Tài liệu về : “thực hành một số kiểu câu trong văn bản

Thực hành sử dụng các kiểu câu trong văn bản

Thực hành sử dụng các kiểu câu trong văn bản
... dụng trong văn bản (về mặt liên kết ý nghĩa, nhấn mạnh ý, đối lập ý)HOẠT ĐỘNG NHÓM THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢNII.Dùng kiểu câu có khởi ngữBài tập 1: a. Câu có ... một quãng ngắt- Trước khởi ngữ thường có thể thêm các quan hệ từ: về; đối với II.Dùng kiểu câu có khởi ngữTHỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN Bài tập 2Lựa chọn câu văn ... nói ở câu trước (đồng bào – tôi).THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢNII.Dùng kiểu câu có khởi ngữ (Bài tập 3) Nhóm 2Nhóm 2b) Câu có khởi ngữ: cảm giác, tình tự, đời sống,...
 • 28
 • 590
 • 3

Thực hành về tự chọn các kiểu câu trong văn bản

Thực hành về tự chọn các kiểu câu trong văn bản
... C HÀNH KI U CÂU Ự ỂTH C HÀNH KI U CÂU Ự Ể TRONG VĂN B NẢ TRONG VĂN B NẢ Câu 3: Tr ng ng ch tình hu ng (đ c in đ m ) ạ ữ ỉ ố ượ ậ Câu 3: Tr ng ng ch tình hu ng (đ c in đ m ) ạ ữ ỉ ố ượ ậ trong ... vµng) IV. Xác định câu bị động trong số các câu có chứa IV. Xác định câu bị động trong số các câu có chứa từ bị/ được .Chuyển sang câu chủ động :từ bị/ được .Chuyển sang câu chủ động :1.Khác ... tình hu ngạ ữ ỉ ố II.Xác định và gọi tên các trạng ngữ trong II.Xác định và gọi tên các trạng ngữ trong một số đoạn văn : một số đoạn văn :1. 1. Với đức tính khoẻ mạnh với cái tính nhanh...
 • 13
 • 149
 • 1

Tìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng Việt - từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng

Tìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng Việt - từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng
... định của kiểu câu, quy định vị trí của kiểu câu ấy trong ngôn ngữ. Xem xét tất cả các câu trong một mô hình cú pháp hình thức trừu tượng sẽ khác với việc nghiên cưú các câu cần xem xét trong những ... những kiểu câu riêng, vị từ riêng. Mà trong ngôn ngữ học thường được tách ra như một kiểu câu, một kiểu vị từ có những đặc trưng riêng biệt. Gắn liền với nó là những dạng câu lân cận, tạo ra một ... gian trong các kiểu câu được xét trong khóa luận. Trong một số kiểu câu được xét cũng có mối liên hệ rất rõ với cảnh huống không gian.Nhưng mối liên hệ đó đã có phần khác biệt so với câu tồn...
 • 59
 • 213
 • 0

Tìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng Việt - từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng học

Tìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng Việt - từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng học
... trí : đưa các câu được xét trong khố luận lên đằng trước các câu tồn tại điển hình thì câu văn sẽ trở lên vơ lý và tối nghĩa. Thử so sánh một số câu sau: Suối có cá. Dưới làn nước trong lững ... quyết những hiện tượng liên quan trong lĩnh vực cú pháp. Chẳng hạn, vấn đề xử lý các thành phần câu, các kiểu câu trong khn khổ có liên quan. Mặc dù, thành phần câu khơng phải là phạm vi quan ... TỒN TẠI ĐIỂN HÌNH 1. Một vài giới thuyết chung Trong chương này chúng tơi sẽ đi vào phân tích cụ thể ba kiểu câu đã được giới thiệu trong phần đầu khố luận. Ba kiểu câu này, chúng tơi sẽ phân...
 • 60
 • 161
 • 2

Tìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng Việt - từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng

Tìm hiểu một số kiểu câu liên quan đến tồn tại trong tiếng Việt - từ góc độ ngữ nghĩa và ngữ dụng
... Thêm tách những câu như : Trong nhà có một người lạ mặt; Trên bàn có một lọ hoa …ra thành những câu riêng, những kiểu câu khác liên đới cũng được táh thành những kiểu khác nhau và trong nội dung ... các kiểu câu đó thể hiện là: kiểu câu (1) : Ngã bố, con !, Rơi rau kìa !…nằm ở một cực cách xa vơíu các câu tồn tại ngun mẫu. Do đó khơng nên xếp kiểu câu này vào phạm vi tồn tại. Hai kiểu câu ... những kiểu câu riêng, vị từ riêng. Mà trong ngơn ngữ học thường được tách ra như một kiểu câu, một kiểu vị từ có những đặc trưng riêng biệt. Gắn liền với nó là những dạng câu lân cận, tạo ra một...
 • 60
 • 135
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP