Tài liệu về : “Tiet 19 :cach dan truc tiep,cach dan gian tiep

Tiet 19 :cach dan truc tiep,cach dan gian tiep

Tiet 19 :cach dan truc tiep,cach dan gian tiep
... Tiªng ViÖt 9 Chµo c¸c em ! TiÕt 19 C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp A. Lý thuyÕt : I/C¸ch dÉn trùc tiÕp 1. VÝ dô : SGK – ... ch n chẳng hạn. ? Phn in m no l li núi c phỏt ra thnh li ? Phn in m no l ý ngh trong u ? TiÕt 19 C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp A. Lý thuyÕt : I/C¸ch dÉn trùc tiÕp 1. VÝ dô : SGK – ... dẹp, chưa kịp gấp ch n chẳng hạn. ? Cỏ phn in m trờn c tỏch ra khi phn ng trc nú bng du gỡ ? TiÕt 19 C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp A. Lý thuyÕt : I/C¸ch dÉn trùc tiÕp 1. VÝ dô : SGK –...
 • 18
 • 564
 • 2

cách dẫn trực tiếp - gián tiếp

cách dẫn trực tiếp - gián tiếp
... vựng’ – Lưu ý:+ Đọc kĩ phần ví dụ và trả lời các câu hỏi+ Chuẩn bị hệ thống bài tập Tiết 19 Tiết 19: I – Cách dẫn trực tiếp Đọc và tìm hiểu các đoạn văn sau (trích từ truyện ngắn Lặng ... chỗ con ta ở được đây.”=> Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói rằng đây là chỗ con bà ở được Tiết 19: I – Cách dẫn trực tiếp I – Cách dẫn gián tiếp III – Luyện tập Bài tập 1: Tìm lời dẫn trong ... Tiết 19: CÁCH DẪN TRỰC TIẾP CÁCH DẪN GIÁN TIẾP Dẫn trực tiếp Dẫn gián tiếpGiống : Đều là dẫn lời...
 • 21
 • 111
 • 0

mi thuat 6 (tiet 19): Tranh dan gian Viet Nam

mi thuat 6 (tiet 19): Tranh dan gian Viet Nam
... TIẾT 19( BÀI 19) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTTIẾT 19( BÀI 19) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT TRANH DÂN GIAN VIỆT NAMTRANH DÂN GIAN VIỆT NAMI. VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAMI. VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN ... ĐÀNVINH HOAHỨNG DỪA TIẾT 19( BÀI 19) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTTIẾT 19( BÀI 19) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT TRANH DÂN GIAN VIỆT NAMTRANH DÂN GIAN VIỆT NAMI.VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN II. HAI DÒNG TRANH ... gian Việt Nam?ĐÁM CƯỚI CHUỘTBỊT MẮT BẮT DÊNGŨ HỔVINH HOAHỨNG DỪA TIẾT 19( BÀI 19) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTTIẾT 19( BÀI 19) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT TRANH DÂN GIAN VIỆT NAMTRANH DÂN GIAN...
 • 52
 • 338
 • 6

Gián án giáo dục công dan 7 tiết 19,20- đinh

Gián án giáo dục công dan 7 tiết 19,20- đinh
... Tiết: 19, 20 SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCHDạy: 7a,b:……………. 7c:……………….I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức:Giúp ... Tìm hiểu thông tinGV: - Kẻ bảng kế hoạch trong SGK - Đặt câu hỏi1. Em có nhận xét gì về thời gian biểu từng ngày trong tuần của bạn Hải Bình?2. Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải ... lời đúng trọng tâm GV gợi ý cho các em nhận xét.- Cột ngang, cột dọc của bản kế hoạch- Thời gian tiến hành công việc - Nội dung đã cân đối chưa giữa:+ Nội dung giáo dục toàn diện ở nhà trường,...
 • 3
 • 379
 • 0

Hướng dẫn lập : Báo cáo ngân lưu (gián tiếptrực tiếp), Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, ngân lưu dự án

 Hướng dẫn lập : Báo cáo ngân lưu (gián tiếp và trực tiếp), Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, ngân lưu dự án
... sử dụng tiền, ngân lưu dự án2-Oct-03 2Bảng cân đối kế toán(Ngày 31/12)TÀI SẢN1999 2000øN PHẢI TRẢ +VỐN CHỦ SƠÛ HỮU1999ø 2000øTiền mặtKhoản sẽ thuHàng tồn khoTài sản cố đònh (ròng)Trong đó,- ... Statement of Cash Flows Nguyen Tan Binh 32-Oct-03 5Dòng ngân lưu(CF: Cash Flows)Ngân lưu1999 2000Thay đổiTiền mặt 200 2 -198 Khoản sẽ thu -358 100 458 358Hàng tồn kho -330 220 550 330Tài sản cố đònh ròng ... ròng 70 920 850 -70Vay ngân hàng -120 250 130 -120Khoản phải trả -12 152 140 -12Vốn cổ đông 195 800 995 195 Lợi nhuận giữ lại 357 238 595 357TÀI SẢNN PHẢI TRẢ +VỐN CHỦ SƠÛ HỮU2-Oct-03 6Phương trình...
 • 9
 • 4,558
 • 117

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP