Tài liệu về : “Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Bài 19 Quyền tự do ngôn luận

Bài 19 Quyền tự do ngôn luận
... sử dụng quyền tự do ngôn luận : Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận phải theo quy đònh của pháp luật • Nhà nước đã làm gì để tạo điều kiện cho công dân phát huy quyền tự do ngôn luận của ... một vấn đề ( luận ) • Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN I / Đặt vấn đề: Thảo luận nhóm: Những việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân? Vì sao? - Học sinh thảo luận bàn về ... em chúng ta nên sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào cho đúng? • II / Nội dung bài học: 1 / Quyền tự do ngôn luận : là quyền của công dân tham gia bàn bạc, thảo luận và đóng góp ý kiến...
  • 22
  • 3,343
  • 1

Bài 17: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Bài 17: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
... thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, thế nào là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.2) Thái độ : Hình thành ở HS ý thức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do tôn giáo; ... TUẦNTIẾTTÊN BÀI HỌC NGÀY SOẠN28 28 Bài 16:QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỢNG VÀ TÔN GIÁO (tt)I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC:1) Kiến thức: Giúp HS hiểu được tôn giáo là ... tra bài cũ: (6’)a. Em hãy kể tên 1 số tôn giáo ở Việt Nam, Vì sao phải tôn trong quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác?b. Hãy nêu các việc làm mê tín dò đoan cần bài trừ.3) Giảng bài...
  • 2
  • 829
  • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP