Tài liệu về : “Phương sai và độ lệch chuẩn

Chương VI - Bài 4: Phương sai độ lệch chuẩn

Chương VI - Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
... Khi nào dùng phương sai S x 2 khi nào dùng độ lệch chuẩn S x ? II -Độ lệch chuẩn. Công thức độ lệch chuẩn S x = S x 2 *)S x 2 S x đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu ... II -Độ lệch chuẩn. Công thức độ lệch chuẩn S x = S x 2 *)S x 2 S x đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê( so với số trung bình cộng). Khi nào dùng phương sai ... 1,2,3,4,5,6,7 Độ lệch chuẩn của dãy thống kê này là? a) S x = 4 b) S x = 3 c) S x = 2 d) S x = 1 I- Lý thuyết *)Hiểu nhớ hai công thức tính phương sai. *)Hiểu nhớ công thức độ lệch chuẩn. ý...
 • 20
 • 3,835
 • 4

Phương sai độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn
... − ∑ • II. Độ lệch chuẩn : • Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn, ký hiệu S x • S x = • Ý nghóa : phương sai độ lệch chuẩn S x đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán ... dãy (1) (2). So sánh độ phân tán (so với số trung bình cộng) của dãy (1) (2). • Số được gọi là phương sai của dãy (1) (2). 2 x S 2 y S • Ví dụ 2 : Tính phương sai của các số liệu thống ... • Gợi ý : Tìm giá trò đại diện cho mỗi lớp c i , suy ra .Khi đó phương sai • • = • Ýnghóa :Phương sai đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trò của số liệu thống kê.Khi hai dãy số liệu thống...
 • 8
 • 8,701
 • 58

phương sai độ lệch chuẩn

phương sai và độ lệch chuẩn
... bình.Như vậy, phương sai phương sai độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của các số liệu độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình .Phương sai độ lệch trong ... So sánh độ lệch của các số liệu thống kê so với số trung bình của dãy của bảng, rút ra nhận xét? Bài toán 1 ý ý nghĩa của phương sai độ lệch chuẩn nghĩa của phương sai độ lệch chuẩn Trong ... công thức tính phương sai, ta thấy phương sai Trong công thức tính phương sai, ta thấy phương sai là trung bình cộng của bình phương khoảng cách từ là trung bình cộng của bình phương khoảng cách...
 • 18
 • 747
 • 3

Phuong sai, do lech chuan

Phuong sai, do lech chuan
... chuẩn S x = 2 x S Hoạt động 6: Hãy tính phơng sai độ lệch chuẩn của bảng 6 Hoạt động 7: Củng cố bài học + Trong bài cần nắm đợc cách xác đinh phơng sai độ lệch chuẩn hiểu đợc ý nghĩa của ... BàI 4: Phơng sai độ lệch chuẩn Tiết 51: PPCT Ngày soạn: Ngày dạy: 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức - Biết đợc phơng sai độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê ý nghĩa của chúng 1.2Kĩ ... bình cộng của lớp đó Hoạt động 4: Đa ra công thức tổng quát tính phơng sai dựa vào tần số hoặc tần suất ( phân lớp không phân lớp)-SGK Hoạt động 5: Khái niệm độ lệch chuẩn HĐGV HĐHS + Nhận thấy...
 • 3
 • 928
 • 5

Tài liệu Độ lệch chuẩn Dải băng Bollinger doc

Tài liệu Độ lệch chuẩn và Dải băng Bollinger doc
... thể từng phương pháp thuộc nhóm này. Độ lệch chuẩn 1. Tính toán Nếu gọi X là giá trị của cổ phiếu, E(X) là trung bình động của X, S là phương sai, d là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn sẽ được ... 2. Ý nghĩa độ lệch chuẩn Trong thống kê độ lệch chuẩn xác định mức độ ổn định của số liệu thống kê xoay quanh giá trị trung bình . Giá trị của độ lệch chuẩn càng thấp thì mức độ ổn định của ... phương pháp này được gọi là độ rộng của dải băng Bollinger Band. Giá trị này bằng hai lần độ lệch chuẩn. BBW = Giá trị dải trên - Giá trị dải dưới = 2 x Độ lệch chuẩn 2. Ý nghĩa Độ lệch chuẩn...
 • 6
 • 415
 • 1

Tài liệu Độ lệch chuẩn hay sai số chuẩn? pdf

Tài liệu Độ lệch chuẩn hay sai số chuẩn? pdf
... hiểu sai hay nhập nhằng về độ lệch chuẩn sai số chuẩn nên các bài báo y học được trình bày thiếu thống nhất. Lúc thì các tác giả trình bày độ lệch chuẩn, lại có khi cung cấp sai số chuẩn. ... tác giả chỉ nên trình bày độ lệch chuẩn kèm theo số trung bình cỡ mẫu. Bởi vì mẫu số của sai số chuẩn là số cỡ mẫu, cho nên sai số chuẩn thường thấp hơn độ lệch chuẩn. Chính vì thế mà có ... của độ lệch chuẩn sai số chuẩn Gọi thông số trung bình của một quần thể là µ (nên nhớ rằng chúng ta không biết giá trị của µ). Gọi ước số trung bình tính từ mẫu là x độ lệch chuẩn...
 • 8
 • 611
 • 6

khảo sát bình phương sai lưới trắc địa tự do ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình

khảo sát bình phương sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình
... nội dung sau: - Độ lún, độ lún lớn nhất, độ lún nhỏ nhất, độ lún trung bình của tất cả các điểm trên công trình (hay -Tốc độ lún, tốc độ lún lớn nhất, tốc độ lún nhỏ nhất, tốc độ lún trung bình ... những cụm hệ thống mốc chuẩn, mỗi cụm này có ít nhất 3 mốc. Tuỳ thuộc vào quy mô diện tích của nhà công trình xây dựng mà bố trí số l ợng mốc chuẩn số cụm. Các mốc chuẩn phải đ ợc đặt ... định sai số tổng hợp các bấc lới Sai số tổng hợp các bậc lới đợc xác định trên cơ sở yêu cầu độ chính xác quan trắc lún. Nếu yêu cầu đa ra là sai số tuyệt đối độ lún thì việc xác định sai số độ...
 • 70
 • 499
 • 10

khảo sát phương pháp bình phương sai trắc địa tự do ứng dụng trong xử lý lưới thi công công trình

khảo sát phương pháp bình phương sai trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lưới thi công công trình
... MY. 1.4. Tính chuyển toạ độ Trên khu vực xây dựng công trình thờng gặp các hệ toạ độ: hệ toạ độ nhà nớc, hệ toạ độ giả định hệ toạ độ công trình. Hệ toạ độ nhà nớc: Trên khu vực xây ... mật độ điểm độ chính xác cần thiết( vị trí mật độ các điểm của lới tuỳ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của từng loại công trình) thì mới có thể bố trí đợc các hạng mục công trình có độ chính ... quan khi áp dụng ra ngoài thực tế thì độ sai lệch lớn. 1.2.2. ớc tính chặt chẽ độ chính xác lới thiết kế Khi xây dựng một mạng lới trắc địa, thông thờng chúng ta phải phân tích, -ớc tính độ...
 • 87
 • 381
 • 0

Nhận diện nguyên nhân tiến trình trị liệu với trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn trên địa bàn phường mỏ chè thị xã sông công tỉnh thái nguyên trong giai đoạn hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Nhận diện nguyên nhân và tiến trình trị liệu với trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn trên địa bàn phường mỏ chè  thị xã sông công  tỉnh thái nguyên trong giai đoạn hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học
... sự sáng tạo phát triển của nhân loại. Sự lệch lạc nhỏ trong nhận thức của các em sẽ dẫn đến những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, có nguy cơ cao dẫn đến những sai lệch chuẩn mực pháp ... ngày càng tiêu cực ngày một lấn sâu hơn vào con đường sai trái những cạm bẫy trong cuộc sống (trái với chuẩn mực xã hội dẫn đến sai lệch chuẩn mực pháp luật).Chính vì tất cả những ... trong độ tuổi vị thành niên có những hành vi lệch chuẩn. Sự xao nhãng, bất cẩn của các gia đình trong việc quan tâm đến con cái sẽ dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng của các em đi từ sai lệch chuẩn...
 • 90
 • 335
 • 12

Xây dựng phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền kéo đứt độ giãn đứt của vải dệt (phép thử grab)

Xây dựng phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt (phép thử grab)
... vải có độ bền chuẩn dệt vân điểm S/940R, vải có độ bền chuẩn dệt vân đoạn (láng) S/9408R. Bảng 1 - Phép thử độ bền kéo đứt Grab Các thành phần phơng sai, hệ số biến sai, % Loại vải môi ... phơng sai tính bằng phần trăm đợc liệt kê trong Bảng 1. Có đủ các sai khác liên quan tới kiểu máy thử độ bền kéo đứt, vật liệu đợc thử, điều kiện thử liệt kê các thành phần phơng sai sai ... đổi (CRE). Các thành phần phơng sai của độ bền kéo đứt đợc biểu thị 2 VIỆN DỆT MAY XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN ĐỨT CỦA VẢI DỆT (PHÉP THỬ...
 • 33
 • 276
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP