Tài liệu về : “Đề kiểm tra Ngữ văn 8 đầu năm

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 đầu năm

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 đầu năm
... Câu 6: Tác giả của đoạn văn trên có năm sinh, năm mất: A. 189 3 1954 B. 189 4 1957 C. 189 5 - 1960 D. 189 5 1961 Câu 7: Tác giả của đoạn văn trên ngoài công việc viết văn, còn: A. Làm thơ B. Làm ... Trờng thcs đại thắng (Ngày ./9/2007) đề kiểm tra chất lợng đầu năm học Môn :Ngữ Văn lớp 8 ( Thời gian làm bài :90 phút) Họ và tên......... Lớp Họ tên giám thị ... ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và ngời nhà lí trởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thớc và dây thừng. Câu 1: Đoạn văn đợc trích từ văn bản...
 • 2
 • 2,619
 • 21

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 đầu năm

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 đầu năm
... Trờng thcs đại thắng (Ngày ./9/2007) đề kiểm tra chất lợng đầu năm học Môn :Ngữ Văn lớp 6 ( Thời gian làm bài :90 phút) Họ và tên......... Lớp Họ tên giám ... hiện tợng II- Tự luận : ( Học sinh chép lại đề tự luận vào giấy thi ) Hãy kể một truyện truyền thuyết em đã đợc học ở SGK Ngữ văn 6- Tập 1 bằng lời văn của em. ... liệt... * Từ nào là từ mợn A. Chú bé. B. Ngựa sắt. C. Tráng sĩ. D. Chân núi. 4. Đoạn văn trong câu (3) trích từ văn bản nào ? a. Thạch Sanh. b. Thánh Gióng. c. Bánh chng bánh giầy. d. Con Rồng cháu...
 • 3
 • 1,623
 • 45

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 kỳ 2

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 kỳ 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 8 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Mức độ Nhận ... a) Văn bản tự sự b) Văn bản miêu tả c) Văn bản nghị luận d) Văn bản thuyết minh a nối với …… b nối với …… c nối với……. d nối với…. Cột B 1) dùng lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một vấn đề nhằm ... TN TL Văn Phương C 2 Tổng 1 học thức biểu đạt Nội dung C 3 1 Tiếng Trường từ Việt vựng Từ ngữ địa phương Các loại câu theo mục đích nói Lượt lời Hành động nói Tập Các kiểu làm văn bản văn Viết...
 • 5
 • 2,920
 • 23

Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 8 hoàn chỉnh

Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 8 hoàn chỉnh
... trấn sông thao Ma trận - đề kiểm tra - hớng dẫn chấm Ngữ văn lớp 8 ( GV: Hoàng Văn Chờng ) ************************ Học kỳ I Bài 15 phút Tiết 27 Tình thái từ. Ma trận: Chủ đề Các cấp độ t duy Tổng ... đoạn văn. Tuỳ mức đọ thiếu sót mà GV trừ điểm) Bài kiểm tra HK II Tiết 135, 136 Kiểm tra tổng hợp cuối năm. Ma trận Chủ đề Các cấp độ t duy Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Văn ... 1.75 Tập làm văn 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 1 4 1.75 Tổng 3 0.75 4 1.75 8 7.5 15 10 ( L u ý : Câu Tự luận vận dụng của chủ đề Văn học sẽ bao gồm cả kỹ năng Tập làm văn của chủ đề Tập làm văn nên cần...
 • 16
 • 6,491
 • 18

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 (Tiếng Việt - HK I)

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 (Tiếng Việt - HK I)
... ------------------------------ Bài kiểm tra: Ngữ văn 8 (Phần tiếng Việt) Thời gian : 45' (Kể cả phát đề) ================================== * Phần i: trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) (Lớp 8A không phải làm ... chọn (1 điểm) (Dành cho lớp 8A, lớp 8B không phải làm). a1. Trong chủ đề bám sát vừa học, có bao nhiêu biện pháp tu từ tiếng Việt? (0,5 điểm) A. 5; B. 6; C. 7; D. 8. a2. Hãy lấy ví dụ về một ... (Công dụng) nối vào cột A (Dấu câu) cho hợp lý? * Phần ii: Tự luận (5 điểm) Viết một đoạn văn ngắn chủ đề "Mái trờng" (Khoảng 15 20 câu) trong đó có sử dụng ít nhất 5/9 các dấu câu:...
 • 1
 • 1,123
 • 7

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 (Tiếng việt - HK II)

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 (Tiếng việt - HK II)
... ------------------------------ đề kiểm tra 1 tiết Môn: Ngữ văn 8 (Phần tiếng Việt) Thời gian : 45' (Kể cả phát đề) ==================================== Câu 1: (2,5 điểm) Đọc kỹ đoạn văn dới đây và trả ... ở cột A sao cho đúng với công dụng và tác dụng ở cột B. Câu 4: (4,0 điểm) Viết một đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn (Khoảng 10 15 câu) trong đó có sử dụng 4/5 kiểu câu đã học (Câu nghi vấn, câu ... định... 2) .. B. Dùng để kể, tả, thông báo, nhận định, miêu tả... 3) .. C. Dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị hoặc khuyên bảo. 4) .. D. Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của ngời nói, viết 5) .. Đ. Dùng...
 • 2
 • 1,803
 • 15

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 (Văn học - HK I)

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 (Văn học - HK I)
... -------------------- Đề kiểm tra: Ngữ văn 8 (Phần Văn học) Thời gian : 45' (Kể cả phát đề) =============== Phần I: Trắc nghiệm : (7 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm, tổng 3,5 điểm) Đọc kỹ đoạn văn, sau ... phụt, và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất. (Cô bé bán diêm - Trích Ngữ văn 8 - tập I - Tr.66) 1. Văn bản "Cô bé bán diêm" của tác giả nào? A. Ô. Hen-ry; B. Xéc-van-téc; ... Không đợc chép lại đề bài). "Em bé quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en. Cây thông này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây thông mà em đợc thấy năm ngoái qua cửa kính...
 • 2
 • 849
 • 9

Đề kiểm tra Ngữ văn 8

Đề kiểm tra Ngữ văn 8
... KIỂM TRA 1 TIẾT – VĂN 8 ĐỀ A: A. Trắc nghiệm : ( 4đ) Khoanh tròn chữ cái đặt trước thông tin mà em cho là đúng nhất . Câu 1:” Ông sinh năm 1921 tại một làng chài ven ... thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào ? A. 1995 B. 1996 C. 2002 D. 2003 Câu 7: Văn bản “Bàn luận về phép học “ được viết vào khoảng thời gian nào ? A. Năm 1010 C. Năm 1791 B. Trước ... Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào / A. 1995 B. 1996 C. 2002 D. 2003 Câu 7: Văn bản “Chiếu dời đô “ được viết vào khoảng thời gian nào ? A. Đầu xuân 14 28 C. Năm 1010 B. Trước cuộc kháng chiến...
 • 4
 • 680
 • 10

Đề kiểm tra Ngữ văn 8

Đề kiểm tra Ngữ văn 8
... - Hạnh phúc ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007 – 20 08 Môn: Ngữ Văn 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi:………………… * Chú ý: (Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi này) ... TRƯỜNG TH LÁNG BIỂN ĐỀ KIỂM TRA (15phút) MÔN: NGỮ VĂN 8 Họ và tên:……………………………… Lớp: 8/ … Điểm: Lời phê: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Văn bản “ Tôi đi học” ... Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 – 20 08 Đáp án, hướng dẫn chấm môn Ngữ Văn lớp 6 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (Mỗi câu đúng được 0,25...
 • 20
 • 916
 • 5

Đề kiểm tra Ngữ văn 8

Đề kiểm tra Ngữ văn 8
... Trờng THCS Yên Thắng. Đề kiểm tra chất lợng 24 tuần Năm học 2007- 20 08 Môn thi : Ngữ văn 8 Thời gian : 90 phút Số báo danh: Phòng thi : Đề bài. I. Trắc nghiệm: Đọc kỹ phần trích ... học của em. Bài làm Hớng dẫn chấm kiểm tra chất lợng 24 tuần năm học 2007- 20 08 Môn: Ngữ văn 8 I. Trắc nghiệm. Câu 1 - A. Câu 2 - C. Câu 3 - A. Câu 7 - D. Câu 8 - C. Câu 9 - D. Câu 4 - B. Câu ... tráng. D. Chân thực, lãng mạn. Câu 8: Hai câu thơ: Chiếc thuyền thớ vỏ sử dụng biện pháp tu từ nào? A. ẩn dụ. B. So sánh. C. Nhân hoá. D. Nói quá. Câu 9: Những từ ngữ nào sau đây thuộc trờng từ...
 • 3
 • 661
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP