Giáo án Tiếng Việt 1 bài 46: Vần ÔN, ƠN 

Giáo án tiếng việt 1 bài 46 vần ôn ơn

Giáo án tiếng việt 1 bài 46 vần ôn ơn
... luyện viết Giáo án Tiếng việt ôn - ơn; chồn – sơn ca - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại CN - N - ĐT học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Tiết 2: ... thành vần ơn đứng sau - giới thiệu tiếng từ khoá tương tự CN - N - ĐT vân ôn CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc xuôi, ngược Giống: đầu có chữ n sau khoá Khác ô # trước - So sánh hai vần ôn - ơn có ... toàn bào khoá 2- Dạy vần ơn - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần ơn, ghi bảng ơn Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) âm n Vần gồm âm ghép lại đứng...
 • 4
 • 322
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 44 vần ON AN

Giáo án tiếng việt 1 bài 44 vần ON AN
... Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá Học sinh quan sát tranh trả lời ? tranh vẽ mẹ - GV ghi bảng: mẹ CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) on - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - ... lên bảng CN tìm đọc ? Tìm tiếng mang vần từ CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) - Học sinh quan sát tranh trả lời - GV giải nghĩa ... sinh viết bảng sinh luyện viết on - an - mẹ - nhà sàn Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương...
 • 4
 • 534
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 29 vần IA

Giáo án tiếng việt 1 bài 29 vần IA
... bảng, Bé hà nhổ cở chị KHA tỉa Giáo án Tiếng việt ? Tìm tiếng mang vần câu Lớp nhẩm - Đọc câu ( ĐV - T) CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ?Câu gồm có tiếng CN - N - ĐT ? Ngăn cách câu ... Lớp nhẩm 5-Trò chơi(3') Đọc ĐT - Chơi tìm tiếng mang âm - GV nhận xét tuyên dương CN tìm ghép Giáo án Tiếng việt IV Củng cố, dặn dò (5') ? Hôm học Học vần ia - GV nhận xét học ====================== ... Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) sắc ia * Giứoi thiệu từ khoá CN - N - ĐT ? tranh vẽ Học sinh quan sát tranh...
 • 4
 • 2,310
 • 9

Giáo án tiếng việt 1 bài 30 vần UA ưa

Giáo án tiếng việt 1 bài 30 vần UA ưa
... Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) sắc ua * Giứoi thiệu từ khoá CN - N - ĐT ? tranh vẽ Học sinh quan sát tranh trả lời - GV ghi bảng: cua bể Cua bể - Đọc trơn từ ... Học sinh viết bảng sinh luyện viết ua cua bể - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc: (10 ') CN - ĐT CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV ... sinh quan sát, trả lời Qua tranh giới thiệu câu ứng dụng ghi bảng, Mẹ chợ mua ? Tìm tiếng mang vần câu CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ?Câu gồm có tiếng...
 • 4
 • 556
 • 5

Giáo án tiếng việt 1 bài 32 vần OI AI

Giáo án tiếng việt 1 bài 32 vần OI AI
... thiệu tiếng khoá CN - N - ĐT Thêm phụ âm g vào vần dấu sắc để thành tiếng Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng gái ? Con ghép tiếng GV ghi bảng từ gái ? Nêu cấu tạo tiếng - Đọc tiếng ... toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá CN - N - ĐT 2- Dạy vần 'ai' - GV giới thiệu vần, ghi bảng Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần ... toàn vần khoá ( ĐV - T) - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 3- Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng ? Tìm tiếng mang vần từ - Đọc vần tiếng - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) Tiếng...
 • 4
 • 482
 • 2

Giáo án tiếng việt 1 bài 33 vần ôi ơi

Giáo án tiếng việt 1 bài 33 vần ôi ơi
... hướng dẫn học sinh luyện viết ôi - trái ổi - bơi lội - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc: (10 ') CN - ĐT CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt - Đọc lại tiết ( ĐV - ... - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá CN - N - ĐT 2- Dạy vần 'ơi' Tương tư học vần ôi 3- Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng Học sinh lên bảng tìm đọc ? Tìm tiếng mang vần từ CN ... Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá CN - N - ĐT ? tranh vẽ Học sinh quan sát tranh trả lời - GV ghi bảng: trái ổi Trái ổi - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá...
 • 4
 • 481
 • 2

Giáo án tiếng việt 1 bài 34 vần UI ưi

Giáo án tiếng việt 1 bài 34 vần UI ưi
... Giáo án Tiếng việt Phát âm ( em – đồng thanh) -Phát âm vần: Phân tích vần ui. Ghép bìa cài: ui Giống: kết thúc i -Đọc tiếng khoá từ khoá : núi, đồi núi Khác : ui bắt đầu u Đánh vần( cnhân ... lại sơ đồ: Đọc trơn( cá nhân – đồng thanh) ui Phân tích ghép bìa cài: núi núi Đánh vần đọc trơn tiếng ,từ đồi núi Dạy vần ưi: ( Qui trình tương tự) ưi Đọc xuôi – ngược ( cá nhân – đồng thanh) ... (cá nhân – đồng thanh) túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi -Đọc lại bảng Đọc (c nhân 10 em – đ thanh) Củng cố dặn dò Tiết 2: Nhận xét tranh Giáo án Tiếng việt Hoạt động 1: Luyện đọc Đọc (cá nhân – đồng...
 • 3
 • 511
 • 4

Giáo án tiếng việt 1 bài 35 vần uôi ươi

Giáo án tiếng việt 1 bài 35 vần uôi ươi
... đọc uôi – chuối – nải chuối (cá - Học sinh đọc cá nhân, lớp nhân, lớp) ∗ Dạy vần ươi: Quy trình tương tự vần uôi - Phân tích vần ươi - Giáo viên nhận xét nói ươ âm đôi - So sánh vần ươi với uôi ... Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh ghép vần uôi - Học sinh ghép vần uôi - Nhận xét, cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh đọc :uô – i – uôi - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng ... sinh viết: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh quan sát - Học sinh viết bảng - Cho học sinh viết bảng Vần uôi ươi - Học sinh đọc Page Giáo án Tiếng việt - Nhận...
 • 4
 • 804
 • 2

Giáo án tiếng việt 1 bài 36 vần AY â ây

Giáo án tiếng việt 1 bài 36 vần AY â ây
... Giáo án Tiếng việt - Lấy ghép vần ay đồ dùng - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh đọc: a – y – ay (cá nhân, lớp) - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng bay ta ghép thêm âm ... nhân, lớp - Tranh vẽ ? - Ghép thêm âm b trước vần ay Học sinh ghép tiếng bay - Học sinh đọc: bờ – ay – bay - Máy bay Học sinh đọc - Cho học sinh đọc ay – bay – máy bay (cá - Học sinh đọc cá nhân, ... – bay – máy bay (cá - Học sinh đọc cá nhân, đồng nhân, lớp) ∗ Dạy vần ây ( Tương tự vần ay ) ∗ Hướng dẫn viết: ay, ây, máy bay, nhảy dây - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Học sinh...
 • 4
 • 1,798
 • 4

Giáo án tiếng việt 1 bài 38 vần EO AO

Giáo án tiếng việt 1 bài 38 vần EO AO
... Đọc vần tiếng CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) Giáo án Tiếng việt - Đọc từ ( ĐV - T) CN - N - ĐT - GV giải nghĩa số từ - Cho học sinh đọc toàn bảng lớp 4- Luyện viết: Học sinh theo dõi ... Đọc tiếng mang vần CN tìm đọc - Đọc dòng thơ CN - N - ĐT ? Đoạn thơ có dòng, dòng có tiếng CN - N - ĐT ? Khi đọc dòng thơ ta đọc ntn Mỗi dòng có tiếng ta phải ngắt CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt ... 2- Dạy vần ao - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm -? Cấu tạo âm Gồm âm nét - Giới thiệu vần ây, ghi bảng ao CN - N - ĐT ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) Học sinh nhẩm * Giới thiệu tiếng khoá Vần gồm...
 • 4
 • 946
 • 3

Giáo án tiếng việt 1 bài 39 vần AU âu

Giáo án tiếng việt 1 bài 39 vần AU âu
... tiếng mang vần câu Lớp nhẩm ? Đọc tiếng mang vần câu CN tìm đọc - Đọc câu Cn tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu Câu gồm 14 tiếng ? Chữ đầu câu viết ... viết bảng Au - âu cau, cầu Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện ... khoá 2- Dạy vần âu - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần âu, ghi bảng âu Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) - Thực bước tương tự vần au Vần gồm âm...
 • 4
 • 892
 • 2

Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu

Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu
... viết Giáo án Tiếng việt iu - rìu - phễu - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện ... vần iu - có giống Khác i # ê trước khác 3- Giới thiệu từ ứng dụng Học sinh nhẩm - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN tìm đọc ? Tìm tiếng mang vần từ CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng CN - N - ĐT - Đọc tiếng ... toàn vần khoá ( ĐV - T) - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm Học sinh nhẩm - Giới thiệu vần êu, ghi bảng ? Nêu cấu tạo vần, ...
 • 4
 • 731
 • 2

Giáo án tiếng việt 1 bài 41 vần iêu yêu

Giáo án tiếng việt 1 bài 41 vần iêu yêu
... luyện viết Học sinh viết bảng Giáo án Tiếng việt iêu - yêu - diều sáo - yêu quý - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên ... sánh hai vần iêu - yêu có giống Giống: đầu có chữ sau khác Khác i # y trước 3- Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng Học sinh nhẩm ? Tìm tiếng mang vần từ CN tìm đọc - Đọc vần tiếng ... 2- Dạy vần yêu - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần êu, ghi bảng yêu Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) - Thực bước tương tự vần iêu Vần gồm...
 • 4
 • 546
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 42 vần ưu ươu

Giáo án tiếng việt 1 bài 42 vần ưu ươu
... bảng Giáo án Tiếng việt ưu - ươu - trái lựu - hươu - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- ... 2- Dạy vần ươu - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần ươu, ghi bảng ươu Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) - Thực bước tương tự vần ưu Vần gồm ... sánh hai vần ưu - ươu có giống Giống: đầu có chữ u sau khác Khác # ươ trước 3- Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng Học sinh nhẩm ? Tìm tiếng mang vần từ CN tìm đọc - Đọc vần tiếng...
 • 4
 • 610
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 45 vần ân ăn

Giáo án tiếng việt 1 bài 45 vần ân ăn
... viết lên bảng hướng dẫn học Giáo án Tiếng việt sinh luyện viết ân - ăn - chăn, cân - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên ... khoá - So sánh hai vần ân - ăn có giống Học sinh nhẩm khác CN tìm đọc 3- Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN - N - ĐT ? Tìm tiếng mang vần từ CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng Đọc ... lại ê đứng trước u ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) êm đứng sau âm n sau âm ăn tạo thành vần ăn CN - N - ĐT - giới thiệu tiếng từ khoá tương tự CN - N - ĐT vân ân Giống: đầu có chữ n sau - Cho...
 • 4
 • 374
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng việt 1 bài 98giáo án tiếng việt 1 bài 99giáo án tiếng việt 1 bài 95giáo án tiếng việt 1 bài 94giáo án tiếng việt 1 bài 93giáo án tiếng việt 1 bài 92giáo án tiếng việt 1 bài 91giáo án tiếng việt 1 bài 90giáo án tiếng việt 1 bài 89giáo án tiếng việt 1 bài 88giáo án tiếng việt 1 bài 87giáo án tiếng việt 1 bài 86giáo án tiếng việt 1 bài 85giáo án tiếng việt 1 bài 84giáo án tiếng việt 1 bài 82chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ