Tài liệu về : “ĐỀ THI CASIO LOP 8 (có đáp án)

ĐỀ THI CASIO LOP 8 (có đáp án)

ĐỀ THI CASIO LOP 8 (có đáp án)
... lâm thao Kỳ thi thành lập đội tuyển lớp 8 dự thi cấp huyện Đề thi Môn Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2007-20 08 Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi 25 tháng ... 20062007 x200720 08= (2006.10 4 +2007).(2007.10 4 +20 08) = 2006.2007.10 8 +2006.20 08. 10 4 +2007 2 .10 4 +2007.20 08 Đặt phép cộng 4 0 2 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8 0 4 8 0 0 0 0 4 0 2 8 0 4 9 0 0 ... thao 1 Kỳ thi thành lập đội tuyển lớp 8 dự thi cấp huyện Hớng dẫn chấm Môn Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2007-20 08 Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi 25 tháng...
 • 5
 • 5,552
 • 160

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 8

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 8
... Đề thi học sinh giỏi lớp 12 Môn: toán Thi gian 180 phút Bài 1: (2đ) Cho hàm số: y = x 3 - 32 2 1 2 3 mmx + (m là tham số) ... trị nhỏ nhất của tổng x+y. Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn: Toán Bài 1: a) Với m = 1 thì hàm số có dạng: y = 2 1 2 3 23 + xx * TXĐ: D = R (0,25) Chiều biến thi n y = 3x 2 3x = 3x(x-1) ... )47.2)7()(1( )87 ( 2 2 1 3 3 2 + ++++ + xx x xxx x x (0,25) = 1 lim x 25 1 lim 472)7( 1 2 1 3 3 2 + + + ++++ x x xx x (0,5) = 12 7 2 1 12 1 =+ (0,25) Bài 8: Điều kiện ;5 x 5 x (0,25) 082 .124 515...
 • 9
 • 202
 • 3

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)
... lý Viét và giả thi t ta có: = = =+ 114x3x 2 1m .xx 2 12m xx 21 21 21 = = = 11 8m-26 77m 4 7 4m-13 3 8m-26 77m x 7 4m-13 x 1 1 (0,5đ) Giải phơng trình 11 8m-26 77m 4 7 4m-13 ... trờng thcs yên bái đề thi học sinh giỏi môn toán 9 năm học 2006 - 2007 Câu 1: (2đ) Cho hàm số f(x) = 44 2 + xx a) Tính ... (0,25®) C©u 2    = = ⇔    =+ −=− ⇔    −+−=−+− −−+=− ⇔    +−=+− −+=− 2y -2x 0 4 2167221762 84 22 )3)(72()72)(3( )4)(2()2( yx yx xyxyxyxy xyxyxxy yxyx yxyx (1®) C©u 3 a) Ta cã: A =    ...
 • 4
 • 1,192
 • 41

de thi HK Lop 12 co dap an

de thi HK Lop 12 co dap an
... trả lời đúng cho các câu sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nội dung đề số 03 A. Phần chung cho cả ban KHTN và Cơ ... suất quá trình lên men là 80 %. Khối lợng etanol thu đợc là: A. 431,6kg B. 439,8kg C. 674,4kg D. 4 58, 8kg Câu 20 : Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam 1 amin đơn chức X thu đợc 4, 48 lít CO 2 ; 2,24 lít N ... 0 Ni 2+ /Ni = - 0,26 V) A. 0,48V B. 0,96 C. 1,2V D. 0,78V 4 Môn KT HK 12 (Đề số 3) L u ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai:...
 • 7
 • 397
 • 2

de thi HK Lop 12 co dap an

de thi HK Lop 12 co dap an
... Sở giáo dục & đào tạo hà nội Đề thi . Trờng THPT kim liên Khối : . Thời gian thi : . Ngày thi : . Đề thi môn KT HK 12 (Đề 4) Câu 1 : Cho 2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Zn tác ... Fe (NO 3 ) 2 Câu 8 : Sắt tây là sắt tráng thi c, nếu lớp thi c bị xớc sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trớc là: A. Không kim loại nào bị ăn mòn B. Sắt C. Thi c D. Cả hai đều bị ăn mòn nh ... suất quá trình lên men là 80 %. Khối lợng etanol thu đợc là: A. 439,8kg B. 674,4kg C. 431,6kg D. 4 58, 8kg Câu 10 : Nho m võ t liờ u na o c chờ ta o t polime thi n nhiờn? A. T visco, t...
 • 6
 • 232
 • 0

de thi HK Lop 12 co dap an de 5

de thi HK Lop 12 co dap an de 5
... Sở giáo dục & đào tạo hà nội Đề thi . Trờng THPT kim liên Khối : . Thời gian thi : . Ngày thi : . Đề thi môn KT HK 12 (Đề 5) Câu 1 : Anilin phản ứng với tất cả các chất trong ... tạp chất trở thành etanol, hiệu suất quá trình lên men là 80 %. Khối lợng etanol thu đợc là: A. 439,8kg B. 431,6kg C. 674,4kg D. 4 58, 8kg Câu 11 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn ... Câu 31 : Sắt tây là sắt tráng thi c, nếu lớp thi c bị xớc sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trớc là: A. Sắt B. Thi c C. Không kim loại nào bị ăn mòn D. Cả hai đều bị ăn mòn nh nhau. 2 C©u...
 • 6
 • 197
 • 1

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 2

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 2
... Đề thi học sinh giỏi lớp 12 Môn thi: Toán - Đề 1 Thời gian làm bài: 180 phút CâuI (2 điểm): Cho hàm số: y = x 3 +mx 2 +9x+4 (Cm) 1. ... thập phân) gồm 5 chữ số mà các chữ số đều lớn hơn 4 và đôi 1 khác nhau. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 Năm học: ................. Hớng dẫn chấm thi Môn: Toán- Đề số I (Bản hớng dẫn chấm gồm 7 trang) ... xxxxx x = 2 3 (0,25đ) 2. giải phơng trình: 8. 3 x + 3.2 x =24 + 6 x 8( 3 x -3) - 2 x (3 x -3) = 0 (0,25đ) (3 x -3) (8 - 2 x ) = 0 (0,25đ) = = = = 3 1 82 33 x x x x (0,25đ) Vậy phơng trình...
 • 10
 • 307
 • 7

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 3

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 3
... 082 02 8 2 2 2 22 2 y x yy yyx yx x y S 1 = 2 0 2 0 3 2 2 0 2 2 3 82 2 82 = x dxxdx x x đặt x = tdtdxt cos22sin22 = cận 2 0 x thành cận 4 0 t 0.5 0.5 0.5 ( ) 3 4 2 3 8 )2cos1 (8 3 8 ... kính: R= 2 28 = y Diện tích hình tròn là: S = 8 2 = R (đvdt) Gọi diện tích phần gạch chéo là S 1 , phần còn lại là S 2 . A B Cần tính S 1 .Phơng trình đờng tròn: x 2 + y 2 = 8 y = 2 8 x Đờng ... đề thi học sinh giỏi lớp 12 bảng b Môn: Toán Bài 1:(2đ) Xét chiều biến thi n của hàm số: 1 2 ++= xxxy Bài 2:(2đ) Parabol: 2 2 x y = chia hình tròn 8 22 + yx ra làm 2 phần....
 • 6
 • 165
 • 2

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 4

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 4
... ( 83 + ) x ( 83 ) x = 1 Nên ta đặt : ( 83 + ) x = t > 0 => ( 83 ) x = t 1 Khi đó phơng trình trở thành : t + t 1 = 6 . t 2 6t + 1 = 0 = += 83 83 t t ( Thoả mãn ) = +=+ 83 )83 ( ... dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt Thời gian : 180 phút Môn : toán Câu 1 : ( 4đ) . 1) (2,5đ) Khi m=1 hàm số trở thành y= x 3 3x 2 + 4 ( 0,25đ ) TXĐ : R (0,25đ ) Chiều biến thi n : y ... = đề thi học sinh giỏi lớp 12 Thpt Môn : Toán Thời gian làm bài : 180 phút đề bài Câu 1 (4đ) : Cho hàm số y = x 3 ( 2m + 1 ) x 2 + (m...
 • 9
 • 154
 • 3

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 5

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 5
... 2 1 1 21 2 2 1 1 21 88 11 x D x D xx D x D x D xx D (0,5) Theo bất đẳng thức cô si cho hai số: 2121 21 21 21 1111 2 22 88 DDDD xx DD xx D += nghĩa là (0,5) ( )( ) ( ) . 1 18 2 222 2 111 2 212121 ... đề thi học sinh giỏi khối 12 Thời gian : 180 Môn : Toán 1-Bài 1: (3 điểm) Cho tích phân = 2 0 xdxSinI n n . ( * Nn ... MNPQ theo a và x, xác định x để diện tích đạt giá trị lớn nhất .Tính diện tích lớn nhất đó. 1 đáp án thi học sinh giỏi khối 12 1- bài 1: ( 3 điểm) a- Tìm hệ thức giữa I n và I n+2 . ta có I n+2...
 • 8
 • 117
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP