Tài liệu về : “Vẽ tranh đề tài lễ hội

Vẽ tranh đề tài lễ hội

Vẽ tranh đề tài lễ hội
... 10 Veõ tranh BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm ... Vẽ màu BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục :vẽ phác các mảng ... phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. TRANH THAM KHẢO BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục :vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ...
 • 19
 • 9,042
 • 40

Tài liệu mt8_ vẽ tranh đề tài lễ hội

Tài liệu mt8_ vẽ tranh đề tài lễ hội
... Cách vẽ tranh đề tài Lễ hội gồm mấy bước? Hãy nêu trình tự các bước?Gồm 4 bước1.Sắp xếp bố cục (mảng hình chính-phụ)2. Vẽ chi tiết, chỉnh sửa Vẽ màu3.4.Tìm và chọn nội dung đề tài ... tiếp bài vẽ - Đọc trước và chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài 10 Tập phóng tranh, ảnh Bµi 9: VÏ tranh §Ò tµi LÔ héi I- Tìm và chọn nội dung của đề tài Quan sát và nhận xét các bức tranh sau ... dung của đề tài. Bố cục của các bài vẽ trên ra sao?Bố cục hợp lí, chặt chẽ, xa-gần, có mảng hình chính-phụTìm hình ảnh chính - phụ trong các bài vẽ ? Mét sè h×nh ¶nh vÒ LÔ héi Lễ hội Miền...
 • 13
 • 2,657
 • 9

Bài soạn bai 19 vẽ tranh đe tai le hoi mua xuan

Bài soạn bai 19 vẽ tranh đe tai le hoi mua xuan
... thuyÒn Quèc HiÖp–Nêu nhận xét của em về bài vẽ của các bạn năm trước? Thực hành Vẽ tranh đề tài ngày tết hoặclễ hội, mùa xuân CNG C:: L hi l mt phn quan trng trong i sng tinh thần ca ngi ... trong bức tranh có vui không? •Hãy kể tên một số lễ hội mà em biết?• Lễ hội thường có những hoạt động gì?•Miêu tả không khí của lễ hội? -LÔ héi ë miÒn b¾c. -LÔ héi ë miÒn nam. LÔ ... Bước 1: vẽ phác mảng chính, mảng phụ. vẽ phác mảng chính, mảng phụ. Bước 2: Vẽ phBước 2: Vẽ phác hình ảnh chính phụ vào cácác hình ảnh chính phụ vào các mảng.mảng. Bước 3: Vẽ chi...
 • 21
 • 897
 • 1

Tài liệu Mỹ thuật 5 - VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI ppt

Tài liệu Mỹ thuật 5 - VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI ppt
... Mỹ thuật 5 VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI I/ Mục tiêu : -Học sinh hiểu biết sơ lượt về những ngày lễ truyền thống của quế hương . -Biết cách vẽ vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý ... hương,đất nước qua các hoạt động lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam II/Chuẩn bị : Một số tranh ảnh các hoạt động lễ hội truyên thống Hình ảnh gợi ý vẽ tranh. III/ Hoạt động dạy và học: ... rực rỡ. Em có thể chọn hoạt động của quê em để vẽ tranh. Hoạt động 2; cách vẽ tranh GV gợi ý hs: chọn ngày hội ở quế hương mà em thích để vẽ tranh. Hình ảnh chính phải thể hiện rõ nội dung...
 • 4
 • 1,495
 • 0

Tài liệu Mỹ thuật 5 VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI ppt

Tài liệu Mỹ thuật 5 VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI ppt
... Mỹ thuật 5 VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI I/ Mục tiêu : -Học sinh hiểu biết sơ lượt về những ngày lễ truyền thống của quế hương . -Biết cách vẽ vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích ... hương,đất nước qua các hoạt động lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam II/Chuẩn bị : Một số tranh ảnh các hoạt động lễ hội truyên thống Hình ảnh gợi ý vẽ tranh. III/ Hoạt động dạy và học: ... rực rỡ. Em có thể chọn hoạt động của quê em để vẽ tranh. Hoạt động 2; cách vẽ tranh GV gợi ý hs: chọn ngày hội ở quế hương mà em thích để vẽ tranh. Hình ảnh chính phải thể hiện rõ nội dung...
 • 4
 • 695
 • 2

Bài soạn vẽ tranh đề tài ngày tết và lễ hội

Bài soạn vẽ tranh đề tài ngày tết và lễ hội
... 01/11/2009Bài 11 Vẽ tranh 1. TèM , CHN NI DUNG TI2. Cách vẽ + Sắp xếp và vẽ các hình ảnh+ Vẽ hình ảnh chính trước hình ảnh phụ sau+ Vẽ thêm các chi tiết cho tranh sinh động+ Vẽ màu theo ý thíchPage ... TrungPage 2Thø T­ ngµy 01/11/2009Bµi 11VÏ tranh 1. TÌM , CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI•- Trong ngày lễ kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam có những hoạt động gì? Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của trường ... Vẽ màu theo ý thíchPage 4B1B2B3B4Page 5Thứ Tư ngày 01/11/2009Bài 11 Vẽ tranh 1. TèM , CHN NI DUNG TI2. Cách vẽ 3. thực hành4. Nhận xét đánh giá...
 • 6
 • 1,065
 • 1

Bài giảng Ve tranh De tai Ngay tet hoac le hoi

Bài giảng Ve tranh De tai Ngay tet hoac le hoi
... THỊ BÌNH *. Tên tranh là gì ? *. Tranh nào vẽ về ngày tết, tranh nào vẽ về lễ hội ?1 243 HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ:Bài 20: Vẽ tranh Đề tài: NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘIThứ bảy ngày 29 tháng ... 2007Bài 20: Vẽ tranh Đề tài: NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘI 1. Chọi gà 2. Rước đèn3. Chợ hoa 4. Mâm ngũ quả ngày tết Thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2007Bài 20: Vẽ tranh Đề tài: NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘI TRƯNG ... PHẨMNhận xét tranh: 1. Cách thể hiện nội dung đề tài ?2. Cách sắp xếp bố cục ?3. Màu sắc trong tranh như thế nào ?Thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2007Bài 20: Vẽ tranh Đề tài: NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘI...
 • 19
 • 871
 • 2

Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)

Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Lê Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)
... Bài giảng điện tử Bài giảng điện tử Bài 23: Bài 23: Vẽ tranh- Vẽ tranh- Đề tài tự chọn Đề tài tự chọn GV : Lê thị ánh Tuyết GV : Lê thị ánh Tuyết Trường TH Sơn Châu- Hương...
 • 1
 • 1,984
 • 2

Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)

Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Lê Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)
... đề tài lễ hội: - Tranh vẽ đề tài lễ hội: Thứ 5 ngày 19 tháng 2 năm 2009 Thứ 5 ngày 19 tháng 2 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật Bài 23: Bài 23: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn Đề tài tự chọn - Tranh ... 23: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn Đề tài tự chọn 2, Tranh TÜnh vËt 2, Tranh TÜnh vËt 3, Tranh Con vËt 3, Tranh Con vËt 1, Tranh Ch©n dung 1, Tranh Ch©n dung 4, Tranh Phong c¶nh 4, Tranh ... Tranh vẽ đề tài Môi trường: - Tranh vẽ đề tài Môi trường: Thứ 5 ngày 19 tháng 2 năm 2009 Thứ 5 ngày 19 tháng 2 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật Bài 23: Bài 23: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn Đề tài...
 • 18
 • 1,106
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP