Tài liệu về : “Saccarozo, tinh bột và xenlulozo

Tiết 63 - Tinh bộ xenlulozo

Tiết 63 - Tinh bộ và xenlulozo
... luận: Tinh bột xelulozơ bò thuỷ phân trong dung dòch axit tạo ra glucozơ .Tinh bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh đặc trưng V. Tinh bột xenlulozơ có ứng dụng gì? Tinh bột xenlulozơ ... của tinh bột xenlulozơ là . . . . . . . C .Tinh bột xenlulo bò thuỷ phân trong dung dòch axit tạo ra . . . . . . Tinh bột tác dụng với iot tạo ra . . . . . . . . . . . . . …. . . . . Tinh ... gỗXenlulozơ Tinh bột xenlulozơ đóng vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất . Em hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm.A .Tinh bột xenlulozơ là...
  • 9
  • 104
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP