Tài liệu về : “Bài 6: Biểu diễn vật thể

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ - BÀI 6: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH ppt

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ - BÀI 6: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH ppt
... SÁNH KHOẢNG BIỂU DIỄNVề khả năng biểu diễn số. Với cùng một số ngăn nhớ, số mã khác nhau có thể biểu diễn được hoàn toàn như nhau nhưng khoảng số biểu diễn được khác nhau rất xa. Có thể xem ... BIỂU DIỄN CHỮ VÀ VĂN BẢNVới k bít, có thể biểu diễn 2k mã khác nhau. Ta dùng thuật ngữ ký tự (character) để chỉ một biểu diễn cho một ký hiệu phân biệt ... HỎI VÀ ĐÁP NỘI DUNGPhân loại dữ liệu Biểu diễn số (dấu phảy tĩnh và dấu phảy động) Biểu diễn phi số (chữ, logic, hình ảnh, âm thanh) Biểu diễn tri thức (sự kiện và luật)Truyền dữ...
  • 22
  • 314
  • 2

Bài soạn BIỂU DIỄN LỰC VẬT LÍ 8

Bài soạn BIỂU DIỄN LỰC VẬT LÍ 8
... phải.Cường độ F = 15N.F = 15N Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCBIỂU DIỄN LỰCI. Ôn lại khái niệm lực:II. Biểu diễn lực:AFLực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:+ Gốc là ... 1cm ứng với 5000N).F5000N Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCBIỂU DIỄN LỰCI. Ôn lại khái niệm lực:II. Biểu diễn lực:AFLực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:+ Gốc là ... cường độ lực F1 = 20N.10N Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCBIỂU DIỄN LỰCI. Ôn lại khái niệm lực:II. Biểu diễn lực:AFLực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:+ Gốc là...
  • 9
  • 1,017
  • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP