Tài liệu về : “Tiết 77: Tục ngữ về con người và xã hội

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va hoi

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoi
... 2009 Tiết 77. Văn bản: Tục ngữ về con người hội I/ Đọc tìm hiểu chú thích. II/ Đọc tìm hiểu văn bản. Một mặt người bằng mười mặt của Câu 1: Chỉ con người, tình người giá trị con người ... bản: Tục ngữ về con người hội I/ Đọc tìm hiểu chú thích. II/ Đọc tìm hiểu văn bản. Câu 1: - Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật so sánh => Đề cao giá trị của con người => Con người ... những điều mà con người cần phải học. - Con người cần phải học để biết đối nhân xử thế trong cuộc sống. Ngày 15 tháng 1 năm 2009 Tiết 77. Văn bản: Tục ngữ về con người hội I/ Đọc tìm hiểu...
 • 16
 • 814
 • 4

Tiết 77: Tục ngữ về con người hội

Tiết 77: Tục ngữ về con người và xã hội
... Trường THCS Nghĩa Đồng Lớp 7 Thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2008 Tiết 77 : Tục ngữ về con người Tiết 77 : Tục ngữ về con người x hội x hội I. §äc t×m hiÓu chung:– *. CÊu tróc: 3 nhãm: C á c ... vÒ phÈm chÊt con ng­êi: I. §äc t– ìm hiÓu chung: II. Tìm hi u chi ti t :ể ế Một mặt người bằng mười mặt của Câu 1: Chỉ con người, tình người giá trị con người (Hoán dụ) Tiền của, vàng bạc 1. ... hoá, hiểu biết, tính cách, tâm hồn của mỗi người. Là cả một nghệ thuật 1. Kinh nghiệm bài học về phẩm chất con người: 2. Kinh nghiệm bài học về học tập, tu dưỡng: I. Đọc t ỡm hiểu chung:...
 • 51
 • 462
 • 4

Tiết 77. Tục ngữ về con người hội

Tiết 77. Tục ngữ về con người và xã hội
... 2009 Tiết 77. Văn bản: Tục ngữ về con người hội I/ Đọc tìm hiểu chú thích. II/ Đọc tìm hiểu văn bản. Một mặt người bằng mười mặt của Câu 1: Chỉ con người, tình người giá trị con người ... bản: Tục ngữ về con người hội I/ Đọc tìm hiểu chú thích. II/ Đọc tìm hiểu văn bản. Câu 1: - Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật so sánh => Đề cao giá trị của con người => Con người ... những điều mà con người cần phải học. - Con người cần phải học để biết đối nhân xử thế trong cuộc sống. Ngày 15 tháng 1 năm 2009 Tiết 77. Văn bản: Tục ngữ về con người hội I/ Đọc tìm hiểu...
 • 15
 • 498
 • 3

Tục ngữ về con người xa hội

Tục ngữ về con người và xa hội
... Tục ngữ là gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung của các câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI ... trò con người. ?Hãy tìm những câu tục ngữ có ý nghóa tương tự? +Người làm ra của chứ của không làm ra người. +Người sống hơn đống vàng. +Lấy của che thân, không ai lấy thân che của ?Câu tục ngữ ... Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. Đọc tìm hiểu chú thích. ?Trong câu 1, từ mặt người mặt của có nghóa là gì? ->Mặt người: chỉ con người, mặt của : chỉ của cải.?Không tày...
 • 13
 • 422
 • 3

Tục ngữ về con người hội(thao giảng)

Tục ngữ về con người và xã hội(thao giảng)
... Tục ngữ là gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung của các câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI ... trò con người. ?Hãy tìm những câu tục ngữ có ý nghóa tương tự? +Người làm ra của chứ của không làm ra người. +Người sống hơn đống vàng. +Lấy của che thân, không ai lấy thân che của ?Câu tục ngữ ... Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. Đọc tìm hiểu chú thích. ?Trong câu 1, từ mặt người mặt của có nghóa là gì? ->Mặt người: chỉ con người, mặt của : chỉ của cải.?Không tày...
 • 13
 • 320
 • 2

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt
... PHAÏM VAÊN HAI BÀI 19 Tiết 77 KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế nào là tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ nói về thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon 1 câu tục ngữ mà em thích sau ... nội dung nghệ thuật của câu tục ngữ đó? BÀI 19 -Tiết 77 Văn bản I. Đọc – hiểu chú thích Sgk/ II. Đọc – hiểu văn bản Câu 1 : Một mặt người mười mặt của. → So sánh, 2 vế đối lập. ⇒ người quí...
 • 4
 • 310
 • 5

Bài soạn tục ngữ về con người hội

Bài soạn tục ngữ về con người và xã hội
... nhủ, tục ngữ về con người hội truyền đạt rất nhiều bài học về cách1. nhìn nhận các quan hệ giữa con người với tự nhiên.2. nhìn nhận giá trị con người trong cách học, cách sống cách ... ra sức mạnh, chia rẽ sẽ thất bại 1. Chọn đáp án đúng : Tục ngữ về con người hội được hiểu theo những nghĩa nào?a. Cả nghĩa đen nghĩa bóngb. Chỉ hiểu theo nghĩa đenc. Chỉ hiểu theo ... ngi bng s hin din ca mi ca ci Một mặt người bằng mười mặt củaCõu 1:Chỉ con người, tình người Một mặt người bằng mười mặt củagiá trị con người Tiền của, vàng bạcNghệ thuật: : so sỏnh i lp (...
 • 22
 • 694
 • 0

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người hội

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội
... hoạt sản xuất của con người. C. Là con người với các mối quan hệ những phẩm chất, lối sống cần phải có.D. Là thế giới tình cảm phong phú của con người. 2) Tục ngữ về con người hội ... xét, lời khuyên về ngân hàng phẩm chất mà con khuyên về ngân hàng phẩm chất mà con người cần phải có. người cần phải có. 1) Đối tượng phản ánh của Tục ngữ về con người hội là gì?A. ... hàm súc về nội dung.ẩn dụ, hàm súc về nội dung.2/ Nội dung2/ Nội dung: : câu tục ngữ làm tôn vinh câu tục ngữ làm tôn vinh giá trò con người, đưa ra nhận xét, lời giá trò con người, đưa...
 • 19
 • 1,957
 • 1

Bài giảng Tục ngữ về con người hội

Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội
... 1) Tục ngữ là gì?Câu 2) Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung của các câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ ... Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘII. Đọc tìm hiểu chú thích.?Trong câu 1, từ mặt người mặt của có nghóa là gì?->Mặt người: chỉ con người, mặt của : chỉ của cải.?Không ... trò con người. ?Hãy tìm những câu tục ngữ có ý nghóa tương tự? +Người làm ra của chứ của không làm ra người. +Người sống hơn đống vàng.+Lấy của che thân, không ai lấy thân che của?Câu tục ngữ...
 • 13
 • 1,290
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP