chuyên đề sự điện lí hóa

bài tập chuyên đề Sự Điện li (cơ bản)

bài tập chuyên đề Sự Điện li (cơ bản)
... NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, NaOH, Na2CO3 BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI GIẢI TOÁN THEO PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN - PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I-DẠNG XÁC ĐỊNH pH, ĐỘ ĐIỆN LI α CỦA DUNG DỊCH*Chú ý số công thức ... chứa A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl NaOH C NaCl D NaCl, NaHCO 3,NH4Cl BaCl2 II- BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình điện li chất sau: HBrO Al2(SO4)3 Ba(OH)2 Na3PO4 Be(OH)2 (NH4)3PO4 K2Cr2O7 H2SO4 ... CH3COOH có phân tử điện li) A y = 100x B y = 2x C y = x - D y = x + o Câu 25 Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M Biết 25 C, Ka CH3COOH -5 o 1,75.10 bỏ qua phân li nước Giá trị...
 • 7
 • 2,045
 • 164

Chuyên đề Sự điện li - Thầy Đức Anh

Chuyên đề Sự điện li - Thầy Đức Anh
... 1,75M? BÀI 03 – SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC PH CHẤT CHỈ THỊ AXIT, BAZƠ A – K IẾ N T H Ứ C C Ầ N N Ắ M I- Nước chất điện li yếu: 1- Sự điện li nước: H2 O H+ + OH 2- Tích số ion nước: - Mơi trường trung ... trường [H+] = [OH-] = 1 0-7 M (ở 250C) - Tích số ion nước: K H O = H + OH - = 1,0.10 -1 4 3- Ý nghĩa tích số ion nước: a) Mơi trường axit: - Là mơi trường [H+] > [OH-] Hay [H+] > 1 0-7 M Li n hệ : 0123.75.78.199 ... 0936.870.199 Trang GV: Phạm Đức Anh (THPT Bưng Riềng – H.Xun Mộc - BRVT) - Khi biết [H+] tính [OH-] b) Mơi trường bazơ: - Là mơi trường [H+] < [OH-] Hay [H+] < 1 0-7 M - Khi biết [OH-] tính [H+] * Kết luận:...
 • 6
 • 373
 • 4

chuyên đề sự điện li

chuyên đề sự điện li
... chất điện li yếu Khi thay đổi nồng độ dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện ... dịch chất điện li D Không tồn phân tử dung dịch chất điện li Câu 182: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A chất phản ứng phải chất dễ tan B chất phản ứng phải chất điện li mạnh C ... điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện li không đổi số điện li thay đổi Câu 171: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, dung dịch...
 • 11
 • 380
 • 10

Chuyên đề sự điện li

Chuyên đề sự điện li
... chất điện li yếu Khi thay đổi nồng độ dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện ... dịch chất điện li D Không tồn phân tử dung dịch chất điện li Câu 182: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A chất phản ứng phải chất dễ tan B chất phản ứng phải chất điện li mạnh C ... điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện li không đổi số điện li thay đổi Câu 171: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, dung dịch...
 • 12
 • 309
 • 1

89 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet

89 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet
... rút gọn: HCO3- + OH-  CO3 2- + H2O A.2NaHCO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + Na 2CO3 + 2H2O B.2NaHCO3 + 2KOH  Na 2CO3 + K 2CO3 + 2H2O C.NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O D.Ca(HCO3)2 + 2NaOH  CaCO3 + Na 2CO3 + 2H2O ... dạng: 2H+ + CO3 2- ฀ CO2 + H2O A K 2CO3 + 2HNO3 ฀฀2KNO3 + CO2 + H2O B CaCO3 + 2HCl ฀฀CaCl2 + CO2 + H2O C Na 2CO3 + CH3COOH ฀฀2CH3COONa + CO2 + H2O D 2NaHCO3 + H2SO4 (loãng) ฀฀Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O ... sau: (1) (NH4) 2CO3 + CaCl2 (2) Na 2CO3 + CaCl2 (3) (NH4) 2CO3 + Ca(OH)2 (4) K 2CO3 + Ca(NO3)2 (5) H 2CO3 + CaCl2 (6) CO2 + Ca(OH)2 Số phản ứng có phương trình ion thu gọn Ca2+ + CO3 2- CaCO3 là: A B.3...
 • 25
 • 392
 • 1

150 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet

150 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet
... tủa Công thức muối thể tích dung dịch HCl dùng A Li2 CO3 Na 2CO3 ; 0,03 lit B Li2 CO3 Na 2CO3 ; 0,06 lit C Na 2CO3 K 2CO3 ; 0,03 lit uO D Na 2CO3 K 2CO3 ; 0,06 lit ie Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường ... = 0,045 mol => MM 2CO3 = 116,67g => MM = 28,33 => Na 2CO3 K 2CO3 2H+ + CO3 2- -> CO2 + H2O nT hi Da iH oc 01 H+ + CO3 2- -> HCO3,nHCl = nHCO3 + 2nCO2 = 0,06 mol => Vdd HCl = 0,06 lit =>D Câu 109: Bảo ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 34 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => nCO3 bđ = nCaCO3 + nCO2 = 0,045...
 • 45
 • 399
 • 1

Bài tập chuyên đề sự điện li

Bài tập chuyên đề sự điện li
... dịch thu được? Bài : Tính độ điện li α axit focmic HCOOH Nếu dung dịch HCOOH 0,46% (d = 1g/ml) axit có pH = Bài 7: Tính độ điện li α axit focmic HCOOH dung dịch HCOOH 0,007M có pH = Bài 8: Cho dung ... Bài 12: Trong lít dung dịch CH3COOH 0,01M có 6,26.1021 phân tử chưa phân li ion Tính độ điện li α CH3COOH nồng độ ? (biết số Avogađro=6,02.1023) Dạng AXIT – BAZƠ -SỰ THỦY PHÂN CỦA MUỐI Bài ... 50 ml dung dịch NaOH 0,1M Tính pH dung dịch thu ? Bài Độ điện li α axit axetic (CH 3COOH ) dung dịch CH3COOH 0,1M 1% Tính pH dung dịch axit Bài5 : Cho hai dung dịch H2SO4 có pH = pH = thêm 100...
 • 5
 • 278
 • 1

Đề kiểm tra chương sự điện li-hóa 11- ban cơ bản

Đề kiểm tra chương sự điện li-hóa 11- ban cơ bản
... -10 (1,5 im) [OH ] = 10 M [H ] = 10 M Trang Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Oanh giáo án 11 -ban pH = 10 b pH = [H+] = 10-8 M a H+ + OH- H2O b Gi a l nng HNO3 ban u: n H+ = a 0,1 (mol) n OH- = 0,1 ... Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Oanh giáo án 11 -ban Cõu 9: Tỡm trng hp cú xy phan ng trao i ion: A NaCl + AgNO3 B MgCl2 + K2SO4 C CuS + NaCl D HBr + Ba(NO3)2 Cõu ... 12 Dung dch thu c cú pH = a) Vit phng trỡnh ion thu gn ca phan ng b) Tớnh nng ca dung dch HNO3 ban u B - P N: I- TRC NGHIM: Mi cõu tr li ỳng l 0,3 im 0,3 im x 10 cõu = im II- T lun: Cõu ỏp ỏn...
 • 3
 • 1,462
 • 72

chuyên đề sự điện phân trong ôn thi đại học môn hóa

chuyên đề sự điện phân trong ôn thi đại học môn hóa
... pháp: NaNO A điện phân dung dịch , màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaCl, màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy (Trích đề thi tuyển ... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) - Trang | Lý thuyết điện phân LÝ THUYẾT VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ ... H2SO4,Al2O3 Trong thực tế, số chất vừa điện phân nóng chảy, vừa điện phân dung dịch là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang | - Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa...
 • 7
 • 546
 • 12

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li hóa học lớp 11 nâng cao

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li  hóa học lớp 11 nâng cao
... chương Sự điện li - Hóa học lớp 11 nâng cao 34 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI- HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 2.1 Mục tiêu nội dung kiến thức chương ... trình dạy học Hóa học trường Trung học phổ thông Việt Nam 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Sự điện li Hóa học lớp 11 nâng cao Nhiệm ... lực giải vấn đề cho học sinh THPT 9.2 Về mặt thực tiễn Đã đề xuất số tình có vấn đề dạy học chương Sự điện li Đề xuất số biện pháp phát triển lực GQVĐ cho học sinh thông qua dạy học môn Hóa học...
 • 123
 • 1,605
 • 11

PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề CHO học SINH THÔNG QUA dạy học CHƯƠNG sự điện LIhóa học lớp 11 NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề CHO học SINH THÔNG QUA dạy học CHƯƠNG sự điện LI – hóa học lớp 11 NÂNG CAO
... chương Sự điện li Hóa học lớp 11 nâng cao 34 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI- HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 2.1 Mục tiêu nội dung kiến thức chương ... trình dạy học Hóa học trường Trung học phổ thông Việt Nam 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Sự điện li - Hóa học lớp 11 nâng cao Nhiệm ... lực giải vấn đề cho học sinh THPT 9.2 Về mặt thực tiễn Đã đề xuất số tình có vấn đề dạy học chương Sự điện li Đề xuất số biện pháp phát triển lực GQVĐ cho học sinh thông qua dạy học môn Hóa học...
 • 170
 • 1,336
 • 9

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li hóa học lớp 11 nâng cao

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li  hóa học lớp 11 nâng cao
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI – HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO LUẬN ... kết chương 25 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI - HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 26 2.1 Mục tiêu nội dung kiến thức chương ... có vấn đề tập hóa học nhằm phát triển lực GQVĐ cho học sinh dạy học chương Sự điện li 29 2.2.1 Các tình có vấn đề dạy học phát triển lực GQVĐ cho HS dạy học chương Sự điện li 29 2.2.2...
 • 13
 • 446
 • 0

Chuyên đề sự điện phân

Chuyên đề sự điện phân
... Fe, Cr D Ba, Ag, Au ( Trớch TSH A 2009) Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl ( với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng...
 • 5
 • 1,155
 • 29

Boi duong lop 11 - Chuyên đề:dd - điện li

Boi duong lop 11 - Chuyên đề:dd - điện li
... dịch có pH = 12 Tính a 13 Dung dịch HCl có pH = Tính nồng độ mol/l ion H+, Cl- OH- dung dịch Chuyên đề 3: pH- độ điện li - số axit, bazơ Bài 1: Một dung dịch axit yếu HA có V=500ml có 0,02mol H+ ... độ điện li dung dịch HCN dung dịch 0,05M Biết Ka =7.1 0-1 0 Bài 4: Lấy 2,5ml dung dịch CH3COOH 4M pha loãng với nớc thành lít dung dịch A Biết 1ml A có 6,28.1018 hạt (của chất điện li) Tính độ điện ... vào lít dung dịch để độ điện li giảm nửa Tính pH b) Thêm 1 0-3 mol HCl vào lít dung dịch pH dung dịch bao nhiêu? Bài 11: Dung dịch axit H2S 0,1M có K1 =1 0-7 ; K2 = 1,3.1 0-1 3 a) Tính nồng độ mol...
 • 5
 • 812
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chuyên đề sự điện lichuyên đề sự điện li có đáp ánchuyên đề sự điện li ôn thi đại họcbai tap trac nghiem chuyen de su dien lichuyên đề sự điện li ôn thi đại học violetchuyên đề sự điện li violetsự điện li hóa 11sự điện li hóa học 11bài tập về sự điện li hóa 11các dạng bài tập về sự điện li hóa 11bài tập sự điện li hóa 11bài 1 sự điện li hóa 11sự điện li hóa 11 nâng caosự điện li hóa 11 violetbài tập về sự điện li hóa 11 có đáp ánGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP