Tài liệu về : “Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi ( tiết 63)

Nghị luận về 1 tác phẩm trueện (đoạn trích)

Nghị luận về 1 tác phẩm trueện (đoạn trích)
... nghò luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) ? 2. Căn cứ vào đâu để nêu nhận xét, đánh giá về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) ? 3. Cần chú ý điều gì về luận điểm và luận cứ? 4. Lời văn ... >( oạn 1) •  • Câu chủ đề nêu luận điểm >( oạn 2) •  • Câu chủ đề nêu luận điểm >( oạn 3) •  • Câu chủ đề nêu luận điểm >( oạn 4) •  Các câu cô đúc vấn đề nghò luận >( oạn 5)  Bố cục chặt chẽ. Nêu ... Thảo luận nhóm ( 2 phút) Vấn đề nghò luận được người viết triển khai qua những luận điểm nào? Tìm những câu nêu lên hoặc cô đúc luận điểm của văn bản? - Nhóm 1 : đoạn văn 1. - Nhóm 2 : đoạn văn...
 • 13
 • 229
 • 0

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi ( tiết 63)

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi ( tiết 63)
... khơng sẽ hoặc lạc đề, hoặc phiến diện ,...Trong tiết học nầy, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xi. - Tiến trình bài dạy: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ... những tri thức cơ bản về cách viết bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi. Định hướng cho HS lập dàn bài. H oaït ñoäng 2: phải hoàn toàn bịa đặt. Để tách người dân khỏi ảnh hưởng của các ... soạn:27-8-2008 Làm văn : Tiết: 63 I. MỤCTIÊU 1. Về kiến thức: Giúp học sinh : - Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm bài văn nghị luận văn học 2. Về kó năng...
 • 5
 • 4,340
 • 39

nghi luan ve mot tac pham doan trich van xuoi

nghi luan ve mot tac pham doan trich van xuoi
... chung, có thể chỉ là một phương diện, thậm chí một khía cạnh của nội dung hay nghệ thuậtcủa một tác phẩm hoặc của một đoạn trích - Bài nghị luận về một tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi thường có những ... nội dung + Giới thiệu tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi cần nghị luận + Nghị luận theo những yêu cầu cụ thể của đề bài: về nội dung nghệ thuật của tác phẩm >( oạn trích) , hoặc một khía cạnh nào đó... ... - b-Học sinh thảo luận cách làm bài nghị luận một bài văn hoặc một đoạn trích văn xuôi - Đọc, tìm hiểu khám phá nội dung, nghệ thuật của tác phẩm - Đánh giá được giá trị của tác phẩm 2-Gợi ý...
 • 8
 • 353
 • 0

nghi luận về một tácphẩm và đoạn trích văn xuôi

nghi luận về một tácphẩm và đoạn trích văn xuôi
... chung, có thể chỉ là một phương diện, thậm chí một khía cạnh của nội dung hay nghệ thuậtcủa một tác phẩm hoặc của một đoạn trích - Bài nghị luận về một tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi thường có những ... nội dung + Giới thiệu tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi cần nghị luận + Nghị luận theo những yêu cầu cụ thể của đề bài: về nội dung nghệ thuật của tác phẩm >( oạn trích) , hoặc một khía cạnh nào đó... ... - b-Học sinh thảo luận cách làm bài nghị luận một bài văn hoặc một đoạn trích văn xuôi - Đọc, tìm hiểu khám phá nội dung, nghệ thuật của tác phẩm - Đánh giá được giá trị của tác phẩm 2-Gợi ý...
 • 8
 • 2,545
 • 31

Báo cáo khoa học: Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học pot

Báo cáo khoa học: Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học pot
... dung tQng phan, tQng khia canh ay qua cac bieu hien cu the (phan tich ehi tiet). - Sach giao khoa (SGK) lam van 12 (2 000), Tran Dinh SQ (chu bien), NXB GD, tr 53, cd dUa ra khai niem: Phan tich ... 12 tap 1 (2 009), Phan Trgng Luan (Tong chu bien), Le A (chu bien phan lam van), NXB GD, tr 86, khi gidi thieu Nghi luan ve mgt bai thg, doan thd phan ghi nhd cd trinh bay: Bai viet (Nghi luan ... nhan thdc ra cac yeu td trai vdi tdng hdp. - SGK NgQ van 9 tap 2 (2 005), Nguydn KhSc Phi (tong chu bien), Tran Dinh Si!f (chu bien phan Tap lam van), NXB GD, tr 10, da neu khai niem phan...
 • 5
 • 318
 • 0

cách làm bài nghị luận về tác phẩm hoặc một đoạn tríchxuôi

cách làm bài nghị luận về tác phẩm hoặc một đoạn trích vă xuôi
... dân-b-Học sinh thảo luận cách làm bài nghị luận một bài văn hoặc một đoạn trích văn xuôi -Đọc, tìm hiểu khám phá nội dung, nghệ thuật của tác phẩm- Đánh giá được giá trị của tác phẩm 2-Gợi ... I- Cách viết một bài văn nghị luận về một bài văn họăc đoạn trích văn xuôi Đề bài 1: Phân tích truyện ngắn tinh thần thể dục của Nguyễn Công ... những chi tiết phù hợp với khía cạnh mà đề yêu cầu 3- Cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một đoạn trích văn xuôi -Đối với những đề bài yêu cầu cụ thể, bài làm cần tập trung đáo...
 • 8
 • 986
 • 5

tiet 118 :Nghi luan ve mot tac pham truyen hoac doan trich

tiet 118 :Nghi luan ve mot tac pham truyen hoac doan trich
... minh Tiết 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: Tìm hiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 1. Thế nào là bài văn nghị luận về một tác phẩm ... 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: Tìm hiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 1. Thế nào là bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc ... truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch) Tiết 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: Tìm hiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 1. Thế nào là bài văn nghị luận...
 • 12
 • 345
 • 1

Sang kien kinh nghiem: Ngu van 9 - Phuong phap nghi luan mot tac pham truyen hoac doan trich

Sang kien kinh nghiem: Ngu van 9 - Phuong phap nghi luan mot tac pham truyen hoac doan trich
... thao tác và kĩ năng phân tích đề chính xác ,làm cơ sở cho việc tìm ý . Tuỳ theo yêu cầu của mỗi dạng đề (như nghị luận toàn bộ tác phẩm, nghị luận một vấn đề trong tác phẩm hay nghị luận có ... DUNGChương I: Cơ sở lí luận: Nghị luận tác phẩm văn học nói chung, tác phẩm truyện nói riêng là một kiểu bài nghị luận văn học có vị trí quan trọng trong chương trình Tập làm văn lớp 9. Thông qua ... thập niên …). Tác phẩm văn chương dù nhỏ nhất : là một câu tục ngữ, một bài ca dao, hay lớn hơn là một bài văn, một bài thơ, một truyện ngắn hay một bộ tiểu thuyết đều có giá trị về nội dung và...
 • 18
 • 726
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP