Tài liệu về : “SKKN tổ chức trò chơi học tập môn TNXH lớp 1

SKKN tổ chức trò chơi học tập môn TNXH lớp 1

SKKN tổ chức trò chơi học tập môn TNXH lớp 1
... dạy học giáo viên phải đầu tư nghiên cứu để dạy tốt các môn học. Vì vậy tôi tập trung nghiên cứu để tài Tổ chức trò chơi học tập môn tự nhiên xã hội” nhằm gây hứng thú cho học sinh lớp 1, cụ ... VẤN ĐỀ. I/ NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN Từ thực tế giảng dạy trên lớp ta có thể thấy rõ trò chơi học tập có một vị trí quan trọng trong quá trình tổ chức dạy học. Trò chơi học tập giáo dục cho ... việc tổ chức trò chơi học tập môn tự nhiên xã hội là điều hết sức cần thiết nhằm giúp học sinh học tốt môn học này. Người thực hiện : Nguyễn Thị Vui - Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai TKKN - Tổ chức...
 • 12
 • 3,092
 • 24

SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1.doc

SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1.doc
... tự tổ chức trò chơi. + Giáo viên chọn trò chơi, còn học sinh tự nghiên cứu và tự tổ chức trò chơi. + Học sinh tự chọn, tự hớng dẫn và tổ chức trò chơi. - Nguyên tắc 3: Đảm bảo tổ chức trò chơi ... về tổ chức trò chơi trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1 lớp 2. Bắt đầu từ giai đoạn thứ hai. Ví dụ 1: Trò chơi trong bài Em là học sinh lớp 1 (Đạo đức lớp 1) đợc tổ chức ở hoạt động 1 của tiết 1. ... trò chơi học tập môn đạo đức cho học sinh lớp 1, 2,3 Trong quá trình tổ chức trò chơi cho học sinh tôi luôn tiến hành theo quy trình sau: * Giai đoạn thứ nhất: Lựa chọn trò chơi. Bớc 1: Phân tích...
 • 16
 • 1,465
 • 24

Tổ chức trò chơi học tập Trong môn toán ở lớp 1

Tổ chức trò chơi học tập Trong môn toán ở lớp 1
... gia vào trò chơi một cách tích cực, hòa cùng với bạn bè trong lớp theo tinh thần Học chơi, chơi học . IV.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trong quá trình tổ chức dạy học theo trò chơi học tập, bản ... khuyến khích là chính. 6. Tổ chức trò chơi học tập tạo được không khí vui tươi Học mà vui, vui để học để các em hứng thú tham gia. 7.Để việc tổ chức trò chơi học tập cho học sinh đạt được kết ... “TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP” TRONG MÔN TOÁN Ở LỚP MỘT. I. LỜI NÓI ĐẦU: Ở bậc Tiểu học, môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng. Học toán, học sinh sẽ có cơ sở tiếp thu và diễn đạt tốt các môn học...
 • 9
 • 9,981
 • 162

Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3

Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3
... dẫn trò chơi, còn học sinh tự tổ chức trò chơi. + Giáo viên chọn trò chơi, còn học sinh tự nghiên cứu và tự tổ chức trò chơi. + Học sinh tự chọn, tự hớng dẫn và tổ chức trò chơi. - Nguyên ... chức trò chơi học tập môn đạo đức cho học sinh lớp 1, 2,3 Trong quá trình tổ chức trò chơi cho học sinh tôi luôn tiến hành theo quy trình sau: * Giai đoạn thứ nhất: Lựa chọn trò chơi. ... pháp đặc trng của môn học nh phơng pháp động não, thảo luận nhóm, đóng vai v.v... tôi thờng chú trọng đến phơng pháp tổ chức trò chơi học tập cho học sinh. Mục đích tổ chức trò chơi có thể là...
 • 16
 • 1,483
 • 5

ĐỀ TÀI TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

ĐỀ TÀI TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
... vui chơi ở trẻ mẫu giáo đã xuất hiện những yếu tố của hoạt động học tập. 3. Tổ chức trò chơi học tập :a) Những yêu cầu khi tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo.- Khi tổ chức trò chơi học ... vai trò theo chủ đề.- Trò chơi lắp ghép, xây dựng- Trò chơi đóng kịch- Trò chơi học tập - Trò chơi vận độngNhưng ở đề tài này phạm vi nghiên cứu giới hạn là trò chơi học tập. 2. Trò chơi học ... liệu, làm đồ chơi, sử dụng trò chơi học tập để tổ chức giáo dụccho trẻ.+ Trò chơi học tập thường được tổ chức ngắn, nhanh sau tiết học nhằmcủng cố kiến thức cho trẻ.+ Trò chơi học tập được sử...
 • 29
 • 3,175
 • 22

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNGVỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNGVỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
... ra.* Bài tập 1: Khảo sát phân biệt hình vuông, tam giác, chữ nhật:3. Tổ chức trò chơi học tập :a) Những yêu cầu khi tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo.- Khi tổ chức trò chơi học tập vừa ... vai trò theo chủ đề.- Trò chơi lắp ghép, xây dựng- Trò chơi đóng kịch- Trò chơi học tập - Trò chơi vận độngNhưng ở đề tài này phạm vi nghiên cứu giới hạn là trò chơi học tập. 2. Trò chơi học ... liệu, làm đồ chơi, sử dụng trò chơi học tập để tổ chức giáo dục cho trẻ.+ Trò chơi học tập thường được tổ chức ngắn, nhanh sau tiết học nhằm củng cố kiến thức cho trẻ.+ Trò chơi học tập được...
 • 40
 • 1,956
 • 20

Nhận thức và thực trạng của việc sử dụng biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo bé

Nhận thức và thực trạng của việc sử dụng biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo bé
... phục trong khi tổ chức, h ớng dẫn các trò chơi học tập. B. đề xuất một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi. Trò chơi học tập là dạng trò chơi có luật ... kế trò chơi học tập còn "thiếu cẩn thận" và vô tình trò chơi học tập trở thành "sự chắp vá" cho đầy cấu trúc tiết học, hoạt động. Các biện pháp tổ chức trò chơi học tập ... chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi. 1. Lựa chọn, sắp xếp trò chơi học tập. 1. 1 Lựa chọn trò chơi học tập. Trò chơi học tập có ý nghĩa giáo dục và phát triển to lớn, vậy nên...
 • 69
 • 1,608
 • 8

SKKN: Tổ chức trò chơi cho HS lớp 4 sau khi học xong phân số

SKKN: Tổ chức trò chơi cho HS lớp 4 sau khi học xong phân số
... dụng tổ chức trò chơi toán học lớp 4 -Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng tổ chức trò chơi toán học lớp 4 - Trờng tiểu học Hoàng Quế - Đông Triều. -Đề xuất một số biện pháp tổ chức trò chơi ... các giờ học đã dự đều có thể tổ chức trò chơi học tập song giáo viên cha thật coi trọng nên kết quả cha cao cụ thể nh sau: Tổng số tiết học đã dự :15 + Số giờ học có sử dụng trò chơi học tập : ... trình tổ chức trò chơi: + Yêu cầu: Nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh góp phần phát triển t duy cho các em " học chơi, chơi học& quot;. + Quy trình tổ chức trò chơi: -...
 • 23
 • 787
 • 3

Trò chơi học tập môn toán

Trò chơi học tập môn toán
... ngày 13 tháng 12 năm 2007 Sinh hoạt tập thể Chơi trò chơi học tập : Môn toán Thá t×m ®­êng vÒ chuång Môc tiªu : LuyÖn tËp lµm c¸c phÐp tÝnh céng trõ trong ph¹m vi 9 Cách chơi - 2 nhóm cùng chơi, ... 2 2 3 = 6 = 6 = 6 6 6 6 6 6 2 2 3 1 1 3 3 2 1 §ua ngùa Môc tiªu : RÌn kÜ n¨ng céng tiÕp mét sè víi 1, 2 hoÆc 3 ( trong ph¹m vi 9 ) C¸ch ch¬i +1 + 2 + 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chóc c¸c thÇy c« ... = 1 3 + = 9 thá 3 + = 5 2 4 + = 9 5 8 - = 3 5 6 - = 1 3 + = 9 5 6 H×nh vu«ng gi¶i trÝ Môc tiªu : LuyÖn tËp lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 6 Cách chơi - 2 hoặc nhiều bạn cùng chơi - Mỗi người chơi...
 • 14
 • 461
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP