Tài liệu về : “Bài tập ôn thi học sinh giỏi lớp 9

Các dạng bài tập ôn đội tuyển học sinh giỏi hoá lớp 9

Các dạng bài tập ôn đội tuyển học sinh giỏi hoá lớp 9
... thể khẳng định mỗi chất khí sinh ra trong những phản ứng hoá học nói trên ?6Các dạng bài tập ôn đội tuyển HSG hoá_______________________Vũ Văn Thà_ THCS Nga Điền Bài 15 : Chỉ từ quặng firit ... toàn tăng giảm khối lợng Bài toán biện luận11Các dạng bài tập ôn đội tuyển HSG hoá_______________________Vũ Văn Thà_ THCS Nga Điền bài tập lý thuyết tổng hợpCâu 1:Chất bột A là Na2CO3; ... lợngkhông đổi trong không khí thu đợc a gam chất rắn D. Viết phơng trình phản ứng, tínhlợng chất rắn A và lợng chất rắn D. Bài toán có hiệu suất phản ứng Bài toàn tăng giảm khối lợng Bài toán...
 • 11
 • 651
 • 9

bai tap on thi hoc sinh gioi

bai tap on thi hoc sinh gioi
... 2x=3y=5z và xyz=810 Bài3 : cho ba=cb=dc. Chứng minh rằng (dcbcba++++)3=da Bài4 : Chứng minh rằng nếu ba=dc thi` 2222cdba++=dcab Bài 5 tìm các số x ,y ,z5x=7y=3z ... các số x ,y ,z5x=7y=3z va` x2+ y2- z2=585 Bài 6: tìm x biết. a) [ ]x2=-1 b) [x+0,4]=3 c) [5x-3]=2x+1 Bài 7: ba công nhân đợc thởng 100000 đồng, số tiền thởng đợc phân chia ... Bài 1; tìm x biết a) 45+x+7=26 b)45+x=3 c)8x-14+x=x+2 d)517x -517+x=0 e) 3+x-2x=4x Bài 2; tìm các số x ,y ,z a)10x= 6y=21z...
 • 2
 • 81
 • 0

bài tập ôn thi học sinh giỏi anh văn trường trung học phổ thông

bài tập ôn thi học sinh giỏi anh văn trường trung học phổ thông
... phần thi nghe hiểu:• Bài nghe gồm 2 phần, mỗi phần được ghi âm 2 lần. Giữa 2 lần ghi âm của mỗi phần và giữa các phần có một khoảng trống thời gian chờ. • Mọi hướng dẫn làm bài cho thí sinh ... word “this” in the third paragraph refers toA. man’s upsetting the equation B. the reduction of the level of carbon dioxide.C. a volcanic eruption D. the melting of the polar ice caps 9. The ... shoulder C. leg D. area Your answers1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.Question 2. There are TEN mistakes in this paragraph. Write them down & give the correction....
 • 108
 • 783
 • 3

Bài giảng De thi hoc sinh gioi lop 9

Bài giảng De thi hoc sinh gioi lop 9
... tạo___________________Đề thi học sinh giỏi năm học 20 09 2010Môn toán 9 Thời gian làm bài 150 phút(không kể thời gian giao đề)__________________________________ Đề thi gồm 01 trang Họ và tên thí sinh: Chữ ... dục & Đào tạo Đáp án Đề thi học sinh giỏi năm học 20 09 2010Môn toán 9 __________________________________ Bài 1 (4 điểm):a) Rút gọn biểu thức A.Với x0; x 9; x 16 ta có:( )( ) ( ... nhận các giá trị -3; -1; 1; 30,5 đKhi đó x nhận các giá trị 49; 25; 9; 1 0,75 đVì x 9 nên a nhân các giá trị 1; 25; 49. 0,25 đ Bài 2 (4,5 điểm) Cho hệ phơng trình ( x, y là ẩn, a là tham số):...
 • 5
 • 130
 • 1

Bài giảng Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện

Bài giảng Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện
... not at all13. She is not doing in the garden, just walking about the place.A. anything B. nothing C. something D. a few14. He found his trousers but clean.A. it wasn't B. they wasn't ... installed in Cleveland in 191 4. Three – colour signals, operated (4) hand from a tower in the (5) of the street, were installed in New York in 191 8. The first lights of this type to (6) in Britain ... Those shoes are almost out. She should buy new ones.wear8. I this morning, and was late for school.sleep 9 He was late for work this morning because his car had a on the motorway.break10....
 • 5
 • 1,606
 • 7

Bài giảng Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9

Bài giảng Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9
... Am+1m-3Bm+1OPHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNGĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút)Câu Ý Nội dung Điểm Ghi chú1 aA2 23 ... 2) 3 2 2. 6 (3 2 2)= + − + = + − +A = 2(3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1+ − = − =0.50.52.0bB = ( ) ( )2 22008 2014 . 2008 4016 3 .20 09 2005.2007.2010.2011− + −. Đặt x = 2008, khi đóB = ( ... ⇔(ad – bc)2 ≥ 0 ( luôn đúng)Dấu “=” xẩy ra ⇔ ad = bc ⇔a cb d=Áp dụng: xét vế trái VT = 2 2 2 2 2 2( 1) 2 (3 ) 1 ( 1 3 ) (2 1)x x x x+ + + − + ≥ + + − + +16 9 5VT VT⇔ ≥ + ⇔ ≥0.50.50.250.251.5...
 • 2
 • 52
 • 0

Bài soạn Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9

Bài soạn Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9
... Am+1m-3Bm+1OPHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNGĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút)Câu Ý Nội dung Điểm Ghi chú1 aA2 23 ... 2) 3 2 2. 6 (3 2 2)= + − + = + − +A = 2(3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1+ − = − =0.50.52.0bB = ( ) ( )2 22008 2014 . 2008 4016 3 .20 09 2005.2007.2010.2011− + −. Đặt x = 2008, khi đóB = ( ... ⇔(ad – bc)2 ≥ 0 ( luôn đúng)Dấu “=” xẩy ra ⇔ ad = bc ⇔a cb d=Áp dụng: xét vế trái VT = 2 2 2 2 2 2( 1) 2 (3 ) 1 ( 1 3 ) (2 1)x x x x+ + + − + ≥ + + − + +16 9 5VT VT⇔ ≥ + ⇔ ≥0.50.50.250.251.5...
 • 2
 • 91
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP