Tài liệu về : “Mẫu biên bản sinh hoạt lớp cho GVCN

Mẫu biên bản sinh hoạt lớp cho GVCN

Mẫu biên bản sinh hoạt lớp cho GVCN
... – Hạnh phúc BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP Tuần :……… (Từ ngày……..đến ngày …………tháng………. năm…………….) I/ Thời gian – đòa điểm: 10h40 – Lớp 12D – Trường THPT Hà Tiên. II/ Thành phần tham dự: GVCN + .................HS. ... THUÝ HẰNG HÀ Tổng kết tổ IV DUNG OANH ĐÀI TIÊN PHƯƠNG HIỆP YẾN HẠ Tổng kết tổ 2/ Nhận xét của lớp trưởng : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ Nhận xét của lớp phó: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 7,068
 • 62

Tài liệu Mau so bien ban sinh hoat lop

Tài liệu Mau so bien ban sinh hoat lop
... đây là biên bản sinh hoạt lớp Tuần vừa qua. Giáo viên (Chủ toạ) Lớp trởng(CĐ trởng) Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*************** Biên bản sinh hoạt Lớp: Trờng ... do - Hạnh phúc Biên bản sinh hoạt lớp Thời gian: giờ phút, ngày tháng năm 20 Thành phần: - Giáo viên ( Chủ toạ) - Tổng số: học sinh. Có mặt: Vắng: I- Nội dung:* Nhận xét các hoạt động trong ... dung:* Nhận xét các hoạt động trong tuần:+ Các tổ trởng báo cáo hoạt động của tổ.+ Lớp trởng báo cáo tình hình hoạt động của lớp trong tuần:1. Hạnh kiểm: + Tuyên dơng: + Phê bình:...
 • 4
 • 1,329
 • 21

Biên bản Sinh Hoạt lớp

Biên bản Sinh Hoạt lớp
... PHÚC    BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP - THỜI GIAN: …………… ngày … tháng … năm 20… - ĐỊA ĐIỂM: lớp ……… Trường THCS Mỹ Xun. - THÀNH PHẦN THAM DỰ: GVCN cùng …… HS - NỘI DUNG: 1. Cán sự lớp lần lượt ... HS - NỘI DUNG: 1. Cán sự lớp lần lượt báo cáo các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua. 2. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần. • Về học tập: đa số các bạn học bài ... ………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. 3. GVCN nhận xét chung. ……………………………………………………………………………………………… 4. GVCN đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần sau. 5. Thảo luận: ………………………………………………………………………………………………...
 • 1
 • 16,972
 • 112

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
... PHÚC    BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 9B - THỜI GIAN: …………… ngày … tháng … năm 2009 - ĐỊA ĐIỂM: lớp ……… Trường THCS S¬n Ho¸ - THÀNH PHẦN THAM DỰ: GVCN cùng …… HS - NỘI DUNG: 1. Cán sự lớp lần lượt ... HS - NỘI DUNG: 1. Cán sự lớp lần lượt báo cáo các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua. 2. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần. • Về học tập: đa số các bạn học bài ... ………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. 3. GVCN nhận xét chung. ……………………………………………………………………………………………… 4. GVCN đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần sau. 5. Thảo luận: ………………………………………………………………………………………………...
 • 1
 • 8,376
 • 41

biên bản sinh hoạt lớp -

biên bản sinh hoạt lớp -
... HẢI- NINH THUậN Biên bản họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc …oOo… BIÊN BẢN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Tuần…… _ ... điểm: Tại phòng học lớp 6/2 ( Phòng số 2 ). - Thành phần: + Giáo viên chủ nhiệm , tập thể học sinh lớp 6/2. + Đại biểu ( nếu có ) ……………………………………………………….. Nội dung tổ chức hoạt động : I/ Quá trình ... Thư kí NGUYỄN THỊ MAI TRANG Trường THCS Quang Trung – NINH HẢI- NINH THUậN Biên bản họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp Nguyễn Thị Mai Trang NGUYỄN THỊ MAI TRANG ...
 • 2
 • 1,018
 • 6

Biểu mẫu Bien ban sinh hoat noi tru

Biểu mẫu Bien ban sinh hoat noi tru
... rất khó cho Ban QLNT, cho nhà bếp, cho thầy cô giáo.- Một số học sinh không có ý thức trong học tập, sinh hoạt, chưa chịu khó tự học tự rèn bản thân nên cũng góp phần gây khó khăn cho nhà ... khăn cho nhà trường, cho Ban QLNT, cho nhà bếp, cho tập thể học sinh nhà trường và cũng chính điều này ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và ăn ở, sinh hoạt của trường, lớp. 2/ Kế hoạch đề ra ... tập, sinh hoạt nội trú vừa qua : Thuận lợi :- Đa số học sinh được ở nội trú trong nhà trường .- Học sinh phần lớn ăn ở tập thể nội trú, học buổi tối tại nhà trường nên rất thuận tiện cho...
 • 3
 • 1,131
 • 0

Bien ban sinh hoat lop hang tuan

Bien ban sinh hoat lop hang tuan
... Cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namãđộc lập -tự do -hạnh phúc Biên bản sinh hoạt lớp Tuần từ ngày đến ngày . Thành phần: HS lớp 8ACó mặt : .Vắng Diễn ra vào hồi ngày tháng năm Nội dung:I)...
 • 2
 • 868
 • 2

Mẫu biên bản nhận sửa hàng cho khách

Mẫu biên bản nhận sửa hàng cho khách
... BIÊN NHẬN SƯÛA HÀNGShop:Họ và tên:.............................................................................................Mặt...
 • 1
 • 342
 • 0

BIEN BAN SINH HOAT DOI 2009-2010

BIEN BAN SINH HOAT DOI 2009-2010
... Quan, ngày tháng năm 20.. Biên bản sinh hoạt đội tuần . tháng . Năm 20.. I/ Thời gian, địa điểm - Thời gian : Vào hồi . giờ . phút , ngày tháng năm 20.... - Địa điểm tại: lớp. . tr ờng THCS Đông ... Quan, ngày tháng năm 20.. Biên bản sinh hoạt đội tuần . tháng . Năm 20.. I/ Thời gian, địa điểm - Thời gian : Vào hồi . giờ . phút , ngày tháng năm 20.... - Địa điểm tại: lớp. . tr ờng THCS Đông ... . tr ờng THCS Đông Quan, Lộc Bình, Lạng Sơn II/ Thành phần 1. Giáo viên phụ trách lớp : ... 2. Tổng số học sinh có mặt .. vắng mặt .. 3. ....... . III/ Nội dung 1) Nề nếp - Nghỉ học không...
 • 2
 • 672
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP