đáp. Nêu ... của lũy thừa với số mũ thực để giải toán 3. Về tư duy thái độ: Rèn luyện tính tự giác luyện tập để khắc sâu kiến thức đã học II. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án , phiếu học tập , bảng phụ ( Nếu có)...
 • 45
 • 772
 • 1

Giáo án tự chon 12 CB

Giáo án tự chon 12 CB
... KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN 12B Thời gian dạy Số tiết Nội dung dạy Ghi chú Tuần 1 1 Ứng dụng tính đơn điệu chứng minh BĐT tuần ... khối đa diện Tuần 10 1 Ôn tập thể tích khối đa diện Tuần 11 1 Ôn tập luỹ thừa số mũ hữu tỉ Tuần 12 1 Ôn tập lôgarit Tuần 13 1 Ôn tập hàm số mũ Tuần 14 1 Ôn tập hàm số lôgarit Tuần 15 1 Ôn tập...
 • 1
 • 563
 • 6

Giáo án SINH HỌC 12 CB (Mới) Của thầy Phan Xuân Hoàng.

Giáo án SINH HỌC 12 CB (Mới) Của thầy Phan Xuân Hoàng.
...  %,)-(./ 012 ,3'  h!_<;_<S_<X_<R++  h!/-,M03['9= %)-4(564,(7',8' 012 ,3' %k);<(5=.9)'> ... +,+L4#\`3*[#-*+/"-,\* %,)-(./ 012 ,3'  =7@AU8V9  =7@44!,\*  =7@73,\* ... h,+/"!"#,+ g.,73-+"+M0+n %,)-(./ 012 ,3' h!X<;X<SX<S %)-4(564,(7',8'.9),3' 1. :);<(5=.9)'>...
 • 75
 • 844
 • 12

giao an hoa hoc 12 cb

giao an hoa hoc 12 cb
... hoá học của kim loại kiềm theo qui luật sau: Dự đoán tính chất hoá học kiểm tra dự đoán kết luận. GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận: - Dự đoán tính chất của kim loại kiềm, dựa vào đặc điểm ... nghiệm và so sánh lợng bọt khí thoát ra từ 2 ống nghiệm. d/ Giải thích. GV hớng dẫn HS giải thích các hiện tợng thí nghiệm quan sát đợc. c/ Củng cố và luyện tập(5 ). - GV nhận xét đánh giá buổi ... logic theo trình tự: + Dự đoán tính chất chung và nguyên tắc điều chế kim loại kiềm, căn cứ vào vị trí, cấu tạo của kim loại kiềm + Quan sát thí nghiệm, kiểm tra dự đoán. + Rút ra kết luận chung...
 • 114
 • 380
 • 0

Giao an vat ly 12 CB

Giao an vat ly 12 CB
... Wo.F/$*$+G$6&-<*$+' V.DẶN DỊ: Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Giáo Viên: Huỳnh Hữu Hiền Trang ‚ ∆0 0  N2^PP Y ∆0 • • • ∆0 0  (VTCB) Y - ∆ l • • • ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 3 3 • } π Trường ... 9 "#$6&  III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hồ Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Giáo Viên: Huỳnh Hữu Hiền Trang  K K  3  Y 3 a ω ϕ  Trường THPT Hoà Hưng →p>$ ... -.6+,' :; 6?, 6$,  5$6?$%&' Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Giáo Viên: Huỳnh Hữu Hiền Trang m A   Y A−  T  m  T Trường THPT Hoà Hưng V.DẶN...
 • 123
 • 294
 • 1

Giao an hoa hoc 12 CB day du.

Giao an hoa hoc 12 CB day du.
... Hiđrocacbon no . Hiđrocacbon . Hiđrocacbon khơng no . Hiđrocacbon thơm Hợp chất hữu cơ Dẫn x́t halogen Ancol, phenol , Ete Dẫn x́t của Hiđrocacbon Anđehit xeton . Amino axit Axit cacboxilic ... luận đánh giá sự chuẩn bò giữa các tổ tại lớp Hs: Các tổ trình bày bang hệ thống kiến thứ theo sự chuẩn bò Gv:Trình bày sơ đồ chuẩn bò của giáo viên Gv và hs: Trao đổi so sánh, nhận xét đánh giá ... luận đánh giá sự chuẩn bò giữa các tổ tại lớp Hs: Các tổ trình bày bang hệ thống kiến thứ theo sự chuẩn bò Gv:Trình bày sơ đồ chuẩn bò của giáo viên Gv và hs: Trao đổi so sánh, nhận xét đánh giá...
 • 44
 • 336
 • 1

giao an sinh hoc 12 cb(tron bo)

giao an sinh hoc 12 cb(tron bo)
... đột biến cấu trúc NST, Hoặc sử dụng tiêu bản đột biến cấu trúcNST do Bộ GD và ĐT cung cấp.III. Tiến trình bài giảng:1. ổn định tổ chức: 12A1: 12B1: 12C1: 12V1:2. Kiểm tra bài cũ:- ... năng vận dụng kiến thức toán học. II. Công cụ phơng tiện:-Bảng8 và H8.2 sgk, Phiếu học tậpIII. Tiến trình bài giảng:1. ổn định tổ chức: 12A1: 12B1: 12C1: 12V1:2. Kiểm tra bài cũ:- ... 6.1, 6.2, 6.3,6.4 SGK.- Phiếu học tậpIII. Tiến trình bài giảng:1. ổn định tổ chức: 12A1: 12B1: 12C1: 12V1:2. Kiểm tra bài cũ:- Trình bày cấu trúc và chức năng của NST?- Các dạng độtbiến...
 • 173
 • 791
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 8 bài 12giáo án lịch sử 9 bài 12giáo án lịch sử 10 bài 12giáo án lịch sử 11 bài 12giáo án lịch sử 12 bài 13giáo án lịch sử 12 bài 12giáo án lịch sử 12 bài 11giáo án lịch sử 12 bài 10giáo án lịch sử 12 bài 9giáo án lịch sử 12 bài 8giáo án lịch sử 12 bài 7giáo án lịch sử 12 bài 6giáo án lịch sử 12 bài 5giáo án lịch sử 12 bài 4giáo án lịch sử 12 bài 3Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015