Tài liệu về : “Bài tập xác định Công thức oxit kim loại

Bài tập xác định công thức phân tử

Bài tập xác định công thức phân tử
... Chọn AESTE CTPT hợp chất hữu cơ nâng cao Trần Bảo Quốc A. Kiến Thức Cần Nắm: 1. Công thức tính khối lượng mol(M)2. Công thức tính khối lượng các nguyên tố: mC = 212.44COmhay mC ... n=2.Câu 2. Ancol no, đa chức mạch hở X có công thức thực nghiệm (CH3O)n. CTPT của X là:A. CH4O B. C3H8O3C. C2H6O2D. C4H12O4.ĐA: C Công thức thực nghiệm X (CH3O)n hay CnH3nOn.Theo ... nN2 hay mN = 14. nNH3 * Việc xác định khối lượng các nguyên tố khác dựa vào chất chứa nguyên tố đó VD: mAgCl→ mCl = 35,5. nAgCl* Xác định khối lượng nguyên tố oxi phải tính...
 • 20
 • 2,624
 • 10

Trắc nghiệm Hóa học : Xác định công thức Oxit sắt

Trắc nghiệm Hóa học : Xác định công thức Oxit sắt
... gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng(vừa đủ) thu đựợc 2,24 lít khí SO2 (đktc) và 120 gam muối. Xác định công thức oxit kim loại? A. FeOB. Fe2O3C. Không xác định D. Fe3O4Câu ... XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮTCâu 1: Để hòa tan 4 gam FexOy cần 52,14 ml dd HCl 10%(D=1,05g/ml). Xác định công thức phân tử FexOy. A. Fe2O3 B. ... a gam một oxit sắt bằng cacbon õit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,88 gam khí CO2. Xác định công thức oxit sắt.A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4D. Không xác định Câu 7:...
 • 3
 • 317
 • 1

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông
... PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1.1. Bài tập hóa học và bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ 1.1.1. Tầm quan trọng của bài tập hoá học  Bài tập hoá học giúp ... bài toán hóa học để giải bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ. 1.3.1. Phương pháp chung giải bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ Các bài toán Hoá học, trong đó có bài toán xác ... các bài toán xác định công thức của este ở dạng phức tạp như trên người ta đi xét công thức của axit và của rượu trước từ đó xác định được công thức của este …. 1.3.2.2. Giải bài toán xác định...
 • 19
 • 816
 • 3

bai tap hoa hoc xac dinh cong thuc sat

bai tap hoa hoc xac dinh cong thuc sat
... gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng(vừa đủ) thu đựợc 2,24 lít khí SO2 (đktc) và 120 gam muối. Xác định công thức oxit kim loại? A. FeO B. Fe2O3C. Không xác định D. ... trang - 1 - itsme_copehamhoc@gmail.comXÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮTCâu 1: Để hòa tan 4 gam FexOy cần 52,14 ml dd HCl 10%(D=1,05g/ml). Xác định công thức phân tử FexOy. A. Fe2O3 B. ... a gam một oxit sắt bằng cacbon õit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,88 gam khí CO2. Xác định công thức oxit sắt.A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4D. Không xác định Câu 7:...
 • 3
 • 462
 • 5

Tài liệu ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ " doc

Tài liệu ĐỀ TÀI
... dung:1- Bài tập dạng xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ có nhiều cách giải.- Từ bài tập dạng cơ bản này, giáo viên mở rộng một số bài tập dạng khác từ dạng bài tập này.2. Công tác ... GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠB. CẤU TRÚC NỘI DUNGPHẦN I: MỞ ĐẦU1. Lí do:Trong các bài tập hoá học hữu cơ lớp 9, yêu cầu: xác định công thức phân ... vào ta có: x = 2 Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là C2H6b. Một số bài tập mở rộng từ dạng bài tập trên: Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hidrôcacbon A có công thức phân tử CnH2n+2...
 • 6
 • 785
 • 31

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP