bài ôn tập vô cơ ( Dành cho các em lớp 11)

bài ôn tập ( Dành cho các em lớp 11)

bài ôn tập vô cơ ( Dành cho các em lớp 11)
... Bài tập trắc nghiệm 11-ban A Bài1 : 1. Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam photpho đỏ trong oxi d thu đợc chất rắn A . Chia A thành hai phần bằng nhau : Phần 1 : cho tác dụng hết ... . Cho 8 lít hỗn hợp khí CO và CO 2 trong đó CO 2 chiếm 39,2% theo thể tích ( đktc) đi qua dung dòch chứa 7,4 gam Ca(OH) 2 .Khối lượng chất không tan sau phản ứng là bao nhiêu trong các số cho ... Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lÝt ( đktc) hỗn hợp khÝ X (gồm NO v N 2 ) v dung dà ịch Y (chỉ chứa hai muối v axit dà ư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Gi¸ trị của V l (cho...
 • 7
 • 302
 • 0

Bài tập vui xuân cho các em lớp 11A1

Bài tập vui xuân cho các em lớp 11A1
... và hạnh phúc. Lưu ý: các em trình bày tóm tắt giống như 1 bài tự luận và nộp vở cho thầy vào mùng 8 tết .(0 2/02/09) C. 2 1 = t+ 5t (rad,s) 2 . D. 2 = 45+180t +143,2t (, s) Cõu 14) Nhng khng ... Thuyỷ 3 GV: Nguyeón Vaờn Cử (rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 (rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 o A C F Hết .. Lu ý: cỏc em trỡnh by túm tt ging nh 1 bi t lun v np v cho thy vo mựng 8 tt .(0 2/02/09) Trửụứng THPT Caồm ... t 2 (rad, s). B. φ = 5 + 4t - t 2 (rad, s). C. φ = -5 + 4t + t 2 (rad, s). D. φ = -5 - 4t - t 2 (rad, s). * Câu 13) Bánh xe quay nhanh dần đều theo một chiều dương qui ước với gia tốc góc 5(rad/s...
 • 3
 • 229
 • 0

Bài giảng ÔN TẬP

Bài giảng ÔN TẬP VÔ CƠ
... +2KI +H2O 2KOH +I2 + O2 Cau 4: Cho các dung dịch NH4HSO 4(1 ), Na2SO 4(2 ), NaHCO 3(3 ), NaOH(4), H2SO 4(5 ), Na2CO 3(6 ). Thứ tự pH của các dung dịch tăng dần A.5<1<2<3<6<4 B. 1<5<2<3<6<4 ... Al2O3, MgO, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm A. Mg, Al, Fe, Cu B. Mg, ... hợp không xảy ra phản ứng hóa học A. FeCl2 + H2S FeS + 2HCl B. 3O2 + 2H2S 2H2O + 2SO2 C. Cl2 + 2 NaOH NaCl + NaClO + H2O D. O3 +2KI +H2O 2KOH +I2 + O2 Cau 4: Cho các dung dịch NH4HSO 4(1 ),...
 • 2
 • 220
 • 1

PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt

PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt
... ]dxxuxufba) .(& apos;. )( ∫Phương pháp chung : Bước 1 : Đặt : t=u(x) ⇒ dt = u’(x).dxBước 2 : Đổi cận : x a b t u(a) u(b) Bước 3 : Tính I : I = ) ]([ ) ]([ )() ( )( )( )( )( auFbuFtFdttfbuaubuau−==∫CÁC ... adtdxx). 1( .+=ααBước 2 : Đổi cận : x a b t u(a) u(b) Bước 3 : Tính I : I = .).1) .(1 ( 1). 1( . )( )( )( )( ) 1( ∫+++=+buaubuautaadttβββαα Ví dụ 3: Tính các tích phân ... phương của Δ là a= ( 2 ; - 3 ; 2 ) . Mặt phẳng ( ) qua I ( -1 , 3 ; 2), và ( ) vuông góc Δ : ( ) : -1(x – 2) + 3( y + 3) + 2( z - 2) = 0.⇔ ( ) : -x + 3y + 2z + 7 = 0 .c) Cho tứ diện A.BCD...
 • 21
 • 366
 • 4

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết
... không biết nó tên là gì mới đặt cho nó là Đạo” (Chương 25 Đạo đức kinh). Điều này cho thấy đạo là bản nguyên sâu kín huyền diệu, không có đặc tính, không hình thể, không nhìn, không nghe, không ... (5 điều răn) gồm: giới sát (không được sát hại sinh linh), giới đạo (không được trộm cắp), giới dâm, giới tửu và giới vong ngữ (không được chửi bậy). Nhận xét: Phật giáo là một trong những tôn ... học – K17 Page 6 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 nền văn hóa: Phật giáo ( n độ), Nho gia (Trung Quốc),… do nền kinh tế nông nghiệp văn minh lúa...
 • 28
 • 1,250
 • 27

Bài tập vui xuân cho các em lớp 12A1

Bài tập vui xuân cho các em lớp 12A1
... Cư Chúc các em cùng gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. ω(rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 ω(rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 Lưu ý: các em trình bày tóm tắt giống như 1 bài tự luận và nộp vở cho thầy ... 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích của tụ là: A. q = 2.10 -5 sin(2000t + /2)(C). B. q = 2,5.10 -5 sin(2000t - /2)(C).* C. q = 2.10 -5 sin(2000t - /4)(C). D. q = 2,5.10 -5 sin(2000t + /4)(C). Cõu ... pha? A. cm) 6 tcos(3x 1 += v cm) 3 tcos(3x 2 += .B. cm) 6 tcos(4x 1 += v cm) 6 tcos(5x 2 += .* C. cm) 6 t2cos(2x 1 += v cm) 6 tcos(2x 2 += .D. cm) 4 tcos(3x 1 += v cm) 6 tcos(3x 2 = . Cõu...
 • 3
 • 170
 • 0

De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11
... Đề ôn tập lớp 11 Câu 1: DD HClO 0,1M có [H + ] trong dd là 0,001 M. Độ điện li (% ) của axit đó là A. 0,1%. B. 0,3%. C. 0,9%. D. 1%. Câu 2: Cho các hợp chất và ion sau: ... 2 O, Al 2 O 3 , ZnO, Be(OH) 2 , Zn(OH) 2 , CH 3 COONH 4 . B. Cu(OH) 2 , Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 , Al 2 O 3 D. H 2 SO 4 - , Cu(OH) 2 , ZnO, Be(OH) 2 , CH 3 COONH 3 . Câu 3: Cho hỗn hợp Al, Fe, Zn, ... thu 1,12lít khí NO duy nhất ở đkc. Giá trị m là A. 9 (g). B. 9,1 (g). C. 9,2 (g). D. 9,3 (g). Câu 24: Cho các hợp chất NH 3 , CO, PH 3 . Các hợp chất này đều thể hiện tính A. Ba zơ. B. Tính oxi...
 • 2
 • 204
 • 0

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết
... biến đổi cấu người trong LLSX. Đây chính là công cụ để các nước XHCN vượt lên chính họ và tiến kịp các nước khác, làm đảo lộn sự phân công XH nhưng không Đề cương ôn tập triết học dành cho học ... Chính định: Tập trung tâm trí vào con đường chính đạo. giúp cho chúng sinh thoát khỏi minh bằng cách tập trung tinh thần vào con đường chính đạo. Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên ... không biết nó tên là gì mới đặt cho nó là Đạo” (Chương 25 Đạo đức kinh). Điều này cho thấy đạo là bản nguyên sâu kín huyền diệu, không có đặc tính, không hình thể, không nhìn, không nghe, không...
 • 30
 • 723
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: các bài hát tiếng anh hay dành cho trẻ emcâu hỏi ôn tập triết học dành cho cao họcđề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao họcbài tập định luật ôm cho toàn mạch lớp 11bài hát tiếng anh hay dành cho trẻ emsoạn bài ôn tập văn học dân gian việt nam lớp 10Luận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUTUYEN TAP 210 CAU HOI TRAC NGHIEM LY THUYET VAT LI HAY KHOBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIET20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSquản lí bộ nhớ trong windowMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập