Tài liệu về : “BÀI TẬP VỀ MODAL VERBS

Bài tập về phrasal verbs

Bài tập về phrasal verbs
... PHRASAL VERBS 1. Everyone knows about the pollution problems, but not many people have _____ any solutions. ... was injured and had to be _____. A. put away B. given off C. died out D. done away with PHRASAL VERBS 1. On November 5, a lot of firework is _______ off in England. A. set B. gone C. sent D. burned...
 • 6
 • 6,018
 • 1,038

Bài tập về chuẩn hóa lập trình

Bài tập về chuẩn hóa lập trình
... δ={AC, CD, BE, BC, AE} Bài tập 9: Cho (=(U, F) với U=XYZW và tập F={Y→W, W→Y, XY→Z} Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là gì? Bài tập 10: Cho (=(U, F) với U=ABCDEG và tập phụ thuộc hàm F={ AB→C, ... dạng chuẩn BCNF? Bài tập 11: Xét quan hệ R(ABCDE) và tập phụ thuộc hàm F={ AB→CE, E→AB, C→D } Hãy tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ? Bài tập 12: Xét quan hệ R(ABCDEG) và tập phụ thuộc hàm ... tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Bài tập 13: Xét quan hệ R(ABCD) và tập phụ thuộc hàm F={ AB→D, AC→BD, B→C } Hãy tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Bài tập 14: Cho α=(u, F) với U=ABCDEF F={AB→C,...
 • 7
 • 754
 • 6

Bài tập về các khóa

Bài tập về các khóa
... có hai khoá là Iα ∪ E =ABCE và Iα ∪ G= ABCG C/ BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài tập 1: Xây dựng lược đồ quan hệ có các khoá là ADE, BCH, CG, AHE Bài tập 2: Cho lược đồ quan hệ α=(U, F) với U=ABCDEGHK ... A→I, AB→C, CB→D, J→E} Bài tập 14: Cho lược đồ quan hệ α =(U, F) với U=ABCDEGHI và tập phụ thộc hàm F={AE→G, A→HI, G→E, DE→G, AG→C, BC→D, HI→E} Hãy tìm khoá các lược đồ. Bài tập 15: Cho lược đồ ... bất kỳ một khoá nào không ? Bài tập 31: Xây dựng lược đồ quan hệ α = (U, F) với U = ABCDEGH sao cho lược đồ có 3 khoá và tập thuộc tính không khoá là DH. Bài tập 32: Cho lược đồ quan hệ...
 • 11
 • 836
 • 13

Các bài tập về nhóm đẳng cấu.pdf

Các bài tập về nhóm đẳng cấu.pdf
... liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaTS Trần HuyênNgày 30 tháng 12 năm 200 4Bài 6. Các Bài Tập Về Nhóm Đẳng CấuTheo định nghĩa, nhóm X là đẳng cấu với nhóm Y (và viết X∼=Y ) nếu tồn ... hay từ Y tới X hoặc có thể thiết lập các ánh xạ đẳng cấu từ X, Y tới mộtnhóm thứ ba.Ví dụ 1: Cho tập hợp các ma trận cấp hai sauA =1 a0 1: a ∈ Ra) Chứng minh rằng A là nhóm với phép nhân ma ... chứng minhtrực tiếp sự tương đương này được không?Ví dụ 3: Cho X là nhóm cộng giao hoán và E(X) là tập hợp tất cả các tự đồng cấu của X. Xácđịnh trên E(X) phép cộng ∀f, g ∈ E(X) thì f +g : X → X...
 • 5
 • 2,532
 • 92

Bìa PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Bìa PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... NGHIỆPCƯÛ NHÂN HOÁ HỌCChuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠề tài :PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT ...
 • 1
 • 919
 • 24

Lời cảm ơn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Lời cảm ơn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... Để hoàn thành được cuốn luận văn với đề tài “Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình THPT”, bên cạnh sự nổ lực của bản thân đã vận dụng những kiến...
 • 1
 • 12,653
 • 61

Mục lục PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Mục lục PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... hydrocacbon....................................................17CHƯƠNG II : PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON CHƯƠNG TRÌNH THPTII.1 – BÀI TẬP GIÁO KHOA II.1.1 Bài tập về công thức cấu tạo – đồng đẳng – đồng phân –danh pháp ... CỦA ĐỀ TÀII .1– CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP HÓA HỌCI.1.1 Khái niệm bài tập hóa học......................................................4I.1.2 Tầm quan trọng của bài tập hóa học......................................4I.1.3 ... của bài tập hóa học..................................................5I.1.4 Phân loại bài tập hóa học........................................................8I.1.5 Một số phương pháp giải bài tập. ............................................9I.1.6...
 • 2
 • 774
 • 17

Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... Phương trình phản ứng A’s’kt : ánh sáng khuyếch tán Lln : làm lạnh nhanh Xt : xúc tác Bài tập có * : bài tập nâng cao ↓ : Chất kết tủa ↑ : Chất bay hơi ĐLBT : Định luật bảo toàn M : Phân...
 • 1
 • 470
 • 1

Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... vô cơ -Bài tập về các kim loại -Bài tập về các phi kim -Bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối, …• Bài tập hóa hữu cơ -Bài tập về hydrocacbon -Bài tập về rượu, phenol, amin -Bài tập về andehyt, ... nghiệm)• Bài tập thực nghiệm (có tiến hành thí nghiệm)3. Phân loại dựa vào nội dung hóa học của bài tập: Bài tập hóa đại cương -Bài tập về chất khí -Bài tập về dung dịch -Bài tập về điện phân …• Bài tập ... vụ và yêu cầu của bài tập: Bài tập cân bằng phương trình phản ứng• Bài tập viết chuỗi phản ứng• Bài tập điều chế• Bài tập nhận biết• Bài tập tách các chất ra khỏi hỗn hợp• Bài tập xác định thành...
 • 19
 • 1,176
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP