Tài liệu về : “Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)
... Tên: Kiểm tra chương 1 (60 phút) I. Trắc nghiệm: (2 điểm) (Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu đáp án mình chọn. ... quả vàng, dạng tròn thì F 1 đồng tính, cho F 1 tự thụ phấn thì F 2 có tỉ lệ phân li tính trạng 9 : 3 : 3 : 1. Kiểu hình F 1 là: A. Quả đỏ, dạng bầu dục B. Quả vàng, dạng bầu dục C. Quả đỏ, dạng ... phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Người mẹ có kiểu gen thế nào để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn? A. AaBb B. AaBB C. AABb D. AABB 5. Thực chất của sự di truyền độc lập...
 • 2
 • 2,784
 • 32

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)
... được F 1 đồng tính, cho F 1 giao phối với nhau được F 2 có 898 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 99 cây quả vàng, bầu dục. Nêu các kiểu gen và kiểu hình có thể ... được F 1 đồng tính, cho F 1 giao phối với nhau được F 2 có 898 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 99 cây quả vàng, bầu dục. Nêu các kiểu gen và kiểu hình có thể ... P: Aabb x AABb là: A. 1 : 1 B. 9 : 3 : 3 : 1 C. 1 : 1 : 1 : 1 D. Tỉ lệ khác II. Tự luận: 1. Điền từ (2 điểm): - Trong thí nghiệm của Mendel, khi lai hai bố mẹ (1) về một cặp tính trạng thuần...
 • 4
 • 606
 • 6

Đề kiểm tra toán 9 (chương 1)

Đề kiểm tra toán 9 (chương 1)
... TÊN………………………………………….LỚP 9A… Đ i ểm Nh ận xét bài làm ĐỀ:A Phần I: Trắc nghiệm khách quan:(4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng. Câu1: Căn bậc hai số học của 81 là: A. -9 B. 9 C. 9 ± ... Đúng Sai 1) Với 0; 0a b≥ ≥ ta có . .a b a b= 2) Với 0; 0a b≥ ≥ ta có a a b b = 3) A AB B B = với . 0A B ≥ và 0B ≠ 4) 3 3 3 . .a b a b= với a, b R∈ HỌ VÀ TÊN………………………………………….LỚP 9A… Câu 9: (3 điểm)Xét ... bậc hai số học của 81 là: A. -9 B. 9 C. 9 ± D. 9 2 Câu 2: Khai phương tích 12.30.40 được kết quảlà: A. 1200 B. 120 C. 12 D. 240 Câu 3:c) Nếu 16 9 2x x− = thì x bằng A. 2 B. 4 C. 4 7 D. một kết...
 • 2
 • 3,550
 • 115

De kiem tra Dai 9 chuong 1

De kiem tra Dai 9 chuong 1
... Trờng THCSNgô Đồng đề kiểm tra 1 tiết - bài số 1 Môn đại số- lớp 9 Thời gian làm bài 45 phút ............ *** ............ Họ và tên: ...................................... Lớp ....... I- Phần ... bằng: A. 10 B. ( ) 232 C. 12 D. 2 Câu 2: (0,5đ). Chọn kết quả sai: A. 416 = B. 4)2).(8( = C. 39 = D. 525 = Câu 3: (1,25đ). Điền dấu "x" vào ô Đúng (Đ) hoặc Sai (S) tơng ứng với các ... b) Tìm a để aQ 3 = Câu 3:Giải phơng trình 2 12 1 36x x x+ + + = Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề chẵn ...
 • 1
 • 851
 • 39

DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG 1 10- 11

DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG 1 10- 11
... Trường THCS Châu Văn Biếc ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn: Đại số lớp 9 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI: Bài 1: ( 3 điểm) a\ Tìm điều kiện của x để 4x 1− có nghĩa b\ ... biểu thức 2 12 m 6m 9 . m 3 16 − + − với m < 3 Bài 2: ( 3 điểm) Biến đổi và rút gọn các biểu thức sau: a\ ( ) ( ) 2 2 3 1 3 2+ + − b\ (4 18 2 32 5 50). 8− + c\ 2 5 30 9 10 6 5 2 3 10 1 + − ... 30 9 10 6 5 2 3 10 1 + − + − Bài 3 : ( 2 điểm) Giải các phương trình sau a\ ( ) 2 3x 7 5− = b\ 9( 3x 2) 12x 8 10− + − = Bài 4: ( 1,5 điểm) Cho biểu thức P= x x 8 4 x 4 x 2 . x 4 x 2 x 1   +...
 • 1
 • 367
 • 35

Đề kiểm tra hình 9- chương 1

Đề kiểm tra hình 9- chương 1
... ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÌNH HỌC 9 (TIẾT 19 – CHƯƠNG I) I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng: ... tại A b) Tính các góc B, C ? c) Phân giác của µ A cắt BC tại E, Tính BE, CE ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÌNH HỌC 9 (TIẾT 19 – CHƯƠNG I) I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng:...
 • 2
 • 502
 • 51

De kiem tra 15 phut chuong 1-Đai 9

De kiem tra 15 phut chuong 1-Đai 9
... 0, 09 B. 0, 09 và - 0, 09 C. 0 ,9 và - 0 ,9 D. 0 ,9 Câu 7 Giá trị của biểu thức 2 (3 - 11) là : A. 11 - 3 B. 3 - 11 C. 14 - 4 11 D. Một kết quả khác Câu 8 Nghiệm của phơng trình 27x - 12 - 4x = 9 là: ... tên :............................................ Lớp : .......................................... Kiểm tra đại số chơng I Thời gian : 18 phút Đề số 1 A. Trắc nghiệm I - Điền dấu x vào ô thích ... :............................................ Lớp : .......................................... Kiểm tra đại số chơng I Thời gian : 18 phút Đề số 2 A. Trắc nghiệm I - Điền dấu x vào ô thích hợp: (2 đ) TT Khẳng định...
 • 3
 • 367
 • 15

de kiem tra hoa 9 ky 1-nam 08-09

de kiem tra hoa 9 ky 1-nam 08-09
... Đề kiểm tra hoá 9 học kỳ 1 Họ và tên.................................................................. lớp. ................................. Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài : Câu ... tơng ứng . Đề kiểm tra hoá 9 học kỳ 1 1 Họ và tên.................................................................. lớp. ................................. Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài : Tự ... OHOFeH t 2432 .............. 0 ++ b. AlCl 3 + .............. -> NaCl +............. Câu4 : Cho 9, 2g một kim loại A phản ứng với khí Clo d tạo thành 23,4g muối . Hãy xác định kim loại A (Biết...
 • 5
 • 192
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP