Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục sillago sihama (forsskal, 1775) ở huyện trần đề sóc trăn

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ĐụcSillago sihama (Forsskal, 1775) vùng ven biển Quảng Trị” ppsx

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Đục – Sillago sihama (Forsskal, 1775) ở vùng ven biển Quảng Trị” ppsx
... từ đề xuất phương pháp bảo vệ nguồn lợi Đục ven biển Quảng Trị, chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học Đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) vùng ven biển Quảng Trị” MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI ... số đặc điểm sinh học Đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) vùng ven biển Quảng Trị - Bước đầu đánh giá tình hình khai thác đề xuất nhóm giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi Đục ven biển ... 4.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng Đục 4.3 Đặc điểm dinh dưỡng Đục 4.4 Đặc tính sinh sản Đục .7 4.5 Đề xuất số nhóm giải pháp bảo vệ nguồn lợi Đục ...
 • 18
 • 1,084
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chày đất (spinibarbus hollandi oshima, 1919) nam đông thừa thiên huế

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chày đất (spinibarbus hollandi oshima, 1919) ở nam đông  thừa thiên huế
... v cho sinh s n nhân t o nuôi Chày ñ t Trư c th c ti n ñó, ti n hành ch n ñ tài Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a Chày ñ t (Spinibarbus hollandi Oshima, 1919) Nam ðông – Th a Thiên ... bicolor), Chình hoa (Anguilla marmorata), Trong ñó có Chày ñ t (Spinibarbus hollandi Osima, 1919) Chày ñ t (Spinibarbus hollandi Oshima, 1919) loài có giá tr kinh t , ch t lư ng th t thơm ... 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 N i dung nghiên c u Ph n T NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 2.1 Tình hình nghiên c u Chày ñ t 2.1.1 M t s ñ c ñi m sinh h c c a Chày ñ t 2.1.2 Tình hình nghiên c u...
 • 59
 • 1,298
 • 2

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tiểu bạc neosalanx taihuensis chen, 1956 hồ thác bà – yên bái

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá tiểu bạc neosalanx taihuensis chen, 1956 ở hồ thác bà – yên bái
... trưởng Xác ñịnh tuổi kích thước ñánh bắt phù hợp ñối với Tiểu bạc hồ Thác Nghiên cứu ñặc ñiểm dinh dưỡng: Xác ñịnh số thành phần thức ăn ruột Tiểu bạc Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học ... Lớp Xương Actinoptergii Bộ Ngần Osmeriformes Họ Ngần Salangidae Giống Tiểu bạc Neosalanx Loài Tiểu bạc N taihuensis Chen, 1956 Hình Tiểu bạc Neosalanx taihuensis Chen, 1956 ... I 2.2 ðối tượng nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu ñề tài Tiểu bạc Neosalanx taihuensis Chen, 1956 hồ Thác Yên Bái 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Chọn ñiểm Chọn 10 ñiểm hồ phần chia thành...
 • 91
 • 343
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chét eleutheronema tetradactylum (shaw, 1804)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chét eleutheronema tetradactylum (shaw, 1804)
... thiết Một nghiên cứu nghiên cứu đặc điểm sinh học Chét Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) Do đó, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Chét Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) ... nghiên cứu Mô tả đặc điểm hình thái Chét Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) Mối tương quan chiều dài khối lượng Xác định số đặc điểm thành thục sinh dục Chét Xác định số đặc điểm dinh ... ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ NGÀNH: D620301 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ CHÉT Eleutheronema tetradactylum (Shaw,...
 • 57
 • 263
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của kèo (pseudapocryptes elongatus) cái nước phú tân, mau

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá kèo (pseudapocryptes elongatus) ở cái nước phú tân, cà mau
... nuôi kèo có từ lâu Đó lí đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Kèo (Pseudapocryptes elongatus) Cái Nước- Phú Tân, Mau tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Bổ sung thêm số thông tin đặc điểm ... trung nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, đặc điểm dinh dưỡng, đặc điểm sinh sản Kèo (Pseudapocryptes elongatus) Mẫu thu tháng lần từ 30 thể trở lên Một số tiêu sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh ... ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ KÈO (Pseudapocryptes elongatus) CÁI NƯỚC – PHÚ TÂN,...
 • 39
 • 239
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội
... gian cho sữa đàn lai chu kỳ lợng hồng cầu máu HF nuôi từ 291-342 ngày Trung tâm sữa giống Nội tơng 3.1.2 Sản lợng sữa chu kỳ cho đơng đàn sữa nuôi Sao Đỏ-Mộc châu, nhng số lợng ... sản lợng sữa đời gia súc thấp ảnh hởng lớn đến hiệu ngành chăn nuôi sữa Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận Đàn sữa HF nuôi Trung tâm sữa giống Nội cha phát huy đợc tiềm sinh học chúng ... dỡng cha tốt, Trung tâm nên nuôi lai hớng sữa Tài liệu tham khảo Lơng Văn Lãng, (1983) "Đánh giá số đặc điểm khả sinh sản, sinh trởng sản xuất sữa Holstein Friesian (Cu Ba) trình nuôi thích...
 • 5
 • 1,164
 • 5

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản
... đáp ứng đợc nhu cầu thực tế vi tảo nuôi trồng thủy sản Vì đ đề xuất đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v lo i Tetraselmis sp phân lập Việt Nam với mục đích ứng dụng ... KếT QUả NGHIÊN CứU THảO LUậN 3.1 Phân lập, lu giữ, định tên khoa học xác lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp phân lập Việt Nam 3.1.1 Kết phân lập hai lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp từ ... Tetraselmis sp phân lập đợc Việt Nam 34 2.3.4 Phơng pháp nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v Tetraselmis sp 36 2.3.5 Quy trình nuôi thu sinh khối Chaetoceros...
 • 110
 • 1,845
 • 6

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái
... quy mụ rụng tai xa Minh huyờn Yờn Binh - Nhm nõng cao nng xuõt va chõt lng bi Minh 1.3 Yờu cõu - iờu tra anh gia iờu kiờn kinh tờ xa hụi, san xuõt nụng nghiờp cua xa Minh - iờu tra, anh gia tinh ... Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghp, sn xut cõy n qu v cõy bi ti xó i Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Theo dừi, ỏnh giỏ c im sinh hc ca 15 cõy bi u dũng ti xó i Minh ... Trng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn Cu M - xó i Lờ Vn ụ Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Lu c Dng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Bựi Vn Lc Minh...
 • 66
 • 877
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI NẤM TRONG PHÂN CHI COREMIOPLEUROTUS " docx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... Nghiên cứu đặc điểm hình thái bào tử vô tính, hình thành thể bào tử hữu tính 2.1 Hình thái bào tử vô tính: Khác với loài nấm sò khác, ba loài nấm sò thuộc phân chi Coremiopleurotus Hilber có đặc ... [1, 5] Chính việc nghiên cứu kỹ phân chi có ý nghĩa khoa học thực tiễn lớn II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP - Đối tượng: chủng nấm sò thuộc phân chi Coremiopleurotus Hilber chi Pleurotus (Fr.) P Kummer, ... Nghiên cứu khả chuyển hoá chất phế thải nguyên tố khoáng nấm bào ngư [Pleurotus (Fr.) Kumer] Luận án thạc sỹ Sinh học, Đại học Đà Lạt Trịnh Tam Kiệt (1981), Nấm lớn Việt Nam Nxb Khoa học Trịnh...
 • 13
 • 700
 • 1

BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx
... phút b X100 dùng d i V QUAN SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT Quan sát đặc điểm sinh học vi khuẩn (Bacteria) a Các đặc trưng sinh học cần quan sát vi khuẩn - Các ki ình d - Các ki ... ên m ã có x  Quan sát kính hi  V ình nh t bào t Quan sát đặc điểm sinh học nấm mốc (Molds) a Các đặc điểm sinh học đặc trưng cần quan sát - àu s - quan sinh s ình d quan sinh s - Hình d , cách ... ình c Quan sát đặc điểm sinh học nấm men (Yeasts) a Những đặc điểm sinh học cần quan sát - Hình thái, kích th - S - Hình d n t t b Cách quan sát - Làm tiêu b - Yêu cầu:  Quan sát kính hi  V X100...
 • 12
 • 1,233
 • 20

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi chaetoceros tetraselmis

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi chaetoceros và tetraselmis
... To, Vin Cụng ngh Sinh hc thuc Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam Mc tiờu ca ti: Mc tiờu chung: Nghiờn cu mt s c im sinh hc ca hai loi VTB thuc hai chi Chaetoceros v Tetraselmis phõn lp Vit Nam vi ... Tỡnh hỡnh nghiờn cu v chi Chaetoceros v Tetraselmis 1.3.1 Nghiờn cu c im sinh hc ca chi Chaetoceros v Tetraselmis * V trớ phõn loi v c im hỡnh thỏi - Chi Chaetoceros Chi Chaetoceros thuc ngnh ... tờn khoa hc loi VTB thuc chi Chaetoceros v Tetraselmis Xỏc nh iu kin nuụi cy thớch hp loi VTB thuc chi Chaetoceros v Tetraselmis Nuụi sinh loi VTB thuc chi Chaetoceros v Tetraselmis iu kin phũng...
 • 89
 • 887
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt
... CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ẾCH CÂY XANH Rhacophorus maximus TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: Động vật học số: 60 42 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Người ... nhiên 27 4.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái điều kiện nuôi nhôt 28 4.2.1 Sự thích nghi ếch lớn thu từ tự nhiên vào nuôi nhốt 28 4.2.2 Đặc điểm sinh sản Ếch lớn điều kiện nuôi nhốt 29 4.2.3 ... giảm 4.2.2 Đặc điểm sinh sản Ếch lớn điều kiện nuôi nhốt tự nhiên ếch trƣởng thành nuôi nhốt Ếch nuôi nhốt có mùa sinh sản sớm hơn, nhiệt độ trung bình nơi nuôi nhốt cao so với nơi sống chúng...
 • 69
 • 745
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus
... rough dwarf virus, Mal de Rio Cuarto virus , Oat sterile dwarf virus, Pangola stunt virus, Rice black streaked dwarf virus, Rice black streaked dwarf virus, Southern rice black streaked dwarf virus, ... black- streaked dwarf virus, Rice bunchy stunt virus, Rice dwarf virus, Rice gall dwarf virus, Rice giallume virus, Rice grassy stunt virus, Rice hoja blanca virus, Rice necrosis mosaic virus, Rice ragged ... tài: Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a virus lùn s c ñen phương Nam (Southern rice black streaked dwarf virus) ” M c ñích - Nghiên c u m t s ñ c ñi m c a virus lùn s c ñen phương Nam (Southern...
 • 129
 • 735
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títcơ sở nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của lợnnghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus lở mồm long móng type o phân lập ở lợn tạinghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caoluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá bống cát trắng glossogobius sparsipapillus tại hồ lắk và thử nghiệm sinh sảnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư tại vịnh hạ longnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá hồng bạc lutjanus argentimaculatus forsskal 1775 và ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống ở giai đoạn cá bộtcơ sở nghiên cứu một số đặc điểm sinh họckết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng của các dòng giống khoai lang thí nghiệm vụ đông năm 2010 tại bắc giangchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ