CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC 2015
... DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CƠ HỌC VẬT RẮN - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com Câu 44 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Một vật rắn quay biến đổi ... góc vật ω0 Kể từ t = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2 ,5 rad/s B rad/s C 7 ,5 rad/s D 10 rad/s BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CƠ ... 12 ,5 kg.m2/s B 7 ,5 kg.m2/s C 10,0 kg.m2/s D 15, 0 kg.m2/s Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A không vật đứng yên quay B không đổi khác không...
 • 7
 • 318
 • 0

CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 5 ON TAP  KIEM TRA
... phương trình chuyển động ϕ = 10 + t ( ϕ tính rad t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A 10 rad/s 25 rad B rad/s 25 rad C 10 rad/s 35 rad D rad/s 35 rad Câu ... quanh trục cố định với gia tốc không đổi Sau 10 s, đĩa quay góc 50 rad Góc mà đĩa quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định, ... = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2 ,5 rad/s B rad/s C 7 ,5 rad/s D 10 rad/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có5thêm nhiều tài liệu hay thú...
 • 7
 • 127
 • 0

Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ

Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ
... mang dòng điện 20A từ trường người ta thấy 50 cm dây chịu lực từ 0,5N Hỏi cảm ứng từ bao nhiêu? A 5T B 0,5T C 0,005T D 0,05T Câu 76 Dòng điện có cường độ I=0,5A đặt không khí Cảm ứng từ N 10-6T ... xuất mạch điện kín C Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín D Xác định biến thiên từ thông qua mạch điện kín , phẳng ĐỀ SỐ 29 ÔN TẬP TỔNG HỢP TỪ TRƯỜNG & CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ http://lophocthem.com ... dài 25cm ,chuyển động từ trường đều .Cảm ứng từ B = 8.103 T.Vectơ vận tốc V vuông góc với vuông góc với vectơ cảm ứng từ B , cho v = 3m/s.Suất điện động cảm ứng : A 6.10-3 V B 3.10-3 V C 6.10 -4 V...
 • 17
 • 1,419
 • 20

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2
... vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A ... B 75 D 85 B 95 B C 16 B 26 B 36 D 46 A 56 C 66 D 76 B 86 C 96 A 17 D 27 C 37 C 47 C 57 D 67 B 77 B 87 D 97 B C 18 D 28 A 38 A 48 D 58 C 68 C 78 C 88 B 98 C D 19 B 29 C 39 A 49 A 59 D 69 B 79 ... C 21 C 31 D 41 A 51 D 61 D 71 B 81 D 91 A A 12 C 22 C 32 A 42 D 52 B 62 B 72 A 82 B 92 C B 13 B 23 B 33 A 43 A 53 A 63 B 73 D 83 B 93 C B 14 D 24 D 34 D 44 C 54 C 64 C 74 D 84 D 94 B C 15 D 25 ...
 • 16
 • 432
 • 0

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet
... nở dài sắt làm ray = 12 1 0-6 k-1 ) A l = 3 ,6.1 0-2 m B l = 3 ,6.1 0-3 m C l = 3 ,6.1 0-4 m D -5 l = 3,6 10 m Bài 25 Hai kim loại, Một sắt kẽm 00C có chi u dài nhau, 1000C chi u dài chênh lệch 1mm Cho ... B F = 1 17, 750N C F = 1 177 ,50 N D F = 1 177 5N Bài 27 Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân 180C Biết:Hệ số nở dài thuỷ ngân : = 9.1 0-6 k-1.Hệ số nở khối thuỷ ngân : = 18.1 0-5 k-1 Khi nhiệt ... 4,5.1 0-2 N C Fmax = 4,5.1 0-3 N D Fmax = 4,5.1 0-4 N Bài 38 Để cầu không bị chìm nớc khối lợng phải thoả mãn điều kiện sau đây: A m 4 ,6.1 0-3 kg B m 3 ,6.1 0-3 kg C m 2 ,6.1 0-3 kg D m 1 ,6.1 0-3 kg...
 • 13
 • 896
 • 0

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬPKIỂM TRA

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP – KIỂM TRA
... dụng lên vật phải không B Hợp lực tác dụng lên vật phải không C Hợp lực tác dụng vào phải không tổng mô men lực tác dụng lên vật phải D Trọng lực phản lực phải cân lẫn Bài 26: Chọn câu sai nói ... Vận tốc góc không đổi vật quay D Vận tốc góc đo đơn vị rad/s Bài 36: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A quay đợc góc không khoảng thời ... vuhoangbg@gmail.com C Vật quay đợc nhờ có momen lực tác dụng lên vật D Khi không mômen lực tác dụng lên vật vật quay dừng lại Bài 22: Nhận xét sau không xác ? Hợp lực hai lực song song có đặc điểm: A Cùng giá...
 • 8
 • 294
 • 1

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA CHUONG 1 GIAI CHI TIET

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA CHUONG 1  GIAI CHI TIET
... đẩy với F = 9,2 16 . 10 -8 (N) Chọn: C Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = k q1q với q1 = +1 ,6. 10 -19 (C), q2 = -1 ,6. 10 -19 (C) r = r 5 .10 -9 (cm) = 5 .10 -11 (m) ta F = = 9,2 16 . 10 -8 (N) 1. 7 Hai điện tích ... với q1 = +1 ,6. 10 -19 (C), q2 = -1 ,6. 10 -19 (C) r = (m) ta F = = 9,2 16 . 10 -8 (N) Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = k -4 q1q q1q r , với q1 = q2 = q, r = (cm) = 2 .10 -2 (m) F = 1 ,6. 10 (N) Ta tính q1 = ... 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) http://lophocthem.com -4 Phone: 0 16 8 9.9 96. 18 7 vuhoangbg@gmail.com -4 D Q1 = 7,2 .10 (C) Q2 = 7,2 .10 (C) Chọn:...
 • 51
 • 376
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKII- LỚP 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKII- LỚP 5
... 5, 668 + 31,3 37,08 x 4,2 b 2 05, 8 - 57 ,068 21, 35 : 346 + 4 ,5 + 8,93 46,8 x 0, 25 10,6 : 4,24 689,82 - 56 7,01 3/ Tính a 15 phút + 45 phút b 10 năm tháng – năm tháng c 20 phút - 35 phút d phút 25 ... g 0 ,5 giây x h 16,8 : 4/ Đổi đơn vị đo sau: a 2mm = dm b 68 m2 = 7800 m2 = tạ 38kg = m3 35 cm3 = .cm3 4 ,5 = .giờ phút 57 0 dm3 = m3 4 755 dm3 = m3 5/ Tính cách thuận tiện nhất: a 457 + ... nghìn 9/ 15% số x 30 Vậy số x là: A.20 B 50 C 150 D 200 10/ Viết số đo thời gian: 45 phút dạng số thập phân với đơn vị đo có kết là: A 4, 45 C 4, 15 B 4, 75 D 4, 25 11/ Thể tích hình lập phương tăng lần...
 • 17
 • 440
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11
... câu lệnh While a While < i u kiện> : ; b While < i u kiện>:=; c While( i u kiện) ; Câu 12: Cho câu lệnh For i: = to 10 write(‘Chao ... For dạng tiến dạng l i b Cú Pháp While c Cú pháp khai báo mảng chiều trực tiếp gián tiếp Hướng dẫn: Phần 1: Trắc nghiệm (Lưu ý: Phần trắc nghiệm em kèm theo phần trắc nghiệm ôn thi HKI) 1a 2a ... For dạng tiến: a For := to ; b For = to ; c For := to ...
 • 6
 • 4,873
 • 101

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1
... A/ Chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung - Nhật, Chiến tranh Triều Tiên B/ Chiến tranh giới thứ C/ Chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Trung - Nhật, Chiến tranh Nga -Nhật D/ Chiến tranh Đài ... hành xâm lược Trung Quốc có tên gọi gì? A/ Chiến tranh vũ khí B/ Chiến tranh thuốc phiện C/ Chiến tranh lạnh D/ Chiến tranh cục K: B 3/ Cuộc chiến tranh thực dân Anh Trung Quốc bắt đầu diễn vào ... đầu chiến tranh Đức có dự đònh gì? a/ Đánh bại Pháp cách chớp nhoáng b/ Đánh bại Nga c/Đánh bại Anh d/ Chiếm châu u K:a 9/ Mở đầu chiến tranh Đức tập trung quân lực đâu? a/ Phía Đông châu u...
 • 13
 • 2,720
 • 17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9
... tính tra ng lông đen là trội hoàn toàn so với lông trắng.Cho thỏ lông đen lai với lông trắng thu được F1 Lai phân tích thỏ F1 thì thu được đời lai FB thế nào ? A 10 0 % lông đen ... Câu 17 : Trên đoạn mạch khuôn ADN có số Nu loại : A = 60 ; G = 12 0 ; X = 80 ; T = 30 Sau lần nhân đôi môi trường số Nu loại ? A A = T = 18 0 ; G = X = 11 0 C A = T = 90 ; G = X = 200 B A = T = 15 0 ... = X = 14 0 D A = T = 200 ; G = X = 90 Câu 18 : Một đoạn mạch đơn ADN có thành phần Nu : 10 0 A ; 200 T ; 300 G ; 400 X Mạch bổ sung là: A 10 0 A , 200 T, 300 G, 400 X C 300 A ,4200 T,200 G, 10 0 X...
 • 3
 • 10,995
 • 93

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT
... Mật độ dân số cao, hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp dịch vụ 11 Phân tích thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục sản xuất nông nghiệp môi trường Xích Đạo Ẩm - Thuận lợi: Cây trồng ... Xích Đạo Ẩm - Thuận lợi: Cây trồng phát triển quanh năm, xen canh, gối vụ - Khó khăn: Nóng ẩm, côn trùng phát triển nhanh, gây hại cho trồng Chất hữu phân hủy nhanh, đất dễ bị xói mòn - Biện pháp:...
 • 2
 • 1,494
 • 5

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở
... GTLN,GTNN hàm số sau: [1; 3] x +1 3x − x +1 b Tìm tiệm cân hàm số sau: 1. / y = y = x 2x a y = 3x − x − [ 1; 4] b./ y = 3x + + π c./ y = x + cos x [0; ] Các tập khác 1/ Khảo sát … 1. / y = x3 – 3x2 + ... tiếp tuyến song song với d1 : y = 24x+2 010 3./ y = -x3 – 3x2 + 4./ y = -2x3 + 3x2 - 8./ y= x+3 x 1 9./ y = 2x + x −3 Biết tiếp tuyến vuông góc với d2 : y = 24 x − 10 ... góc k = − e Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −3 x + 2 010 f Biết tiếp tuyến vuông góc với với đường thẳng y = − x + 2 010 e f g Tại điểm uốn Viết phương trình đường thẳng qua cực trị...
 • 3
 • 1,026
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 Môn : Tiếng Anh potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 Môn : Tiếng Anh potx
... often be considered 20 ) You should concentrate ……… what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks A) for B) on C) at D) in 21 ) "Did Shakespeare ... this play written by Shakespeare? D) Did this play written by Shakespeare? 22 ) She learns German for two years A B C D 23 ) Before the interview, you have to send a letter of application and your ... D) curriculum vitae 24 ) English wlil being spoken at the conference A B C D 25 ) I got five………………… for a job but got nothing A) applying B) application C) applicant D) apply 26 ) You can use my...
 • 8
 • 888
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập kiem tra cuoi hoc ky 2 mon lih su lop 5làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sủ lớp 7 lần 1de cuong on tap kiem tra 1 tiet cong nghe 8đề cương ôn tập kiểm tra sử lớp 7đề cương ôn tập kiểm tra lớp 7đề cương ôn tập kiểm tra địa lí một tiếtlàm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lich suđề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh 9đề cương ôn tập kiểm tra sử 11 hk1làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh lop 6huong dan đề cương ôn tập kiem tra môn lịch sử lớp 8 hk2de cuong on tap kiem tra hoc ki 2 mon vat ly phan bai tap van dungde on tap kiem tra giua hoc ki 1 lopde on tap kiem tra ngu van 7 hk1đề ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 1 năm học 2010 2011Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ