Tài liệu về : “Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
... 1 BÀI 25: CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN 2 Mục tiêu bài học:  Hiểu được thế nào là nhân giống thuần chủng, mục đích của nhân giống thuần chủng  Hiểu ... niệm, mục đích của nhân giống tạp giao. Biết được một số phương pháp lai thường sử dụng trong chăn nuôi thuỷ sản 3 Làm thế nào để có đàn vật nuôi thuỷ sản đảm bảo về số lượng năng suất cao ... truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới 11 II. Nhân giống tạp giao: 3. Một số phương pháp lai:  Lai kinh tế: Con lai sử dụng nuôi lấy sản phẩm, không dùng để làm giống Các sản phẩm: thịt,...
 • 34
 • 1,406
 • 5

bài 25. các phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

bài 25. các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
... là phương pháp lai hai hay nhiều giống, sau đó chọn lọc các đời lai tốt để nhân lên tạo thành giống mới. Phương pháp lai gây thành được sử dụng nhiều trong chăn nuôi thủy sản. Hầu hết các giống ... sức sống khả năng sản xuất ở đời con, nhằm thu đượchiệu quả cao trong chăn nuôi thủy sản. 3. Một số phương pháp lai a) Lai kinh tế: là phương pháp cho lai giữa các cá thể khác giống để ... NHÂN GiỐNG THUẦN CHỦNG 1) Khái niệm Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép giao phối giữa 2 cá thể đực cái cùng giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di truyền của giống...
 • 8
 • 779
 • 3

Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

Bài 25. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
... bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi thuỷ sản. Bài 25 CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN Mục tiêu bài học - Trình bày được khái niệm, mục đích của nhân giống thuần chủng ... các con giống tốt người ta tiến hành nhân lên nhằm tăng số lượng duy trì, củng cố các đặc điểm của giống đó. Vậy có các phương pháp nhân giống nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu bài 25: Các phương ... khái niệm mục đích của lai giống. - Trình bày được một số phương pháp lai giống trong chăn nuôi. - Phân biệt nhân giống thuần chủng nhân giống phức tạp. - So sánh được lai kinh tế lai gây...
 • 29
 • 376
 • 2

Gián án Các phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

Gián án Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
... CHỦNGII – LAI GIỐNGMục đích của bài học : _ Hiểu khái niệm mục đích của nhân giống thuần chủng. _ Hiểu khái niệm, mục đích của lai giống biết được một số phương pháp lai thường ... Cái. Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực cái cùng giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc điểm di truyền của giống đó .Ví dụ: Giống ... tượng các giống ngoại thuần chủng không nhập vào Việt Nam được do không thích nghi. - Khắc phục các bất cập như:khó sinh sản, khó nuôi Nhược điểm: Khó làm, thời gian dài I – NHÂN GIỐNG...
 • 22
 • 213
 • 0

bài 25 nhân giống vật nuôi thủy sản

bài 25 nhân giống vật nuôi và thủy sản
... Bài 25: CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN ĐÀO TH THÀNHỊ L P KTNL 4AỚ I. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG Pt/c♂ Mc x Mc F1 100% Mc Pt/c♂ Landrat ... sữa, trứng, sinh sản hơn bố mẹ Hãy cho biết lai giống khác nhân giống thuần chủng ở những điểm nào ? Nhân giống thuần chủng Nhân giống thuần chủng Lai giống Lai giống -Bố mẹ cùng giống -Con mang ... của nhân giống thuần chủng Phục hồi duy trì các giống vật nuôi có nguy cơ tuyệt chủng Phát triển về số lượng đối với các giống nhập nội Vật nhân giống thuần chủng được người ta ứng dụng trong...
 • 20
 • 331
 • 0

bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản
... gây thành là tạo ra giống mới có nhiều tính trạng tốt của các giống tham gia vào quá trình lai. Một số hình ảnh về vấn đề nhân giống vật nuôi thuỷ sản Lựa chọn Bò địa phương http://203.113.132.40/web-nongthon/xayenthang/anh/bodiaphuong.jpg ... Trong phương pháp nhân giống thuần chủng bố mẹ phải như thế nào với nhau? 2. Khi ghép đôi giữa các cá thể khác giống với nhau, đời con tạo ra trong phương pháp đó gọi là phương pháp gì? 3. Trong phương ... sức sản xuất cao chỉ để nuôi lấy sản phẩm, không dùng làm giống. Đời con tạo ra trong phương pháp đó gọi là phương pháp gì? 6. Khi tiến hành lai hai hay nhiều giống với nhau sau đó chọn lọc các...
 • 24
 • 163
 • 2

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi thủy sản

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản
... Bài 34: TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO Bài 34: TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN CÔNG NGHỆ 10 Chương II: CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG I- XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI ... với đặc điểm sinh lí vật nuôi. Đủ diện tích, dễ chăm sóc, dễ quản lí. Hệ thống xử lí chất thải hợp vệ sinh. 2. XỬ LÍ CHẤT THẢI, CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI a. Tầm quan trọng ... dụng nguồn chất thải làm nguyên liệu, phân bón. b. Phương pháp xử lí chất thải. Khí sinh ra được sử dung làm nhiên liệu . Dùng bể lên men vi sinh vật yếm khí sinh ga. >>>>>CÔNG NGHỆ...
 • 38
 • 555
 • 4

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII ''chất rắn chất lỏng sự chuyển thể'' vật lý 10 nâng cao

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII ''chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể'' vật lý 10 nâng cao
... (các phương pháp lôgic- thuộc nhóm các phương pháp Triết học).- Phương pháp trừu tượng hóa, khái quát hóa, cụ thể hóa (các phương pháp lôgic- thuộc nhóm các phương pháp Triết học).- Phương pháp ... phương pháp định luật bảo toàn, phương pháp phân tích quang phổ (thuộc các phương pháp riêng hẹp).1.1.2. Phương pháp nhận thức Vật phương pháp dạy học Vật lí* Phương pháp nhận thức Vật lí ... một vị53- Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, Phương pháp phân tích- tổnghợp(thuộc nhóm các phương pháp Triết học).- Phương pháp qui nạp, phương pháp suy diễn, Phương pháp qui nạp-...
 • 80
 • 285
 • 0

Tài liệu Bài tập các phương pháp chon giống chon lọc pptx

Tài liệu Bài tập các phương pháp chon giống chon lọc pptx
... những giống đã khu vực hoá B) Chọn lọc hàng loạt là phương pháp hưư hiệu để duy trì chất lượng năng suất của giống khi đưa vào sản xuất đại trà qua nhiều vụ C) Chọn lọc hàng loạt là phương pháp ... thành các dòng khác nhau; C: trộn lẫn để trồng vụ sau; T: cho tự thụ một cách chặt chẽ). Qua so sánh năng suất trung bình của…(S: vụ sau so vơí giống ban đầu; D: giữa các dòng so sánh với giống ... tích luỹ các biến dị có lợi thường lâu có kết quả Đáp án A Câu 13 Chọn lọc hàng loạt được sử dụng trong thực tiễn chăn nuôi trồng trọt nhằm mục đích: A) chọn lọc hàng loạt là phương pháp dùng...
 • 5
 • 119
 • 0

Thực trạng các giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định

 Thực trạng và các giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định
... hiện. Một số vùng nuôi trồng quảng canh đã đi vào thay đổi cơ cấu sản xuất sang nuôi trồng quảng canh cải tiến phơng pháp nuôi thâm canh bán thâm canh. Đây là các phơng pháp nuôi trồng tiên ... chung vào nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ thu hút nhiều lao động, sản lợng lớn, năng suất cao giá trị sản phẩm cao.2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản những năm qua.2.1. Nuôi trồng thuỷ sản mặn ... nớc.Hiện nay nớc ta đi vào thúc đẩy quá trình sản xuất nuôi trồng thuỷ sản với nhiều mô hình nuôi trồng cho năng suất cao nh nuôi trồng bán công nghiệp công nghiệp với các sản phẩm chính nh tôm...
 • 52
 • 361
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP