chuong 2 chuyen pha

Tài liệu Chương 2: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển pptx

Tài liệu Chương 2: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển pptx
... lại nhằm mục đích chuyên chở hàng hóa, hành khách CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN II Cơ sở VC KT VT đường biển Các tuyến đường biển (tuyến đường hàng hải- Ocean Line) ... kiện hàng bẹp, hàng hóa ẩm, hợp đồng 1000 kiện thực tế 900, bao bì không phù hợp để chuyên chở đường biển 45 CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN - Căn vào hành trình chuyên ... doanh XNK CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN II Cơ sở VC KT VT đường biển Các tuyến đường biển (tuyến đường hàng hảiOcean Line) a Khái niệm Là tuyến đường hình thành hay...
 • 132
 • 330
 • 0

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 2. KHAI PHÁ SỬ DỤNG WEB VÀ KHAI PHÁ CẤU TRÚC WEB docx

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 2. KHAI PHÁ SỬ DỤNG WEB VÀ KHAI PHÁ CẤU TRÚC WEB docx
... (khoảng) 37 Khai phá cấu trúc Web  Hai toán điển hình  Khai phá liên kết Web Khai phá cấu trúc trang Web Khai phá liên kết Web      Mỗi trang Web đỉnh Liên kết trang Web hình thành cung ... Nội dung Khai phá sử dụng Web Khai phá cấu trúc web Khai phá sử dụng Web   Giới thiệu chung Phân tích mẫu truy nhập Web    Mang tính thói quen có tính cộng đồng Khai phá mẫu truy nhập ... trình khai phá sử dụng Web Quá trình khai phá sử dụng Web [Coo00]  Input: Dữ liệu sử dụng Web  Output: Các luật, mẫu, thống kê hấp dẫn  Các bước chủ yếu:    Tiền xử lý liệu Khám phá mẫu...
 • 45
 • 3,760
 • 22

Chương 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN pdf

Chương 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN pdf
... Chương 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ XNK BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Giới thiệu chương 2: Đặc điểm vai trò vận tải đường biển 1.1 Đặc điểm 1.2 Vai trò Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đường biển 2.1 Cảng biển ... dịch vụ chuyên chở hàng hoá đường biển, nơi diễn giao dịch việc chuyên chở, giao nhận hàng hoá, thuê cho thuê tàu chuyên chở hàng hoá  Các yếu tố thị trường thuê tàu: Cung: Khả chuyên chở đội ... hiểm cho hàng hoá XNK đường biển ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA VTĐB  Vai trò: Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở quốc tế, tức phục vụ chuyên chở hàng hóa buôn bán quốc tế Vận tải đường biển thích...
 • 70
 • 486
 • 4

CHƯƠNG 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN pptx

CHƯƠNG 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN pptx
... Charter Party - Carta Partia - văn chia đôi “C/P- hợp đồng chuyên chở hàng hóa đường biển chủ tàu người chuyên chở cam kết chuyên chở hàng hóa từ hay nhiều cảng giao cho người nhận hay nhiều cảng ... Căn vào công dụng: + Tàu chở hàng khô (Dry Cargo Ship) + Tàu chở hàng lỏng (Tankers):  Nhóm tàu chở hàng khô: + Tàu chở hàng bách hóa (General Cargo Ship): tàu chở loại hàng qua chế biến, thường ... gây  Điều khoản hàng hóa: + Chi tiết hàng hóa: tên hàng, loại bao bì, ký mã hiệu, đặc điểm hàng hóa, tính chất nguy hiểm (nếu có) + Nếu chở loại hàng: “và/hoặc” + Số lượng hàng hóa: quy định theo...
 • 87
 • 444
 • 0

Slide môn vận tải và giao nhận hàng hóa XNK - chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển

Slide môn vận tải và giao nhận hàng hóa XNK - chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển
... Người chuyên chở chịu trách nhiệm hàng hóa kể từ nhận hàng để chở cảng xếp hàng giao xong hàng cảng dỡ hàng ⇒ Thời hạn trách nhiệm từ nhận đến giao - Người chuyên chở coi nhận hàng để chở nhận hàng ... chở hàng hóa đường biển ký kết – Vận đơn đường biển biên lai nhận hàng để chở người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng Vận đơn đường biển chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi vận ... niệm: vận đơn đường biển chứng từ chuyên chở hàng hóa đường biển người chuyên chở đại diện người chuyên chở cấp phát cho người gửi hàng sau hàng hóa xếp lên tàu sau nhận hàng để xếp – Người cấp vận...
 • 56
 • 1,178
 • 9

chương 4 chuyển pha và nhiệt luyện thép

chương 4 chuyển pha và nhiệt luyện thép
... ứng suất dư CHUYỂN BIẾN KHI NUNG NĨNG VÀ LÀM NGUỘI THÉP 3.1 Đại cương nhiệt luyện thép 3.1.1 Định nghĩa • Định nghĩa nhiệt luyện: nhiệt luyện nung nóng KL đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt với thời ... cơng khí 3.1.3 Thí dụ tính thép sau nhiệt luyện Mác thép C45 (≈ 0 ,45 %C) • • • Thường hóa: σb= 46 0 -48 0 MPa; 143 -179 HB Tơi: 40 0-500 HB Tơi + ram: - Ram 40 0 C: σb= 730- 840 MPa; 205-235HB - Ram 500 ... trình chuyển pha Chuyển pha xảy nhờ q trình: - Trong pha cũ xuất trung tâm pha mới: m ầm - Mầm phát triển thành h ạt tinh th ể pha 1 .4. Động học q trình chuyển pha • • • Mơ tả mối quan hệ lượng pha...
 • 91
 • 1,839
 • 0

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu hình thái cá pdf

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu hình thái cá pdf
... hệ với chiều dài tương quan đồng đẳng        Khi nghiên cứu trắc lượng hình thái tiêu số lượng, phương pháp hồi qui sử dụng với phương trình hồi qui dạng Y=ax+b Trong đó: Y: biến động ... (1951) chuyển đổi phương trình thành dạng log sau: logW = log a + blogL   biết giá trị a b tìm trọng lượng cá ngược lại Đường hồi qui logW theo logL phải tính phương pháp bình phương nhỏ cách ... GiỚI THIỆU    Nghiên cứu hình thái cá khía cạnh quan trọng nghiên cứu cá Nó cung cấp thông tin phân loại tiến hóa cá Những đặc điểm...
 • 34
 • 1,297
 • 13

CHƯƠNG 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN doc

CHƯƠNG 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN doc
... Charter Party - Carta Partia - văn chia đôi “C/P- hợp đồng chuyên chở hàng hóa đường biển chủ tàu người chuyên chở cam kết chuyên chở hàng hóa từ hay nhiều cảng giao cho người nhận hay nhiều cảng ... Căn vào công dụng: + Tàu chở hàng khô (Dry Cargo Ship) + Tàu chở hàng lỏng (Tankers):  Nhóm tàu chở hàng khô: + Tàu chở hàng bách hóa (General Cargo Ship): tàu chở loại hàng qua chế biến, thường ... 45  Điều khoản hàng hóa: + Chi tiết hàng hóa: tên hàng, loại bao bì, ký mã hiệu, đặc điểm hàng hóa, tính chất nguy hiểm (nếu có) + Nếu chở loại hàng: “và/hoặc” + Số lượng hàng hóa: quy định theo...
 • 87
 • 563
 • 2

chương 2. chuyên đề bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

chương 2. chuyên đề bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
... Đošn Chương Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn Nhóm phân nhóm a/ Nhóm  Nhóm g m nguyên t có hóa tr cao nh t i v i oxi b ng Hay nói cách khác, nhóm nguyên t t p h p nguyên ... Bài251 Các nguyên t c s p x p vào b ng tu n hoàn theo nguyên t c ? Tính ch t nguyên t b ng tu n hoàn bi n i th ? Bài252 Cho nguyên t 11 Tên nguyên t Bán kính nguyên t Năng lư ng ion hóa âm i ... L˚ Văn Đošn Chương Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn ĐỀSỐ03 ĐỀSỐ03 03 (Thời gian lam bai 45 phut) Bài1 Xác nh v trí c a nguyên t sau b ng h th ng tu n hoàn ● A có...
 • 58
 • 381
 • 0

CHUONG 2 khai phá dữ liệu của thầy châu đại học bách khoa

CHUONG 2 khai phá dữ liệu của thầy châu đại học bách khoa
... 5, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 21 , 21 , 21 , 21 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 28 , 28 , 30, 30, 30 Histogram biểu ... trước Page  21 Chương 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU Page  22 Chương 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU Page  23 Chương 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU  RÚT GỌN DỮ LIỆU – Rút gọn liệu thu hẹp kích thước tập liệu mà không ... Chương 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU  CÁC LOẠI DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Page  11 Chương 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU  Tổng hợp liệu – Xác định đại lượng số (đại lượng thống kê mô tả) để đo độ tập...
 • 34
 • 452
 • 0

Công nghệ chuyển gen - Chương 2

Công nghệ chuyển gen - Chương 2
... trứng vi tiêm Số lượng chuyển gen Thỏ 1907 21 8 (11,4%) 28 (1,5%) Cừu 10 32 73 (7,1%) 1(0,1%) Lợn 20 35 1 92 (9,4%) 20 (1%) 67 Hình 2. 10: Chuyển gen vi tiêm V Phương pháp chuyển gen nhờ vector virus ... vector sử dụng kiểu gen thực vật 85 Hình 2. 23: Tạo thực vật chuyển gen phương pháp chuyển gen gián tiếp nhờ Agrobacterium 86 XI Chuyển gen vào tinh trùng tiền thể tinh trùng Chuyển gen vào tinh trùng ... hỏng điều trị rối loạn di truyền (Hình 2. 19)(Inovio, 20 02) 79 Hình 2. 19: Ứng dụng kỹ thuật xung điện liệu pháp gen 80 IX Chuyển gen súng bắn gen Súng bắn gen (Gene gun) thiết bị sử dụng để đưa thông...
 • 37
 • 480
 • 4

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 2

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 2
... : 100 x 100 x 100 mm - 0,91 20 0 x 20 0 x 20 0 - 1,05 300 x 300 x 300 - 1,10 - Máùu trủ ( D x H ) : 71,5 x 143 v 100 x 20 0 mm - 1,16 150 x 300 - 1 ,20 20 0 x 400 - 1 ,24 2/ Thê nghiãûm xạc âënh cỉåìng ... cỉïng, 9- nàõp giỉỵ åí âáưu, 1 0- vng cäú âënh, 1 1- nàõp sau, 1 2- l xo nẹn, 1 3- c sụng, 1 4- qu bụa, 1 5- l xo gim cháún, 1 6- l xo kẹo âáûp, 1 7- äúng âënh hỉåïng, 1 8- âãûm chàõn bủi, 1 9- bng chia ... gamma.(h 2. 14) Hçnh 2. 14 Så âäư chủp tia gamma âãø d khuút táût 1-váût liãûu, 2- khuút táût, 3- bn phim, 4- chm tia, 5- chøn Hçnh 2. 15 Cạc lai khuút táût chøn a-thanh chøn qúc tãú , b- chøn Nga, c-...
 • 20
 • 655
 • 1

Chuyển động học trong máy cắt kim loại - Chương 2.1

Chuyển động học trong máy cắt kim loại - Chương 2.1
... chuyên dùng - Máy tiện đứng - Máy tiện cụt - Máy tiện nhiều dao 21 - Máy tiện Revolve - Máy tiện tự động bán tự động II.3 Các phận Cần điều khiển tự động H II-5 Máy tiện ren vít 16K20 III MÁY TIỆN ... cấu động học máy tiện T620 22 iV iS H II-6 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện III.1 .2.1 trình xích tốc độ Phương Xích tốc độ thực chuyển động quay trục Nhiệm vụ xích tốc độ truyền tốc độ từ động ... tròn xoay H II-2 Các dạng bề mặt gia công máy tiện Các dạng công việc thực máy tiện - Gia công mặt trụ ngồi mặt trụ - Gia công cắt rãnh, cắt đứt - Gia công mặt côn ngồi, mặt côn - Gia công mặt...
 • 8
 • 1,870
 • 48

Chuyển động học trong máy cắt kim loại - Chương 2.2

Chuyển động học trong máy cắt kim loại - Chương 2.2
... trò chủ động - Cơ cấu Norton bị động khối bánh hình tháp đóng vai trò bị động III.1 .2.2. 1.Phương trình xích cắt ren Thực chuyển động bàn dao tiện ren III.1 .2.2. 1.1 Phương trình xích cắt ren 1vtc.icđ.iđc.itt.ics.igb.tx ... (Truyền động dùng để cắt ren mặt đầu) Khi chạy dao nhanh, trục trơn nhận chuyển động từ động chạy dao nhanh làm lỏi (2) quay nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ.Lúc vành (1) nhận chuyển động chạy ... thao tác di chuyển khối bánh từ trái Z1 sang phải I Z0 ZA II H II-10 Cơ cấu nooc-tong - Nhóm gấp bội (igb) dùng cấu bánh di trượt * Cơ cấu Norton có hai trạng thái : - Cơ cấu Norton chủ động khối...
 • 14
 • 2,041
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chương 2 sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấthuong dan giai bai tap chuong 2 hoa phan tichchương 2 chuyên đế 2 trích vô hướng của 2 vecto và ứng dụngmạch điện tử chương 2 mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng bjttom tat chuong 2 tac pham de men phieu luu kitài liệu chương 2 các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén docxbài giảng khai phá dữ liệu web chương 2 khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc webbài tập mẫu chương 2 phương pháp định giá bất động sảnbài tập chương 2 phương pháp định giá bất động sảngiới thiệu về thuốc thử asenazo iii 10 1 2 2 phức của asenazo iii với các nguyên tố đất hiếm 11 chương 2 phương pháp nghiên cứuchuơng 2 phương pháp tiếp cận bài toán cân bằng nuớc lưu vực sông vệchưong 2 phưong pháp nghiên cứuchương 2 phương pháp và thiết kế nghiên cứuchuơng 2 phuơng pháp truy nhập và đánh giá chất luợng mạng chương 2 dạy phần lịch sử việt nam trong dạy học môn lịch sử và địa lí ở tiểu họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ