ĐỀ THI HKII LỚP 7 MÔN LÝ

ĐỀ THI HKII LỚP 7 MÔN

ĐỀ THI HKII LỚP 7 MÔN LÝ
... KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÍ 7- THỜI GIAN 45 PHÚT I/ Trắc nghiệm ( 4đ) Trong mỗi câu hãy chọn một phương án đúng nhất rồi ... hai cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. D. Giữa hai cực của nguồn điện khi đã mắc vào mạch. 7. Để đo dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ khoảng 0,35A, chọn ampe kế nào sau đây là phù hợp...
 • 2
 • 680
 • 1

Đề thi HKII lớp 11CB Môn 1

Đề thi HKII lớp 11CB Môn Lý 1
... thi hc k II lp 11 ban c bn Nm hc : 20 07 2008 Mụn thi: Vt Thi gian lm bi: 60 phỳt ( ny gm 20 cõu trc nghim ,4 cõu t lun v 3 ... đúng là: từ trờng trong lòng ống a. không đều và hớng từ ngoài vào trong b. không đều và có chièu từ trong ra ngoài c. đều và có chièu từ ngoài vào trong d. đều và có chiều từ trong ra ngoài 3. Lực ... ảnh thật , ảnh qua thị kính là ảnh ảo c. hai ảnh tạo ra đều là ảnh ảo d. hai ảnh tạo ra đều là ảnh thật 10. khi ngắm chừng ở vô cực qua kính thi n văn, số bội giác phụ thuộc vào a.tiêu cự của vật...
 • 4
 • 614
 • 5

Đáp án Đề thi HKII lớp 11CB Môn 1

Đáp án Đề thi HKII lớp 11CB Môn Lý 1
... kỳ II lớp 11 ban cơ bản Năm học : 20 07 – 2008 Môn thi: Vật Thời gian làm bài: 60 phút (Hướng dẫn chấm gồm 01 tramg) I/Tr¾c nghiÖm (mçi c©u 0,2 ®iÓm) C©u1 A C©u5 D C©u9 B C©u13 C C©u 17 D C©u2 ... C©u7 C C©u11 B C©u15 C C©u19 C C©u4 A C©u8 C C©u12 A C©u16 C C©u20 A Tù luËn: (6 ®iÓm) 1/ (2®) a) O 1 O 2 = f 1 +f 2 = 170 cm b) G ∞ = f 1 / f 2 = 16 c) d 2 ’ = - 25cm, f 2 = 10cm suy ra d 2 = 7, 143cm ... 2 = 16 c) d 2 ’ = - 25cm, f 2 = 10cm suy ra d 2 = 7, 143cm O 1 O 2 = f 1 + ' 2 d = 1 67, 143cm 2/ (1 ,75 ®) f = 1/D = 10cm G ∞ = §/f = 2,5 d ’ = OC c – l = 20cm 3 20 ' ' = − = fd fd...
 • 1
 • 598
 • 3

ĐỀ THI HSG LỚP 7 MÔN

ĐỀ THI HSG LỚP 7 MÔN LÝ
... Đề lớp 7 – HSG Bài 1: Cho hai điểm sáng S 1 và S 2 trước một gương phẳng như hình vẽ: a/ hãy vẽ ảnh ... hoặc ANMA đều thỏa mãn ( 1 đ) Bài 3(3 đ): Hệ thống ròng rọc được thi t kế như hình vẽ ( cho 1,5 đ) + Khi trọng lượng P của vật nặng tác dụng vào ròng Rọc phía dưới. lực này được chia đều cho các ... chuyển mạch hai vị trí, tùy theo vị trí khóa mà điểm O được nối với điểm 1 hay điểm 2( hình vẽ) Hãy thi t kế một mạch điện mà gồm 1 nguồn điện hai bóng đèn giống nhau, có hiệu điện thế bằng hiệu điện...
 • 3
 • 1,597
 • 33

Đề thi thi HKII lớp 10 Môn

Đề thi thi HKII lớp 10 Môn Lý
... Đề thi học kì II lớp 10 ban Nâng cao Năm học:20 07- 2008 Môn thi: Vật lí Thời gian làm bài: 60 phút (Đề này gồm:24 câu 3 trang) I.Phần trắc nghiệm(4 ... D.Cả A, B và C đều đúng. Câu 6:Một vật có khối lợng 50 gam chuyển động thẳng đều với vận tốc 50 cm/s thì động lợng của vật là: A.2500g/cm.s; B.0,025kgm/s; C.0,25kgm/s; D.25 kgm/s. Câu7:Một vật có ... D.Các phát biểu A,B và C đều đúng. Câu9: Hãy chọn câu Đúng? Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong đơn vị thể tích : A.tăng, tỉ lệ thuận với áp suất. Mã ký hiệu Đ04L-08-KTHKIIL10NC B.Không đổi....
 • 3
 • 6,822
 • 206

De thi HKII lop 7

De thi HKII lop 7
... Trường THCS Nguyễn Công Trứ. ĐỀ THI HỌC KÌ I Họ và tên :……………………………………………………… Môn: ĐỊA LÍ 7. (Thời gian 45 phút). Lớp: ………………………………………………………………….. Năm học: 20 07 - 2008 A – PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... B. Chiếm vò trí hàng đầu thế giới. C. Phát triển mạnh ở Hoa Kỳ và Cana. D. Tất cả các câu trên đều đúng. Câu 3: (0,5đ). Hệ thống núi trẻ, cao đồ sộ nhất châu Mỹ nằm ở đâu trong khu vực Trung ... bề mặt trái đất: A. Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương. C. Châu Đại Dương. D. Bắc Băng Dương. Câu 7 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1đ) - Châu Mỹ rộng (a)……………………………………………….. nằm hoàn toàn ở...
 • 3
 • 2,116
 • 5

Đề thi HKII lớp 11 Môn Hóa

Đề thi HKII lớp 11 Môn Hóa
... Mã ký hiệu Đ06H-08-KTHKIIL11 Đề thi Học kỳ II Lớp 11, ban KHTN Năm học: 20 07 2008 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 60 phút (Đề này gồm 24 câu, 2 trang) I- PHN TRC NGHIM ... Cõu 14/ Cht hu c M cha 7, 86%H, 15 ,73 %N, 40,45%C, 35,96% O v khi lng bit M cú phõn t khi nh hn 100. M l cht no sau õy: a C 2 H 5 O 2 N b C 3 H 5 O 2 N c C 3 H 6 O 2 N d C 3 H 7 O 2 N Cõu 15/ t chỏy ... ó cho? CH 3 a iso-butanol-2 b 1,1-i metyl etanol c 1,1-i metyletanol-1 d 2-metylpropanol-2 Cõu 7/ Cho 3,36 lớt (ktc) hn hp khớ gm hirocacbon mch h qua dung dch brom d. Sau khi phn ng sy ra hon...
 • 2
 • 1,186
 • 18

Đề thi HKII lớp 11 Môn Toán

Đề thi HKII lớp 11 Môn Toán
... ĐỀ 01 KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 11 Năm học20 07- 2008 M ôn thi : Toán Th ời gian làm bài: 90 phút (Trong ®Ò nµy gåm cã 24c©u,2 trang ... B. 2 3 − C. + ∞ D. 3 Câu3. Cho (u n ) là cấp số cộng, biết u 2 = 2 và u 7 = 12. Số hạng u 15 bằng : A. 28 B. – 24 C. 144 7 D. 24 Câu4. Cho L = 1 lim x→− 2 2 2x x x x + + − . Khi đó : A. L = -1 ... : A. - 17 B. 23 C. -9 D. 15 Câu6. a và b có trị số bằng bao nhiêu để dãy số có thứ tự 2, a, b, 54 là cấp số nhân ? A. a = 6, b = 24 B. a = 8, b = 32 C. a = 8, b = 24 D. a = 6, b = 18 Câu7. Đạo...
 • 2
 • 769
 • 4

Đáp án thi HKII lớp 10 Môn

Đáp án thi HKII lớp 10 Môn Lý
... Hớng dẫn chấm đề số 4 vật lí lớp 10 ban nâng cao- học kì II (Hớng dẫn này gồm 2 trang) Năm học:20 07- 2008 I.Phần trắc nghiệm: Mỗi câu 0,2 Điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ý D D A C D B ... 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Câu2 1điểm. Theo bài ra ta có: ở 20 0 C f= 70 %; A= 17, 3g/m 3 áp dụng công thức: %100 3, 17% .70 %100 . %100 === Af a A a f Tính đợc: a=12,11g/m 3 Do đó:Lợng hơi nớc ... kí hiệu HD04VL-08 -HKII . . . G B A A F B F P b) c) F=k. 0 . l l SEl = Thay số: E =7. 10 10 Pa; l 0 =1m; S=4mm=4.10 -6 m 2 ; mmml 4 10.44,0 == Do đó: NF 112 1 10.4 10.4.10 .7 4 610 == Theo công...
 • 2
 • 4,256
 • 53

Đề thi HKII lớp 10 Môn Toán

Đề thi HKII lớp 10 Môn Toán
... hiệuĐ04T- 08- KTHKIL10 đề thi kiểm tra cả năm LớP 10Năm học: 2008 - 2009mÔN THI: tOáNThời gian làm bài: 90 phút( Đề ngày gồm 24 câu, 3 trang )Phần I: Tự luận ( 7 điểm )Câu 1: ( 2 điểm ... điểm )a/ Đơn giản biểu thứcA = aaaaaSin2sin2cos13sin5sin2++b/ Tính:B = cos 7 5cos 7 3cos 7 ++Câu 2: ( 2 điểm )Cho bảng phân bố tần suất.Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 ... trong một bản ở vùng núi cao.Mức thu nhập ( triệu đồng ) Tần số4 14,5 15 35,5 46 86,5 5 7, 5 7 13 2cộng 31a/ Tính số trung bình, số trung vi, mốc của các số liệu thống kê đã cho.b/ Chọn...
 • 3
 • 1,497
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hkii lớp 7 môn công nghệđề thi thi hkii lớp 10 môn lýđề thi hsg lớp 7 môn toánđề thi hk2 lớp 7 môn ngữ văn năm 2013đề thi hkii lớp 9 môn toánđề thi hk2 lớp 7 môn ngữ văn năm 2014đề thi hkii lớp 10 môn tiếng anhde thi hk1 lop 7 mon ngu van 2013de thi hk2 lop 7 mon van 2013đề thi vào lớp 10 môn lý thanh hóađề thi vào lớp 10 môn lý không chuyênđề thi vào lớp 10 môn lý tỉnh hải dươngđề thi vào lớp 10 môn lý tỉnh thanh hóađề thi vào lớp 10 môn lýde thi hk1 lop 7 mon lich su nam 2012Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ