Tài liệu về : “Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS

sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 9

sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 9
... tổ chức, lại trực tiếp dạy môn lịch sử lớp 9 tôi muốn nêu lên một số kinh nghiệm của bản thân trong phơng pháp ôn tập Lịch sử lớp 9 để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp đảm bảo ... tập lịch sử có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy lịch sử ở các lớp THCS nói chung và lớp 9 cuối cấp THCS nói riêng.2) Cơ sở thực tiễn:Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lịch sử ở ... biết, dạy học lịch sử là quá trình giáo viên cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử nhằm phục vụ cho việc giáo dỡng, giáo dục và phát triển học sinh qua môn học. Lịch sử vốn tồn...
  • 11
  • 185
  • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP