Tài liệu về : “kiểm tra 1 tiết - hk2

kiểm tra 1 tiết - hk2

kiểm tra 1 tiết - hk2
... điêzen D. Cả a,b đúng Đề 01 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KHỐI 11 HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 - 2008 MÔN : CÔNG NGHỆ Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Họ và tên:…………………………….. Lớp :…………………… 12 . Người phát minh ra ... trượt. 11 . Người phát minh ra động cơ chạy bằng dầu nặng là ai: A. G. Damler. B. R.C. Diesel. C. J.E. Lenoir. D. N. Otto. 12 . Để làm mát động cơ ta có thể dùng Đề 02 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KHỐI 11 HỌC ... khí cháy ra khỏi động cơ. D. Cả ba câu đều đúng. 11 . Ở động cơ xăng, trong kỳ hút : Đề 03 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KHỐI 11 HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 - 2008 MÔN : CÔNG NGHỆ Trường THPT Nguyễn Quang Diêu...
 • 8
 • 671
 • 5

Kiểm tra 1 tiết - HK2

Kiểm tra 1 tiết - HK2
... Lớp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 1 5 16 17 1 8 19 20 A B C D đề thi môn sinh học 10 cb Tr ờng THPT Yên định 3 học kỳ 2- năm học 2006 -2 007 Họ và tên: . Lớp: đáp án I-Chọn phơng án đúng(7 ... x vào phơng án em cho là đúng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 20 A x x x x x x x x x B x x x x x x C x x x x D x II-Tự luận (3 điểm) -Trong nguyên phân: Tế bào con (2n) ... túi cầu, bên trong chứa các enzim thuỷ phân. Câu 12 .Giấm là dung dịch chứa axit axêtic khoảng A. 3 %-6 %. B. 6% >-1 0 %. C .10 % >-1 2 %. D .12 % >-1 5 %. Câu13.Làm tơng chủ yếu là nhờ A.nấm vàng xanh . B.nấm...
 • 3
 • 265
 • 0

Kiểm tra 1 tiết Hk2

Kiểm tra 1 tiết Hk2
... A. Inset-> Symbol B. Format->Column C. Format-> drop cap 5.óứ cheỡn mọỹt baớng bióứu vaỡo vn baớn ta thổỷc hióỷn lóỷnh naỡo sau õỏy: A. Insert-> Table B. Table->Insert->TableC.Insert->Table- ... Table->Insert->TableC.Insert->Table- >Insert 6.óứ taỷo chổợ rồi xuọỳng to õỏửu doỡng ta thổỷc hióỷn lóỷnh naỡo sau õỏy. A. Format->Column B.Format->Font C.Format-> Drop cap 7.óứ choỹn trang coù ... õọỳi tổồỹng õoù C.Nhỏỳp OK 10 . óứ õoùng File hióỷn õang soaỷn thaớo ta nhỏỳn. A. File->Close B. File-> Exit C.File-> Save As Phỏửn II. Tổỷ luỏỷn.( 5 õieớm) Cỏu 1: Em hióứu thóỳ naỡo laỡ...
 • 2
 • 133
 • 0

ĐÈ KIỂM TRA 1 TIẾT HK2

ĐÈ KIỂM TRA 1 TIẾT HK2
... hoạch - Làm khô - Tách hạt - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. d. Thu hoạch - Phân loại - Làm khô - Tách hạt - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. Câu 18 : ... hoạch-Tách hạt- Làm khô - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. b. Thu hoạch-Tách hạt-Phân loại - Làm khô - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. c. Thu hoạch- Làm ... hoạch-Tách hạt- Làm khô - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. b. Thu hoạch- Làm khô - Tách hạt-Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. c. Thu hoạch-Tách...
 • 6
 • 434
 • 3

Kiểm tra 1 tiết - HK2

Kiểm tra 1 tiết - HK2
... NST kép. B- 7 NST đơn. C- 14 NST kép. D- 14 NST đơn. 31. Một sè tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào sinh tinh là A- 16 . B- 32. C- 64. D- 12 8. 32. ... yên định 3 Kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 10 Cb (Năm học 200 8-2 009). Họ và tên:. Lớp: 10 C 2. . Mã đề 10 1 Chọn câu trả lời đúng nhất. 1. Chu k t bo bao gm cỏc pha theo trỡnh t A. G 1 , G 2 , ... kỡ sau cú s NST trong t bo l A- 24 NST n. B- 24 NST kộp. C- 48 NST n. D- 48 NST kộp. 21. Trong gim phõn I, NST kộp tn ti A-kỡ trung gian. B- kỡ u. C- kỡ sau. D- tt c cỏc kỡ. 22. Trong gim phõn...
 • 2
 • 89
 • 0

kiểm tra 1 tiết hk2-dia 10-mới

kiểm tra 1 tiết hk2-dia 10-mới
... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - ... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - ... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - ...
 • 2
 • 74
 • 0

Kiem tra 1 tiet (HK2)

Kiem tra 1 tiet (HK2)
... và tên : ……………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp 6/… Môn Vật Lý ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phần I : (4đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Khi đun nóng một ... thuỷ ngân B. Nhiệt kế rượu D. Cả 3 nhiệt kế trên Phần II : (4đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống 1. Các chất rắn, lỏng, khí đều …………………………… khi nóng lên, ………………………………… khi lạnh đi. 2. Sự co dãn ... đốt nóng sẽ cong về phía ……………………. Vì …………………………………………………………………… 4. 25 o C=………………………………… o F ; 17 6 o F=………………………………… o C Phần III : (2đ) Quả bóng bàn bò bẹp, làm thế nào cho nó phồng lên? Giải...
 • 1
 • 69
 • 0

kiểm tra 1 tiết-hk2-av11-hệ 3 năm

kiểm tra 1 tiết-hk2-av11-hệ 3 năm
... TUẦN 30 – TIẾT 91 Trường PT-DTNT Đăk glei Môn : Tiếng Anh 11 – hệ 3 năm Tổ : Ngữ Văn-Ngoại Ngữ Thời gian : 45 phút Năm học : 2008 – 2009 MÃ ĐỀ 509 -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - I.Khoanh ... Hương ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 11 – TUẨN 31 –TIẾT 91 NĂM HỌC : 2008 – 2009 -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- MÃ ĐỀ 512 PHẦN CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 D 0,25 2 A 0,25 3 B 0,25 4 C 0,25 5 A 0,25 ... Hương ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 11 – TUẨN 30 –TIẾT 91 NĂM HỌC : 2008 – 2009 -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- MÃ ĐỀ 509 PHẦN CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 C 0,25 2 B 0,25 3 A 0,25 4 D 0,25 5 B 0,25...
 • 7
 • 106
 • 1

de kiem tra 1 tiet HK2 Su 7

de kiem tra 1 tiet HK2 Su 7
... 5 (1 ): Nối thời gian ở cột trái tơng ứng với sự kiện ở cột phải cho đúng:A. 17 71 1. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút.B. 17 73 2. Đại phá quân Thanh C. 17 85 3. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ D. 17 89 ... Trạm Phố Cát.Câu 5 (1 ): Nối thời gian ở cột trái tơng ứng với sự kiện ở cột phải cho đúng: 17 71 1. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ 17 73 2. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn Đàng Trong. 17 85 3. Chiến thắng ... ứng với sự kiệnở cột phải cho đúngC5 TN 1, 0 điểmE. Nêu đợc diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sửcủa chiến thắng Rạch Gầm- Soài Mút.C1 TL 1, 0 điểmC1 TL3.0G. Trình bày đợc nguyên nhân thắng...
 • 3
 • 819
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP