Tài liệu về : “Đề kiểm tra 1 tiết chương 1,2 Đại số 10

Đề kiểm tra 1 tiết chương I : ĐẠI SỐ 10 pptx

Đề kiểm tra 1 tiết chương I : ĐẠI SỐ 10 pptx
... vườn là P = 213 ,7m ± 1, 2m. Hãy đánh giá sai số tương đối của phép đo trên và viết kết quả tìm được dưới dạng khoa học. Đề kiểm tra 1 tiết chương I : ĐẠI SỐ 10< /b> (nâng cao) Đề 2Bài 1( 2 điểm): ... Đề kiểm tra 1 tiết chương I : ĐẠI SỐ 10< /b> (nâng cao) Đề 1 Bài 1( 2 điểm): Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát ... ] 1; 3 = và [) 1; = +a)[) 1; A B = +b)[ ]\ 1; 3A C =c)C =3 5+)x x nên (1) +),x x nên x (2)Từ (1) và (2) có = 1 6 213 ,7 213 ,7 1, 2 1, 2am md=...
 • 3
 • 374
 • 11

Bài soạn Đề Kiểm tra 1 tiết Chương II Đại số 9

Bài soạn Đề Kiểm tra 1 tiết Chương II Đại số 9
... Trường BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II Lớp:. . . . . . . ĐẠI SỐ 9 Họ tên HS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm Nhận ... đồ thị h /số y = –3x + (m – 2) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3?A. m = 5 B. m = 1 C. m = – 3 D. m = – 1 Câu 7: Cho h /số y =3 2x− −. Số đo góc αđược tạo bởi đồ thị h /số và trục ... Câu 3: Cho hàm số y = ( )5 2m x− +. Giá trị nào của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?A. m > 5 B. 5m≤C. m < 5 D. 5m≥Câu 4: Xác định giá trị m của hàm số y = (m + 1) x + 3 để đồ...
 • 2
 • 424
 • 21

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại 8
... Họ và tên: Lớp: 8 ( Đề số 01 )Thứ 7 ngày18 tháng 12 năm 2 010< /b> Kiểm tra: 1 tiết. Môn: Đại số. ĐiểmCâu1. Rút gọn các phân thức.a. 72353220 15 zyxzyx b. yxxyx22222++Câu2. ... x = 2 và tại x = -1. Bài làm Họ và tên: Lớp: 8 ( Đề số 02 )Thứ 7 ngày18 tháng 12 năm 2 010< /b> Kiểm tra: 1 tiết. Môn: Đại số. ĐiểmCâu1. Rút gọn các phân ... yxxyx22222++Câu2. Thực hiện phép tính.a. ( 1 - 1 2+x) : (1 - 1 222xx) b. x + 9 21 x + 12 23xCâu3. Cho phân thức 1 21 22++xxxa. Với giá trị nào của x thì giá trị...
 • 3
 • 146
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết chương II đại 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương II đại 8
... của phân thức 1 0.5 1 0.52 1. 0Quy đồng mẫu thức 1 0.5 1 0.5Các phép toán trên phân thức 1 0.52 1 2 1 2375.5Giá trị của phânthức 1 3 1 3.0Tổng 3 1. 53 1. 52 1. 036.0 11 10< /b> .0PHỊNG GD ... THCS SA NHƠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Mơn: Tốn. Lớp 8. Tuần 17 . Tiết ppct:36 Ngày kiểm tra: 7 /12 /2 010< /b> A. TRẮC NGHIỆM : (4 Điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trước câu trả lời đúngCâu 1: Rút gọn ... giá trị của phân thức tại x=-2 ; x =1. PHỊNG GD SA THẦYTRƯỜNG THCS SA NHƠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Mơn: Tốn. Lớp 8. Tuần 17 . Tiết ppct:36 Ngày kiểm tra: 7 /12 /2 010< /b> A. TRẮC NGHIỆM : (4 Điểm)Khoanh...
 • 5
 • 158
 • 3

bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so

bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so
... năm 2008 Kiểm tra 15 phút Môn Đại số 8 ĐIỂM LỜI PHÊ A/ TRẮC NGHIỆM( 4 điểm) Câu 1: Kết quả của tích 2 2 2 (3 5 )xy x y xy− là ? A. 2 2 2 2 6 10< /b> x y x y− B. 3 2 2 3 6 10< /b> x y x y− C. 3 3 6 10< /b> x y xy− ... 8: Khai triển ( ) 3 1 2x+ ta được kết quả là A. 3 2 2 12 6 1x x x+ + + C. 3 2 4 12 6 1x x x+ + + B. 3 2 8 12 6 1x x x+ + + D. 3 2 12 12 6 1x x x+ + + B/ TỰ LUẬN ( 6 điểm) a) Bài làm ……………………………………………………... ... + D. 2 ( 81) x + Câu 7: Khai triển ( ) 3 1 m− ta được kết quả là ? A. 3 2 3 3 1m m m− + − C. 2 3 1 3 3m m m− + − B. 2 3 1 3 3m m m− + − D. 3 2 3 3 1m m m+ − − Câu 8: Khai triển ( ) 3 1 2x+ ta được...
 • 1
 • 240
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9
... một ẩn 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (2) 3 (3) Hệ thức Vi-ét và ứng dụng 2 (1) 1 (2) 2 (3) Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1 (1) 1 (1) Tổng 3 (1, 5) 5 (2,5) 2 (3) 1 (3) 11 (10< /b> ) Trong mỗi ô : Số ở phía ... TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV Môn : ĐẠI SỐ 9 NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐÊ CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐÁNH GIÁ Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Hàm số và đồ thị 2 (1) 2 (1) 1 (1) ... BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Bài kiểm tra 1 tiết chương IV – Môn Đại số 9 – HK II I/Trắc nghiệm (4 điểm) : Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐỀ A A D C A B C C B ĐỀ B B D C B A A B A...
 • 4
 • 2,765
 • 42

KIỂM TRA 1 TIẾT Chương I Đại Số 9(Cho vùng nông thôn)

KIỂM TRA 1 TIẾT Chương I Đại Số 9(Cho vùng nông thôn)
... Trường:THCS.TT.Chợ Vàm ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT -Năm học : 2 010< /b> -2 011 Môn : ĐS 9 – Chương I Thời gian : 45 phút(Không kể thời gian phát đề) ĐỀ I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn ... thức P. b) Tìm x để P = 5 6 ĐÁP ÁN: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Năm học : 2 010< /b> -2 011 Môn : Môn: Toán ĐS 9 – Chương I I. Trắc nghiệm: (4đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B D D C A ... ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216 ab Câu 6: Khử mẫu của biểu thức lấy căn 2 5 ,ta được kết quả : 10< /b> 2 2 A / B/ 5 10< /b> C/ 2 D/ 5 5 5 Câu 7: Khi làm mất căn ở mẫu...
 • 2
 • 137
 • 2

Xem thêm