Tài liệu về : “Tình huống pháp luật An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 3)

phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia chế định trách nhiệm hình sự

phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và chế định trách nhiệm hình sự
... phạm của các giai đoạn, thời kỳ trớc đó tại giai đoạn nó đợc ban hành; mặt khác, pháp luật hình sự đợc ban hành để bảo vệ lợi ích giai cấp trật tự hội theo quan điểm của giai cấp thống ... bảo vệ ANQG đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm ANQG là vấn đề có tính quy luật để Nhà nớc kiểu mới tồn tại phát triển. Trong cuộc đấu tranh này, pháp luật nói chung pháp luật hình ... đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia, (Tạp chí Nhà nớc Pháp luật, số 3-1995); Về các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia (Tạp chí Khoa học Công an, số 3-1995). TS. Trần Đình...
  • 178
  • 1,355
  • 19

Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ (qua thực tế tỉnh thái nguyên)

Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ (qua thực tế tỉnh thái nguyên)
... bảo trật tự an toàn hội 1.2.5.4. Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đảm bảo an ninh quốc phòng 1.2.5.5. Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giao ... bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ 1.2.5.1. Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ có vai trò quyết định trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao ... hiện pháp luật 1.2. Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ 1.2.1. Khái niệm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ 1.2.1.1. Giao...
  • 16
  • 373
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP